Rank a Brand

Hoe duurzaam is Wrangler?

Wrangler & duurzaam


Wrangler
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Wrangler heeft het D-label behaald. Wrangler heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals transparantie over CO2-uitstoot en de eerste stappen naar het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Greensboro, NC, USA
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: VFC, Shirts, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Wrangler?

Wrangler Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 17 May 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? VFC (brand owner of Wrangler) has taken several policy measures to reduce its carbon emissions, such as the installation of more efficient lighting and HVAC systems, lighting sensors, variable speed controllers, proper insulation and timers. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? VFC has reduced its climate footprint of own operations from 288,985 tons of CO2 in 2010 (see link, p.49) to 287,136 tons of CO2 in 2013 (see link, previous question). This represents a decrease of around 0.7%. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? VFC states to aspire to be entirely powered by renewable energy across its company. Also VFC reports, that in Germany 50%, and at its international headquarter in Switzerland 100% of renewable energy is sourced. But, the overall proportion of renewable energy sourced and whether the renewable energy purchased can be considered as additional aren't specified. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? By 2015, VF plans to reduce its absolute carbon emissions by only 5 percent below 2009 baseline levels. This includes value chain emissions beyond own operations. However, this goal would conclude after this year, and there is no mention of a goal beyond 2015. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? VFC evaluates the ghg impacts of its contracted factories, and is working to increase awareness of carbon use in its supplier base. For 2013 VFC reports an approximate value of 1.162,445 tons of CO2. VFC aims to reduce its supply chain emissions by 10% per units produced by 2015 (base year 2009). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2013 bereikt VFC zijn doel van 1 procent van het totale katoen gebruikte (2.000 ton) in aanmerking komen als duurzame (organische, "fair trade" of andere duurzaamheid initiatief). VFC instellen voor 2015, een nieuw doel van 3 procent (6.000 ton). Echter, dit is alleen goed voor katoen, niet alle ruwe materialen, en is onder de vereiste 5% van de omzet van het bedrijf. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? VFC recently implemented its Chem-IQ program at select factories in 2013 in order to screen more than 1,000 chemicals from 102 factories and successfully remove 68 tons of non-preferred chemicals from VFC's supply chain. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Neither Wrangler nor VFC report whether at least 1 out of 11 suspect chemical groups, such as Heathy Metals or Chlorophenols can be considered as fully phased-out in the entire production chain. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? See remark for environmental policy question 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? VFC implements sustainability purchasing criteria for its packaging materials. However, concrete aggregate results regarding its packaging materials footprint are not made public. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Wrangler does not report on the specific annual results of its waste reduction policy. However, brand owner VFC implements several measures to reduce its waste streams and reports on its aggregate annual waste material footprint. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Neither Wrangler nor VFC report, whether the return or re-use of garments by its customers is stimulated. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? All standards are mentioned in VF Corporation's Global Compliance Principles (see page 1 & 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Not mentioned; 2. Maximum working week of 60 hours, not clear whether overtime is voluntary; 3. Minimum legal wage, instead of living wage is mentioned (see page 1 & 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Freedom of association is mentioned, but nothing found about situations in which this right is restricted by law (see page 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? VFC openly communicates that a commitment is made to ban sandblasting. VFC is working with the International Textile, Garment and Leather Workers’ Federation (ITGLWF) to ban sandblasting in apparel companies worldwide. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? VFC does not provide a significant list of direct suppliers on its website. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? VFC does not communicate any information about being part of a collective initiative or purchasing from an accredited supplier, on its website. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? See remark for labor conditions policy question 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? undefined Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? VFC states to audit all its 1st tier suppliers (such as sewing, cutting, embroidery, screen-print, laundry). However, the provided information about audit results aren't specific enough. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? See remark for labor conditions policy question 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? See remark for labor conditions policy question 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? VFC reports to work closely with NGO partners, factory owners and workers to advance living wages and safer, more efficient production practices for long-term success. However, clear results of the respective measures aren't yet reported. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? VFC states to audit all its 2nd tier suppliers (such as fabric mills or tanneries) but does not report on results of its labour conditions policy for the fabric manufacturing phases. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? See remark for labor conditions policy question 13. Bron