Rank a Brand

Hoe duurzaam is Chloé?

Chloé & duurzaam


474665_090815193050_chloe-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Chloé heeft het E-label gekregen. Chloé behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk nauwelijks concreet informatie bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Chloé zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Richemont S.A.
Hoofdkantoor: Geneva, Switzerland
Sector: Luxe merken
Categorieën : Female, Kids
Free Tags: Richemont, Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Chloé?

Chloé Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 April 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 23 April 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Richemont (merk eigenaar van Chloé) implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals met behulp van groene energie en aankoop van carbon offsets (zie link, pagina's 12-15). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Richemont de totale CO2-voetafdruk van eigen activiteiten steeg van 168,700 ton CO2 in 2011/12 tot 240,500 ton CO2 in 2013/2014. Dit betekent een stijging van ongeveer 42,5% (zie link, pagina 13). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Richemont rapporten over het gebruik van groene energie voor haar eigen activiteiten. In 2013 was 35% van de Richemont-groep de hele elektriciteitsvoorziening gegenereerd op basis van wind, zonne- of hyrdo energie. Echter, Richemont is onduidelijk of deze middelen worden bewezen om te worden extra (zie link, pagina 14). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Richemont alleen verslagen over vijf jaar doelstellingen om de koolstofintensiteit (kilo/FTE) van haar gebouwen en zakelijke reizen, maar geen verslag een algemene doelstelling voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gas (zie link, pagina 14). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Richemont communiceert niet een tastbaar beleid ter vermindering van de CO2-uitstoot in de supply chain die buiten eigen operaties op haar website. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Richemont stelt dat Chloé is een lid van de duurzame luxe Working Group, die duurzame sourcing beste praktijken in de mondiale toeleveringsketens bevordert. Richemont vermeldt echter niet een duidelijk beleid te vervangen door materialen zoals leder, synthetisch rubber of conventionele katoen met milieuvriendelijker materialen (zie link, pagina 51). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Richemont vereist leveranciers die betrokken zijn bij Lederwaren vervaardigen houden aan het beleid van de Europese lederen Association (COTANCE). Echter, niets is gerapporteerd over een beleid om te voorkomen dat de vernietiging van het regenwoud veroorzaakt door vee boerderij uitbreiding voor de productie van vlees en leder (zie link, bladzijde 40). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Richemont communiceert niet openlijk een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leer looiprocédé hebben ondergaan. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Richemont verslagen op te nemen de Europese bereiken regelgevende vereisten en dat haar Maisons nemen een proactieve aanpak te identificeren en geleidelijk alle chemische stoffen die in de toekomst kunnen worden geregeld. Echter, dit niet verder is opgegeven (zie link, pagina 16). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Richemont rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals Heide metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Richemont rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn om de consument meer verantwoorde keuzes kan maken. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Richemont noch Chloé verslag over het hebben van een plan om oplosmiddel gebaseerd chemische stoffen in hun productie schoen noch als het is onder 40 gram van emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC) per paar schoenen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Chloé implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking ervan, zoals het gebruik van FSC-papier voor zijn gedrukt materiaal (80%). Of, het kledingstuk zakken voor confectiekleding zijn gemaakt van biologisch afbreekbare materialen. Echter, tastbare aggregaat resultaten reg. zijn verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 49). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Richement bepaalt dat het verzamelt geen gegevens met betrekking tot het gewicht van afval door type en verwijdering methode. Richement gestopt afval samenvoegt in 2009. Richemont verklaart, dat haar aanpak van afval reductie en recycling is ongewijzigd, maar geen concrete informatie verschaffen over de respectieve maatregelen (zie link, pagina 13). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Richemont noch Chloé verslag, of de terugkeer of weder gebruik van kledingstukken en / of schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Richemont leverancier Code of Conduct (CoC) (Zie koppeling maken, pagina's 2-3). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2 & 3. Nee, alleen naleving van lokale wetgeving inzake minimum lonen, werktijden en werknemer voordeel (zie link, pagina 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar in het geval waar de plaatselijke arbeidswetgeving deze vrijheden beperken, is de leverancier alleen gestimuleerd (maar is niet verplicht) om parallelle middelen van de onafhankelijke en vrije associatie en collectieve onderhandelingen voor het personeel (zie link, pagina 3). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Richemont stelt in haar gedragscode dat leveranciers die betrokken zijn bij het looien van leer en afwerking sector het beleid van de Europese lederen Association (COTANCE gelden) (zie link van vorige vraag, pagina 4). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Richemont noch Chloé bieden een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Noch Richemont noch Chloé communiceren informatie over die deel uitmaken van een collectieve initiatief of aankoop van erkende leveranciers. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Richemont biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken voor Chloé producten. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Richemont geeft een overzicht van het controleproces. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 90% van zijn productievolume voor Chloé producten werden gecontroleerd in 2013 (zie link, p.35-38). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Richemont biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Richemont verslag niet uit over de resultaten van haar beleid inzake arbeidsvoorwaarden voor het weefsel productie fasen van Chloé producten. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron