Rank a Brand

Hoe duurzaam is Lee?

Lee & duurzaam


Lee-jeans-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Lee heeft het D-label behaald. Lee heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals transparantie over CO2-uitstoot en de eerste stappen naar het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Merriam, KS, USA
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: VFC, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Lee?

Lee Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 28 September 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 13 May 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? VFC (merk eigenaar van Lee) heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals de installatie van meer efficiënte verlichting en HVAC-systemen, verlichting sensoren, variabele snelheidsregelaars, goede isolatie en timers genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? VFC heeft haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen van 288,985 ton CO2 verminderd in 2010 (zie link, p.49) tot 287,136 ton CO2 in 2013 (zie link, vorige vraag). Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 0,7%. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? VFC Staten te streven naar volledig worden aangedreven door hernieuwbare energie binnen zijn bedrijf. Ook VFC meldt, dat in Duitsland 50%, en op haar internationale hoofdkantoor in Zwitserland 100% van hernieuwbare energie is afkomstig. Maar, het totale aandeel van hernieuwbare energie afkomstig zijn en of de hernieuwbare energie gekocht kan worden beschouwd als aanvullende zijn niet opgegeven. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? In 2015, VF plannen om haar absolute koolstofemissies verminderen door slechts 5 procent onder het niveau van de basislijn van de 2009. Het gaat hierbij om waarde keten emissies buiten eigen operaties. Echter, dit doel zou sluiten na dit jaar, en er is geen melding gemaakt van een doel na 2015. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? VFC evalueert de BKG gevolgen van haar gecontracteerde fabrieken, en werkt aan bewustwording van koolstof gebruik in haar leverancier base. Voor 2013 rapporteert VFC een geschatte waarde van 1.162,445 ton CO2. VFC streeft naar een vermindering van de voorziening ketting uitstoot met 10% per geproduceerde 2015 (basisjaar 2009) eenheden. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2013 bereikt VFC zijn doel van 1 procent van het totale katoen gebruikte (2.000 ton) in aanmerking komen als duurzame (organische, "fair trade" of andere duurzaamheid initiatief). VFC instellen voor 2015, een nieuw doel van 3 procent (6.000 ton). Echter, dit is alleen goed voor katoen, niet alle ruwe materialen, en is onder de vereiste 5% van de omzet van het bedrijf. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? VFC onlangs uitgevoerd zijn Chem-IQ programma op select fabrieken in 2013 scherm meer dan 1.000 chemicaliën uit 102 fabrieken te verwijderen met succes 68 tonnen chemicaliën niet mijn voorkeur van VFC de toeleveringsketen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Lee noch VFC verslag of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals Heide metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? VFC implementeert duurzaamheid aankoop van criteria voor de verpakkende materialen. Concrete statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Lee rapporteert niet over de specifieke jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Echter, merk eigenaar VFC implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de afvalstromen en verslagen over de totale jaarlijkse afval materiële voetafdruk. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Lee noch VFC verslag, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de VF Corporation Global Compliance beginselen (zie pagina 1 & 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren vrijwillig is; 3. Nee, vermelding van juridische minimumloon, niet leefbaar loon (zie pagina 1 & 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? VFC communiceert openlijk dat een verbintenis wordt gemaakt om te verbieden zandstralen. VFC werkt met de Internationale Federatie van textiel, kleding en leder arbeiders Federatie (ITGLWF) te verbieden zandstralen in kleding bedrijven wereldwijd. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? VFC biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? VFC communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectieve initiatief of aankoop van een erkende leverancier, op haar website. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? VFC implementeert zijn de derde weg-programma op strategische leveranciers ter verbetering van praktijken, en bijvoorbeeld, te verlagen van absenteïsme van de werknemers. Resultaten zoals verbeterde efficiëntie door 23% voor het snijden, 41% voor het naaien en 52% voor afwerking en product gebreken daalde met 8,5%, maar niet met betrekking tot betere arbeidsomstandigheden zelf. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? VFC Staten te controleren van alle leveranciers van de 1ste laag (zoals naaien, snijden, borduurwerk, screen-print, Wasserij). De verstrekte informatie over de auditresultaten zijn echter niet specifiek genoeg. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? VFC rapporteert aan nauw samenwerken met NGO partners, fabriek eigenaren en werknemers leefloon en veiliger, efficiënter productiepraktijken voor succes op lange termijn te bevorderen. Duidelijke resultaten van de respectieve maatregelen zijn niet echter nog gerapporteerd. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? VFC staat om te controleren al haar 2de fase leveranciers (zoals stof molens of leerlooierijen) maar rapporteert niet op de resultaten van haar beleid inzake arbeidsvoorwaarden voor het weefsel productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron