Rank a Brand

Hoe duurzaam is G-Star?

G-Star & duurzaam


G-Star
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 15 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

G-Star heeft het C-label behaald. G-Star behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame Jeansmerken. Voor de productie van jeans gebruikt G-Star iets meer dan 14% biologisch katoen of gerecyclede materialen. Er zijn echter wel verbeterpunten, zoals het publiceren van de CO2-uitstoot, het verruimen van het gebruik van duurzame materialen, en concreter toewerken naar een leefbaar loon voor de kledingmakers in lage-lonenlanden.

Merkhouder: G-Star Raw B.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, Netherlands
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & G-Star?

G-Star Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 4 November 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 4 November 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? G-Star implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen binnen de distributie en supply chain. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? G-Star is niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar op haar website publiceren. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen verminderen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? G-Star noemt voor het gebruik van hernieuwbare energie, maar maakt niet uit wat voor soort resource, en doet niet informeren over de graad van de additionaliteit. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? G-Star communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op haar website. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? G-Star implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen - bijvoorbeeld in het kader van het partnerschap voor schonere textiel (PACT) programma in Bangladesh. G-Star meldt dat binnen dit programma 263 fabrieken hebben al is bereikt, en 111.000 ton broeikasgassen nog worden vermeden. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? G-Star heeft verwerkt 13,82% van de voorkeur materialen zoals biologisch katoen, tencel of gerecycled polyester om haar hele collectie in 2014. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? G-Star heeft de nul-kwijting verbintenis ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend beloven te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. In deze kwestie, is volgens Greenpeace, G-Star gecategoriseerd als een "leider". Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? G-Star stelt dat alle PFK's (korte en lange keten PFK's) van de productie van alle kledingstukken, effectieve door 01.01.2015 met succes zijn afgeschaft. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Voorts, G-Star bepaalt dat APEO's en ftalaten met succes bij de productie van alle kledingstukken, effectieve door augustus, respectievelijk September 2013 afgeschaft zijn. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? G-Star stelt voor het gebruik van FSC gecertificeerd papier voor haar draagtassen. G-Star meldt bovendien een jaarlijkse vermindering met meer dan 1,5 miljoen plastic tassen boekhouding voor ongeveer 70.000 kg kunststof. Statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? G-Star rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? G-Star rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden vermeld in G-Star leverancier Code of Conduct (zie link, p.2-4, punten 1, 3, 4 en 7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen (zie punt 5.4); 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig (zie punt 6); 3. Ja, wil uit te voeren betaling die voldoet aan fundamentele voldoet aan en bieden sommige discretionaire inkomen (zie punt 5.1) (zie link, pagina 4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie punt 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? G-Star heeft publiekelijk bekendgemaakt dat een verbod op het zandstralen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? G-Star publiceerde een kaart van actieve directe leveranciers die betrekking hebben op 95% van de totale productie. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? G-Star is een partner van Made-By. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Made-By wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? G-Star implementeert beleidsmaatregelen ter verbetering van arbeid praktijken op haar kleding fabrikanten, zoals SGS vergemakkelijken cursussen over specifieke milieu onderwerpen zoals gevaarlijke chemische gebruik. Echter, beton resultaten, zoals de lonen gestegen of werktijden daalde, worden niet gerapporteerd. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2014 was 100% van G-Star productievolume gecontroleerd op kleding fabrikant niveau. Bovendien, G-Star's Made-By scorecard toont dat 2% van de totale collectie werd geproduceerd in klasse A fabrieken. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? G-Star's Made-By scorecard toont aan dat slechts 2% van de totale collectie klasse A gecertificeerd in 2014 was. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? G-Star toewerken naar een betaling van eerlijke lonen en verwacht om te beginnen met de eerste proefproject met haar belangrijkste leveranciers in 2015. Echter, duidelijke resultaten van menswaardig loon betalingen gerealiseerd zijn niet gemeld nog. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? G-Star doet niet openbaar verslag duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? G-Star rapporteert niet publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron