Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hollister?

Hollister & duurzaam


Hollister
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Hollister heeft het E-label gekregen. Hollister behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk geen concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Hollister zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Abercrombie & Fitch Co.
Hoofdkantoor: New Albany, OH, USA
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Hollister, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Hollister?

Hollister Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 6 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Abercrombie & Fitch (A & F) (merk eigenaar van Hollister) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en energie-maatregelen (zie link, "Climate Change 2016 Response"). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? A & F daalde haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2) van 124,833 ton CO2e in 2013 naar 53,407 ton CO2e in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 54,2% (zie link, "Climate Change 2016 & 2014 Response"). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? A & F rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, maar is ook niet duidelijk over het totale procentuele aandeel, noch over de bevoorradingsbronnen (zie link, "Climate Change 2016 Response"). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? A & F communiceert dat, nadat gerealiseerde kortingen tot nu toe, geen nieuwe klimaat streefcijfer van een emissiereductie zijn ingesteld, maar zijn momenteel bezig met het opzetten van een streefcijfer van een emissiereductie van nieuwe, meer agressieve (zie link, "Climate Change 2016 Response"). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? A & F implementeert maatregelen om klimaat uitstoot in de productieketen die buiten de eigen activiteiten te verminderen. Echter, A & F publiceert geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt (zie link, "Climate Change 2016 Response"). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Abercrombie & Fitch (A & F) (merk eigenaar van Hollister) communiceert niet openlijk een up-to-date (na 2011) milieubeleid. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor het inschakelen van de consument meer verantwoorde keuzes kan maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen die zijn vermeld in de Abercrombie & Fitch van (A & F) (merk eigenaar van Hollister) leverancier Code of Conduct (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet expliciet vermeld; 2.no, alleen vermelding van redelijke werkuren met inachtneming van de lokale wetten en normen met geen regelmatig geplande hoeveelheid werkweken meer dan 60 uur (of lager indien voorgeschreven door lokale wet- of plaatselijke industrienormen). 3. Abercrombie & Fitch verwijst alleen naar minimale wet of industrie lonen. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? A & F staat dat het bedrijf biedt geen ondersteuning voor de praktijk van het zandstralen tijdens het productieproces van zijn goederen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? A & F publiceert geen een aanzienlijke gepubliceerde lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? A & F vermeldt het is een partner van het programma beter werk door ILO en IFC sinds 2007 en dat de Cambodjaanse fabrieken werden gecontroleerd door betere fabrieken Cambodja (CBF) in 2012, maar communiceert niet up-to-date informatie over die deel uitmaken van een multi stakeholder initiatief zoals FLA- of ETI of aankoop van erkende leveranciers. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? A & F noemt het een partner van het betere werk-programma van de IAO en IFC is sinds 2007 en dat de Cambodjaanse fabrieken werden gecontroleerd door betere fabrieken Cambodja (CBF) in 2012, maar A & F niet over up-to-date resultaten rapporteert. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? A & F openbaar rapporten over auditresultaten, maar de resultaten zijn verouderde (nummers vanaf 2012, doelstellingen voor de periode 2013). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? A & F rapporteert openbaar niet op up-to-date resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? A & F biedt geen duidelijke informatie over maatregelen om de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? A & F rapporteert openbaar niet op up-to-date resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar weefsel productie leveranciers. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? A & F rapporteert openbaar niet op up-to-date resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar weefsel productie leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron