Rank a Brand

Hoe duurzaam is Kuyichi?

Kuyichi & duurzaam


Kuyichi
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 20 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Kuyichi heeft het B-label behaald. Kuyichi behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere modemerken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: Kuyichi BV
Hoofdkantoor: Amsterdam, the Netherlands
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Jackets, Jeans

Weet je meer over duurzaamheid & Kuyichi?

Kuyichi Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 25 May 2018 door Helen
Laatst gecontroleerd: 25 May 2018 door Ype

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Kuyichi implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, bladzijde 14-15). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Kuyichi heeft de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar niet gepubliceerd, maar is gaan schatten van de totale CO2-uitstoot door Climate Neutral Group in 2018 (zie link, pagina 14). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In haar zetel, Kuyichi maakt gebruik van hernieuwbare energiebronnen geboden door VandeBron, volledig bestaande uit windenergie in Kuyichi het geval. Het magazijn wordt aangedreven door hernieuwbare energie uit Engie, maar het is niet opgegeven welk type. Kuyichi is echter niet duidelijk over het totale procentuele aandeel van hernieuwbare energie die wordt gebruikt voor de elektriciteit (zie link, pagina 15). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Kuyichi communiceert niet op totale doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten, maar intenties om volledig te compenseren de 2018 CO2-uitstoot met een gouden standaard project in Turkije (zie link, pagina 14). De specifieke kenmerken van dit beleid zijn echter nog niet gepubliceerd. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Kuyichi biedt informatie met betrekking tot haar leveranciers en hun certificeringen op haar website, maar communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

9 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Voor haar 2018 denim collectie, Kuyichi maakt gebruik van milieuvriendelijke voorkeur materialen zoals biologisch katoen (86,4%), Tencel (5,0%) en/of gerecycled katoen (3,7%) en voor haar toppen collectie 56,9% biokatoen en 19% gerecycleerd Polyester (zie link, pagina's 9-10). In totaal een aandeel van meer dan 75% kan worden beschouwd als bepaalde. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? De Kuyichi kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische en water gelden gebruiken. Deze certificering geldt voor veel producten van de collectie (zie link, pagina 8). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Kuyichi verslagen hebben afgebouwd negen stoffen van de verdachte chemische groep als Chlorinated, tijdelijk en broomhoudende vlamvertragers, zware metalen enz (zie link, bladzijde 10). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Kuyichi communiceert dat de verpakkingen die worden gebruikt voor bestellingen van de webshop is gemaakt van 60% gerecycleerd plastiek en dat de verpakking van haar leveranciers is gerecycled en hergebruikt. Kuyichi rapporteert echter niet over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 14). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Kuyichi meldt dat het magazijn zijn orders worden verzonden uit haar resterende wastestream met bijna 30% verlaagd. Kuyichi rapporteert echter niet over de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval (zie link, pagina 14). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Kuyichi verzamelt oude jeans bij twee winkels in Nederland, en zij recyclen oude denim in nieuwe stoffen (zie link, bladzijde 17). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Kuyichi Code of Conduct (zie link, pagina 21-22). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Alle normen worden genoemd in de Kuyichi Code of Conduct (zie link, pagina 21-22). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina's van 21-22). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Kuyichi heeft aangekondigd een verbod op zandstralen (zie link, kop 'milieu'). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Kuyichi biedt uitgebreide informatie met betrekking tot al haar leveranciers en hun certificeringen op haar website. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Kuyichi maakt gebruik van GOTS gecertificeerd biologisch katoen voor meer dan 50% van de collectie. GOTS wordt erkend als een certificeringssysteem dat voldoet aan deze criteria (zie link, pagina 5 en 8-10). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? GOTS wordt erkend als een certificeringssysteem dat aan deze criteria voldoet. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Kuyichi rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en/of productie proces. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Veel van de Kuyichi leveranciers zijn gecertificeerd door GOTS of SA8000, maar het exacte percentage is niet gepubliceerd (zie link, pagina 5). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Kuyichi verklaart dat het streeft naar het leefloon implementeren, maar geen concrete informatie op haar website biedt of leefbaar loon betalingen zijn gerealiseerd op haar kleding fabrikanten (zie link, bladzijde 21). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Kuyichi communiceert dat de meeste van haar weefsel productie is gecertificeerd volgens de GOTS, maar het is onduidelijk welk percentage dit is, hoewel een percentage van meer dan 50% kan worden beschouwd als bepaalde (zie link, pagina 5). Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron