Rank a Brand

Hoe duurzaam is G-Star?

G-Star & duurzaam


G-Star
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

G-Star heeft het C-label behaald. G-Star behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame Jeansmerken. Voor de productie van jeans gebruikt G-Star iets meer dan 14% biologisch katoen of gerecyclede materialen. Er zijn echter wel verbeterpunten, zoals het publiceren van de CO2-uitstoot, het verruimen van het gebruik van duurzame materialen, en concreter toewerken naar een leefbaar loon voor de kledingmakers in lage-lonenlanden.

Merkhouder: G-Star Raw B.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, Netherlands
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & G-Star?

G-Star Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 April 2017 door Maarten
Laatst gecontroleerd: 6 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? G-Star implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen binnen de distributie en supply chain. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? G-Star wordt niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar op haar website gepubliceerd. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen verminderen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? G-Star noemt voor het gebruik van hernieuwbare energie, maar maakt niet uit wat voor soort resource, en doet niet informeren over de graad van de additionaliteit. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? G-Star noemt het een doel om de uitstoot van broeikasgassen, maar geeft niet het streefpercentage, het referentiejaar en het streefjaar. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? G-Star implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bijvoorbeeld binnen het 'PaCT-programma'-G-Star publiceert echter geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2015, bijna 15% van de volledige collectie G-Star was gemaakt van meer duurzame grondstoffen, namelijk meestal gerecycled katoen, gerecycled polyester, Tencel en biologisch katoen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? G-Star heeft de 'nul-kwijting verbintenis' ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend belooft te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van de producten van bedrijf, in 2020'. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? G-Star stelt dat alle PFK's (korte en lange keten PFK's) bij de productie van alle kledingstukken, effectieve door 01.01.2015 met succes zijn afgeschaft (zie link, pagina 8-9). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 8. G-Star werkt ook, inzake de uitbanning van APEO's en ftalaten. Het blijft onduidelijk maar toch, of deze doelstellingen kunnen worden beschouwd als gerealiseerd (zie link, pagina 8). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? G-Star stelt voor het gebruik van FSC gecertificeerd papier voor haar draagtassen. G-Star meldt ook een jaarlijkse vermindering met meer dan 1,5 miljoen plastic tassen accounting voor ongeveer 70.000 kg kunststof. Maar, concrete statistische resultaten met betrekking tot haar verpakkingsmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? G-Star implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals samenwerken met recycle textielbedrijven. Maar, concrete statistische resultaten met betrekking tot haar afvalmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Naar verluidt, G-Star is nog steeds te vinden een oplossing om terug oude kledingstukken van consumenten voor recycling. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden vermeld in G-Star leverancier Code of Conduct (zie link, pagina's 2-5). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, verplichting tot betaling van de uit te voeren die voldoet aan de fundamentele voldoet aan en bieden sommige discretionaire inkomen (zie link, pagina 4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? G-Star heeft publiekelijk bekendgemaakt dat een verbod op het zandstralen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? G-Star heeft een lijst waarin waarschijnlijk 90% van de totale productie van de G-Star's gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? G-Star is een partner van Made-By. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Made-By wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? G-Star implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, en daardoor werkt samen met initiatieven zoals beter werk Vietnam. Maar, concrete resultaten, zoals de lonen stegen of werken uren daalden, duidelijk niet zijn opgegeven. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? G-Star publiceert een overzicht van het audit proces. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume in 2015 werden gecontroleerd. Ook G-Star niet duidelijk en uitvoerig resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten opgeven. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? G-Star duidelijk rapporteert niet als en hoeveel productievolume als sociaal compatibel is goedgekeurd door onafhankelijke derden. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? G-Star werkt aan een betaling van eerlijke lonen en is begonnen met een proefprogramma op basis van de 'Fair Wage methodologie' van 'Fair Wage Network' in samenwerking met Solidaridad, een Zweedse merk en het meest belangrijke leverancier in China. Maar duidelijke resultaten van leefbaar loon betalingen gerealiseerd worden nog niet gerapporteerd. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? G-Star doet niet openbaar verslag duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? G-Star rapporteert niet publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron