Rank a Brand

Hoe duurzaam is Guess?

Guess & duurzaam


Guess
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Guess heeft het E-label gekregen. Guess behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk geen concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Guess zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: GUESS Inc.
Hoofdkantoor: Los Angeles, CA, USA
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Guess?

Guess Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 November 2017 door Annelies V.
Laatst gecontroleerd: 5 November 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Guess implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van klimaat emissies, zoals energie-efficiëntiemaatregelen op haar hoofdkwartier (zie link, pagina 64-67). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Guess verslagen openbaar zijn eigen operaties klimaat voetafdruk. In 2017 had een totale voetafdruk van 36,669 ton CO2e/yr, in vergelijking tot 37,597 ton van CO2e/yr in 2016. Dit betekent een vermindering van ongeveer 2,47% (zie link, pagina 66). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Guess verslaat dat 0% van het energieverbruik rechtstreeks uit hernieuwbare energiebronnen komt en zijn momenteel niet in staat om te bepalen van de mix van hernieuwbare vs. niet-hernieuwbare energie gegenereerd op de locatie van elk raster waaruit ze hun energie bron (zie link, pagina 78). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Guess stelt een doel om slechts 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen per vierkante voet door 2021 in vergelijking met het referentiejaar 2016 (zie link, pagina 16). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Guess communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Effectief door fiscale jaar 2017, Guess biedt een overzicht van de grondstoffen door gekochte eenheden. Het totale aandeel van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen wordt echter niet doorgegeven (zie link, pagina 59). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? Guess verwijst naar de REACH-wetgeving. Dit is niet een voldoende beleid tot doel chemische verontreiniging in de productieketen. Bovendien rapporteert Guess niet concrete resultaten van haar beleid (zie link, bladzijde 57). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Guess rapporteert niet duidelijk of ten minste één verdachte chemische groep, zoals Azo-kleurstoffen, PFK's of ftalaten volledig geëlimineerd van de gehele productie kan worden beschouwd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Guess communiceert voor het gebruik van gerecycleerde kunststof voor haar draagtassen. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 70). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Guess implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals vermindering van materiaalgebruik, hergebruik en recycling van materialen. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 68). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Guess actief moedigt consumenten te recyclen kleren en kan hand hen terug in voor Guess voor hergebruik en recyclen (zie link, pagina 56 & 57). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Guess heeft een Code of Ethics, die geldt voor haar eigen werknemers en meldt dat de leverancier Code of Conduct (CoC) het fundament van haar sociale compliance-programma is, maar niet de CoC openbaar (zie link maakt, pagina 40-41) gepubliceerd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Guess communiceert niet over een beleid inzake gezondheid en veiligheid voor denim afwerking of het verbod op zandstralen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Guess voorziet niet in een lijst van directe leverancier (zie link, bladzijde 37). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Guess niet communiceert alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier (zie link, pagina 22-23). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Guess rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit (zie link, bladzijde 39). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Guess rapporteert publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers. Het is, echter niet gemeld welk percentage van het productievolume van kleding fabrikanten van dien (zie link, pagina 40-41). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Guess rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Guess biedt geen concrete informatie over maatregelen om de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Guess doet niet publiekelijk verslag resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar weefsel productie leveranciers (zie link, pagina 38-41). Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Guess doet niet publiekelijk verslag resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar weefsel productie leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron