Rank a Brand

Hoe duurzaam is Björn Borg?

Björn Borg & duurzaam


Björn Borg
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Björn Borg heeft het E-label behaald, maar heeft de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Het grootste deel van de punten zijn toe te schrijven aan het lidmaatschap van de Business Social Complicance Initiative (BSCI). Bovendien krijgt Björn Borg een punt doordat het merk enkele stappen heeft gezet om haar CO2-uitstoot te verlagen, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie op het hoofdkantoor. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Björn Borg Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Lingerie & ondergoed
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Björn Borg?

Björn Borg Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 5 November 2015 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 5 November 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Björn Borg heeft genomen om verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals minder reizen, lager elektriciteitsverbruik en hernieuwbare energiegebruik (zie link, pagina 11). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bjorn Borg niet een volledige klimaat voetafdruk heeft gepubliceerd, maar stelt dat de emissies van zijn eigen activiteiten steeg met 1% tussen 2013 of 2014 (zie link, pagina 11). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Bjorn Borg noemt voor het gebruik van groene energie, maar maakt niet uit wat voor soort resource, of doet geen krimp geven geen details (zie link, pagina 11). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Bjorn Borg stelt een doel om 40% van hun totale kooldioxide-uitstoot per SEK voor verkoop door 2019 in vergelijking met het referentiejaar 2013. Echter worden geen duidelijke doelstellingen voor vermindering van voor de totale klimaat voetafdruk doorgegeven (zie link, pagina 4 & 10). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Bjorn Borg vermeldt het doel om de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, maar biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen ten uitvoer gelegd, en resultaten bereikt (zie link, pagina 11 & 12). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Björn Borg stelt dat het zal ondergoed in biokatoen lanceren en overkoepelend plan voor verdere roll-out formuleren om te komen tot een aanzienlijk hoger aandeel van duurzame materialen door 2019. Björn Borg communiceert echter niet welk percentage van totale dit vertegenwoordigt. Geen tijdelijke status wordt ook gemeld (zie link, pagina 5). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Björn Borg heeft een chemische controle-programma gebaseerd op de chemische gids uitgegeven door de vereniging van de textiel importeurs in Zweden, en vereist de fabrikanten geleidelijk stoffen van zeer zorgwekkende (SVHC) van de productie. Maar, Björn Borg niet verder verslag details en de resultaten van haar beleid (zie link, pagina 8). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bjorn Borg rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productieketen (zie link, pagina 8). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Bjorn Borg rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 2). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bjorn Borg rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval (zie link, pagina 2, 11 & 13). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Bjorn Borg biedt een systeem voor het verzamelen van kledingstuk via de "Chain Reaction of Love" liefde in haar winkels. Afgezien van dit, worden geen andere maatregelen gemeld om te herstellen en recyclen van kledingstukken verkocht (zie link, pagina 13). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Björn Borg is een lid van de BSCI. Zie link voor arbeidsomstandigheden vragen 2 & 3 hieronder voor BSCI de Code of Conduct. In deze CoC, worden alle deze normen genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. geen, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren is niet opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om adequate compensatie betalen wanneer minimumlonen niet voldoende (Zie koppeling maken, pagina's 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Björn Borg produceert in China, Turkije en India, maar voorziet niet in een significante gepubliceerde lijst van directe leveranciers op haar website (zie link, pagina 6). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Björn Borg is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) sinds 2008 (Zie koppeling maken, pagina's 4-8). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Bjorn Borg niet duidelijk verslag of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en/of productie proceskwaliteit (zie link, pagina 6-8). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2014, 85% van het productievolume Bjorn Borg was gecontroleerd en ten minste een niveau 1 score onder BSCI ontvangen. Maar, Björn Borg rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg. Bovendien blijft het of op 90% van zijn productie volume kan worden beschouwd gecontroleerd (zie link, pagina 6-8). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Björn Borg doel is dat 67% van het volume van de aankoop zal komen uit fabrieken die ten minste een BSCI 'aanvaardbaar' score of andere verstandig certificering als SA8000 hebben ontvangen. Maar, het is onduidelijk welk percentage van de huidige productievolume van het merk als sociaal compatibel is geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, pagina 6-8). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Bjorn Borg biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 6-8). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Bjorn Borg rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, pagina 6-8). Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron