Rank a Brand

Hoe duurzaam is Marimekko?

Marimekko & duurzaam


Marimekko
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Marimekko heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Marimekko heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Marimekko Corporation
Hoofdkantoor: Helsinki, Finland
Sector: Premium merken
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Marimekko?

Marimekko Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 1 May 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 1 May 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Marimekko implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntie en logistiek gerelateerde maatregelen (zie link, bladzijde 35). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Marimekko publiceerde een klimaat voetafdruk (van de stof afdrukken fabriek en gebouw in Herttoniemi). In 2015 bedroegen de totale CO2-uitstoot tot 895 ton. Dit is een vermindering van ongeveer 40% in vergelijking met 2012. De emissies van haar winkels en andere productiefaciliteiten eigendom vallen echter niet (zie link, bladzijde 35). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Marimekko staat dat elektriciteit die wordt gebruikt voor haar eigen hoofdkwartier volledig werd gegenereerd door waterkracht. Dit lijkt echter alleen van toepassing op de textielfabriek afdrukken en de statutaire zetel (zie link, pagina 12, 33 & 46). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Marimekko heeft het instellen van een reductiedoelstelling van 50% voor 2020 ten opzichte van 2010, maar dit waarschijnlijk alleen betrekking op de stof afdrukken fabriek en gebouw in Herttoniemi. Geen doelstellingen gepubliceerd voor zijn totale activiteiten, zoals opgeslagen bediend (zie link, bladzijde 33). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Marimekko verslagen over een beleid klimaat om emissies te verminderen in de toeleveringsketen, beoordeling van potentiële nieuwe leveranciers op de reductiedoelstellingen van de energie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Echter concrete resultaten worden niet gerapporteerd maar (Zie linkpagina 39). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2015, werd ongeveer 6% van de volledige collectie van Marimekko gemaakt van meer duurzame grondstoffen, namelijk biologisch, gerecycled en betere katoen. Maar, Marimekko omvat ook grondstoffen die niet in aanmerking voor een positieve beoordeling, zoals linnen, zijde en lyocell komen. Indien de drempel van 5% dus kan worden beschouwd als overschreden blijft onduidelijk (zie link, pagina 12, 19 & 38). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Marimekko meldt dat het gebruik van chemische stoffen in het kader van REACH is geregeld en dat de meerderheid van hun producten Öko-Tex 100 gecertificeerd is. Maar, Marimekko is niet gepubliceerd enige toezegging te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van kledingproducten (zie link, bladzijde 37). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Marimekko vermeldt meerdere verdachte chemicaliën op route voor het uitfaseren of al worden afgebouwd, maar vermeldt alleen de laatste voor bepaalde producten. Daarom is het niet duidelijk of deze chemicaliën zijn afgebouwd volledig of niet (zie link, bladzijde 37). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Marimekko Staten gebruik van gerecycleerde kunststof en FSC gecertificeerd papier voor haar draagtassen. Echter, tastbare statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 9 & 38). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Marimekko heeft tot doel om afval te verminderen met 20 procent in 2020, met basisjaar 2010. Bovendien concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen openbaar worden gemaakt (zie link, pagina's, 33, 36 & 44). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Marimekko biedt haar klanten de mogelijkheid om te maken gebruik van het is een naaien en reparatie service (zie link, pagina 20). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Marimekko is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI). Zie voor BSCI Code of Conduct, koppeling vragen 2 & 3 hieronder. In deze CoC, alle deze normen worden genoemd (zie link, pagina 22-24). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. geen, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren is niet opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om adequate compensatie betalen wanneer minimumlonen niet voldoende (Zie koppeling maken, pagina's 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (Zie koppeling maken, pagina's 4-5). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Marimekko publiceert een lijst van leveranciers die ongeveer 98% van product aankopen in 2015 dekt. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Marimekko is een lid van de BSCI (zie link, pagina 23). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Marimekko implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken van haar kleding fabrikant. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, bladzijde 28). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Marimekko meldt dat 17% van de geproduceerde hoeveelheden is geproduceerd in Finland en Zweden in 2015, die laag risico landen, maar toch openbaar niet rapporteert concrete resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers in niet-laag risico landen (zie link, bladzijde 23-27). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Marimekko rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. In 2015 ten minste 17% van het productievolume is er echter in laag risico landen in termen van zwakke arbeidsomstandigheden (Finland en Zweden) (zie link, bladzijde 23). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Marimekko adressen betaling van leefloon in de productie van landen zoals China of India, maar concrete resultaten zijn nog niet gerapporteerd. Echter, Marimekko produceert sommige van haar collectie in Finland en Zweden, die laag risico landen in termen van zwakke arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 14, 23 & 27). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Marimekko rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Marimekko rapporteert openbaar niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron