Rank a Brand

Hoe duurzaam is Marimekko?

Marimekko & duurzaam


Marimekko
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Marimekko heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Marimekko heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Marimekko Corporation
Hoofdkantoor: Helsinki, Finland
Sector: Premium merken
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Marimekko?

Marimekko Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 November 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 6 November 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Marimekko heeft verschillende beleidsmaatregelen om koolstof uitstoot, zoals het gebruik van groene elektriciteit en energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 12) te verminderen genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Marimekko gepubliceerd een klimaat voetafdruk (uit haar afdrukken textielfabriek van Helsinki en de statutaire zetel). In 2014 bedroegen de totale CO2-uitstoot tot 923 ton. Dit is een vermindering van 39,8% ten opzichte van 2012. Echter, de emissies van haar winkels en andere productie-installaties die eigendom zijn niet gedekt (zie link, pagina 31). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Marimekko stelt dat elektriciteit voor eigen gebouwen volledig werd opgewekt door waterkracht (zie link, pagina 30). Dit lijkt echter alleen te gelden voor de textieldruk fabriek en het hoofdkantoor. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Marimekko is een reductiedoelstelling van 50% voor 2020 ten opzichte van 2010 (zie link, pagina 30), maar dit heeft alleen betrekking op hun Helsinki textieldruk fabriek en het hoofdkantoor. Geen doelstellingen gepubliceerd voor de totale activiteiten, zoals winkels bediend. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Marimekko rapporteert over een beleid om de uitstoot van koolstof in de supply chain te verminderen, door het beoordelen van potentiële nieuwe leveranciers over energie reductiedoelstellingen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (zie link pagina 28). Echter, zijn tastbare resultaten nog niet gemeld. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Marimekko stelt dat katoen is de meest gebruikte grondstof voor de collectie, naast andere materialen zoals vlas, wol, merino wol, lyocell, modal, viscose, zijde en leder. In de 2014 collecties, het aandeel van duurzame materialen zoals biologisch katoen (BCI) was ongeveer 8% (80% van de gebruikte grondstoffen is katoen) (zie link, pagina's 24-31). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Marimekko meldt dat het gebruik van chemicaliën in het kader van REACH en dat de meerderheid van hun producten is Oeko-Tex 100 gecertificeerd wordt geregeld. Echter, heeft Marimekko geen enkele verbintenis gepubliceerd om alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van kleding producten te elimineren (zie link, pagina 32). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Marimekko noemt meerdere verdachte chemicaliën die op de route voor het uitfaseren of afgebouwd al, maar noemt de laatste voor bepaalde producten. Daarom is het niet duidelijk of deze chemische stoffen worden uitgefaseerd volledig of niet (zie link, pagina 32). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Marimekko Staten gebruik van gerecycleerde kunststof en FSC gecertificeerd papier voor haar draagtassen. Statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt (zie link, bladzijde 32). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Marimekko heeft tot doel om afval te verminderen met 20% in 2020, met referentiejaar 2010. Bovendien, de statistische resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk openbaar worden gemaakt (Zie koppeling maken, pagina's 30-32). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Marimekko biedt haar klanten de mogelijkheid om te maken gebruik van het is een naaien en reparatie service (zie link, pagina 20). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Marimekko is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI). Zie voor BSCI Code of Conduct, koppeling vragen 2 & 3 hieronder. In deze CoC, alle deze normen worden genoemd (zie link, pagina 22-24). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. geen, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren is niet opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om adequate compensatie betalen wanneer minimumlonen niet voldoende (Zie koppeling maken, pagina's 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (Zie koppeling maken, pagina's 4-5). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Marimekko publiceert een lijst van leveranciers dat betrekking heeft op ongeveer 98% van product aankopen in 2014. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Marimekko is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) (Zie koppeling maken, pagina's 22-24). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Marimekko rapporteert niet duidelijk of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Marimekko meldt dat 24% van de geproduceerde hoeveelheden is geproduceerd in Finland en Zweden in 2014, die laag risico landen, maar toch openbaar niet rapporteert tastbare resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers in niet-laag risico landen (zie link, bladzijde 23-26). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Marimekko verslagen naar bron van drie SA8000 gecertificeerde leveranciers, maar is niet duidelijk waar deze leveranciers zich bevinden, noch wat het procentuele aandeel van het totale productievolume van deze leveranciers is. Ook, slechts 24% van de geproduceerde hoeveelheden is geproduceerd in Finland en Zweden, die zijn ingedeeld als laag risico landen (zie link, bladzijde 23). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Marimekko vermeldt dat levende lonen een essentieel doel, maar ook dat een vlekkeloze definitie van een leefbaar loon is zeer moeilijk te bereiken. De Staten merk te lonen bespreken met toeleveranciers, maar geen resultaten van deze besprekingen worden gepubliceerd, noch is er enige vermelding van menswaardig loon betalingen gerealiseerd (zie link, pagina 25). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Marimekko rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Marimekko rapporteert openbaar niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron