Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nudie Jeans?

Nudie Jeans & duurzaam


Nudie Jeans
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 18 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Nudie Jeans heeft een B-label gescoord. Volgens ons is Nudie Jeans één van de meest duurzame jeansmerken. Nudie Jeans scoort het hoogst voor ecologie en arbeidsomstandigheden, vanwege het gebruik van organisch katoen en een lidmaatschap bij Fair Wear Foundation (FWF). Het merk zou nog meer punten kunnen scoren wanneer het zijn CO2 voetafdruk zou publiceren.

Merkhouder: Nudie Jeans Co.
Hoofdkantoor: Göteborg, Sweden
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Jackets, Jeans

Weet je meer over duurzaamheid & Nudie Jeans?

Nudie Jeans Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 December 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 29 December 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nudie Jeans heeft beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals vermindering van energiegebruik genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Nudie Jeans does not communicate any information on its carbon footprint on its website. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Nudie Jeans heeft geen beleid voor hernieuwbare energie communiceren via haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken . Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Nudie Jeans geen informatie mee over een beleid te verminderen of te compenseren koolstofemissies gegenereerd op basis van de levering / productieketen op haar website Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Nudie Jeans maakt gebruik van biologische katoen voor haar jeans, Backbone collectie en enkele van haar shirts en gerecycleerde materialen voor zijn tapijten. Voor andere producten, ook voorkeur minder stoffen (conventionele katoen en leer) worden gebruikt. Een voorkeur grondstoffen gebruik van meer dan 75% is zeker, maar Nudie Jeans is niet duidelijk over de totale verhouding van voorkeur grondstoffen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? De productie van Nudie Jeans kleding is dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische gebruik en water beleid tijdens de productie. Deze certificering geldt voor een deel van zijn collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Nudie Jeans rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of Perfluorinated chemische stoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Nudie Jeans rapporteert niet of ten minste drie vermoedt chemische groepen dat, zoals ftalaten of Perfluorinated chemische stoffen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Nudie Jeans rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Nudie Jeans rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten om te vergelijken van merken en meer verantwoorde keuzes maken. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Nudie Jeans stimuleert consumenten om te herstellen of terug te keren hun oude jeans , als ze dat doen , krijgen ze een korting van 20 % op een nieuw paar en de oude paar wordt verkocht in de winkel als tweedehands . Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Nudie Jeans Code of Conduct ( zie link , pagina 4-5 ). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja , zie "Contract" . 2. Ja , zie "Werken Hours" . 3. Ja , zie ' leefbaar loon ' ( zie link , pagina 4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld , met verwijzing naar middelen voor de situatie van de wet beperkingen parallel ( zie link , pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Nudie Jeans openlijk communiceert over de beslissing over het verbod op zandstralen ( zie link , pagina 4). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Nudie Jeans is een lijst van directe leveranciers op haar website verstrekt. Deze lijst omvat alle actieve leveranciers en geeft informatie over de onderaannemers , wanneer deze worden gebruikt. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Nudie Jeans is een lid van de Fair Wear Foundation ( FWF ) . Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Nudie is lid van FWF , wat betekent dat vakbonden en / of zakelijke - onafhankelijke NGO's hebben een formele en co - beslissende stem binnen het initiatief en zijn mede - verantwoordelijk voor de integriteit en geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Nudie Jeans heeft tot doel om druk te verlichten op fabrieken en in doen, bijvoorbeeld, stof van blokken en blokken orders om goede planning. Echter, tastbare resultaten van betere arbeidsomstandigheden als gevolg van betere praktijken zijn niet gemeld nog (zie link, pagina's 8-9). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Nudie Jeans heeft een openbaar controleverslag op de FWF website die aangeeft, dat 98% van haar eigen productie onder controle is (zie link van de vorige vraag). Bovendien publiceert Nudie Jeans korte auditverslagen voor een aanzienlijk deel van haar directe en indirecte leveranciers op haar eigen website. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Nudie Jeans arbeidsomstandigheden beleid voor kleding fabrikanten wordt beoordeeld met de "Leader"-status door FWF. Volgens FWF 74% van Nudie Jeans productie plaatsvindt in laag-risicomateriaal landen (Italië en Portugal) waar FWF van Low Risk beleid ten uitvoer is gelegd. Ook een klein aandeel van Nudie Jeans collectie wordt geproduceerd in Zweden (zie link, pagina 13-15). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Nudie Jeans implementeert verschillende maatregelen ter verwezenlijking van menswaardig loon betalingen, net als bij een van haar leveranciers in India waar het implementeert een systeem te betalen leefloon bonussen voor haar eigen productie. Maar, leefbaar loon betalingen zijn niet gerealiseerd nog (zie link, en op de vorige vraag, pagina 10). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Nudie Jeans niet bieden uitgebreide concrete informatie en de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden voor de stof productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Nudie Jeans noemt om stoffen die werden vervaardigd volgens GOTS gebruiken . Echter , Nudie Jeans is onduidelijk wanneer ten minste 50 % van de totale productie van de stof voldoen aan de normen van bijvoorbeeld GOTS ( zie link , "Material & Transport" ) Bron