Rank a Brand

Hoe duurzaam is Björn Borg?

Björn Borg & duurzaam


Björn Borg
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Björn Borg heeft het D-label behaald. Björn Borg heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Björn Borg Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Lingerie & ondergoed
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Björn Borg?

Björn Borg Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 November 2016 door Kim
Laatst gecontroleerd: 14 November 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Björn Borg implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals minder (luchtvaart), lagere verbruik van elektriciteit, en gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 26). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Björn Borg teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van de eigen verrichtingen (Scope 1-3) van ongeveer 2,270 ton van CO2e in 2013 naar 1,848 ton van CO2e in 2015, wat in een vermindering van ongeveer 18,6 resulteert % (zie link, pagina 25-26). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Björn Borg vervangen de elektriciteit in Zweden voor hernieuwbare alternatieven. In totaal 71 procent van de elektriciteit die de groep koopt komt uit hernieuwbare bronnen, voornamelijk hydro-elektrische energie. Maar, bronnen en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 26). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Bjorn Borg stelt een doel te verminderen van 40% van hun totale klimaat emissies per SEK van verkoop door 2019 in vergelijking met het referentiejaar 2013. Echter niet de doelstellingen voor vermindering ten aanzien van zijn absolute klimaat voetafdruk zijn opgegeven (zie link, pagina 26). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Björn Borg implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Daarnaast Björn Borg publiceert sommige resultaten, waaronder energie gebruik reducties bereikt (zie link, pagina 20-21). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Björn Borg het meest gebruikte materiaal is katoen, dat voor ongeveer 80% van de vezels gebruikt telt. Aldus, zijn sommige eerste collecties gemaakt van biologisch katoen. Het totale aandeel van milieuvriendelijke grondstoffen verwerkt is echter niet duidelijk genoeg aangegeven nog (zie link, pagina's 14-15). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Björn Borg wil afbouwen van stoffen van zeer zorgwekkende (SVHC) voor een aanzienlijk deel van zijn productie in 2019. Haar focus ligt op ftalaten, fluorkoolwaterstoffen en APEO's, maar de status betreffende andere chemische groepen blijft onduidelijk. Ook haar RSL is schijnbaar gebaseerd op REACH-wetgeving alleen, die echter niet is gepubliceerd (zie link, pagina 14-16). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 7. Echter Björn Borg rapporteert niet of ten minste drie verdachte chemische groepen, zoals azo-kleurstoffen of ftalaten kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productieketen reeds (zie link, bladzijde 14-15). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Björn Borg implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, zoals streven dat alle verpakkingsmaterialen van haar product (bijvoorbeeld FSC) zal worden gecertificeerd of gerecycleerd in 2019. Echter concrete statistische resultaten van zijn verpakking materialen voetafdruk zijn niet publiekelijk gemeld nog (zie link, bladzijde 23). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Björn Borg implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals het gebruik van productiefafval in een upcycling-initiatief. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 30). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Björn Borg bood haar klanten de mogelijkheid om oude kleding in hun winkel, die vervolgens werd geschonken door Björn Borg aan liefdadigheid te schenken. Echter, andere maatregelen, zoals reparatie aanbiedingen of recycling van de verzamelde items wordt niet gemeld nog (zie link, pagina 27-30). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Björn Borg is een lid van BSCI. Voor de BSCI gedragscode, zie link voor arbeidsomstandigheden vragen 2 & 3 hieronder. In deze CoC, alle deze normen worden genoemd (zie link, pagina 18-20). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Nee, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren niet wordt opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om passende schadevergoeding wanneer minimumlonen niet voldoende (zie link, pagina's 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Björn Borg produceert in China en Turkije, maar voorziet niet in een significante gepubliceerde lijst van directe leveranciers (zie link, bladzijde 18-19). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Björn Borg is sinds 2008 lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) (zie link, pagina's van 18-20). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Björn Borg duidelijk rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en/of productie proceskwaliteit (zie link, pagina's van 18-20). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Bjorn Borg communiceert dat 85% van het productievolume BSCI in 2015 goedgekeurd was. BSCI. Maar Björn Borg rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg zijn. Bovendien blijft het of op 90% van zijn productie volume kan worden beschouwd gecontroleerd (zie link, bladzijde 6-8). (zie link, pagina 18-20). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Björn Borg geeft aan, dat een van haar leveranciers uit China, die heeft geproduceerd 26% van Björn Borg collectie in 2015, houdt een SA8000-certificering. Voor haar andere leveranciers respectieve verificaties / certificering niet zijn opgegeven nog (zie link, pagina 19). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Björn Borg biedt geen concrete informatie over maatregelen om de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 18-20). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Björn Borg rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, pagina 15-20). Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron