Rank a Brand

Hoe duurzaam is Norrøna?

Norrøna & duurzaam


Norrøna
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Norrøna heeft het D-label behaald voor duurzaamheid en transparantie bij rapportage. De eerste mijlpalen zijn daarmee behaald maar meer gedetailleerde informatie over klimaatbescherming zou echter de ranking kunnen verbeteren. Norrøna's milieuprestaties verdienen punten omdat de collectie deels gemaakt is van milieuvriendelijke materialen en / of bluesign® gecertificeerd is. Als lid van het Ethical Trading Initiative Noorwegen, is Norrøna ook actief betrokken bij eerlijke arbeidsomstandigheden in de bevoorradingsketen, maar verslaglegging hierover kan nog een stuk concreter. Wel publiceert Norrøna een lijst met directe leveranciers.

Merkhouder: Norrøna Sport AS
Hoofdkantoor: Lysaker, Norway
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Norrona, Bags, Shirts, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Norrøna?

Norrøna Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 3 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Norrøna heeft een klimaat voetafdruk van haar eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Norrøna rapporten voor 2017 te hebben gebruikt 100% hernieuwbare energie (waterkracht) op totaal elektriciteitsverbruik voor haar hoofdkwartier (zie link). Het certificaat bedoeld is echter niet duidelijk genoeg over de additionaliteit van deze energie (zie volgende vraag link), noch is het aandeel van de totale percentage van hernieuwbare energiebronnen opgegeven. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Norrøna heeft niet elke klimaat voetafdruk van de supply chain 'beyond eigen bewerkingen' gepubliceerd voor de jaren 2016 tot en met 2018. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Hoewel Norrøna niet een volledige klimaat voetafdruk buiten hun eigen activiteiten openbaren, rapporteren zij talrijke maatregelen ter beperking van deze voetafdruk zoals doneren 1% van hun omzet voor milieuprojecten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Norrøna communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk of aangeven of er een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Norrøna gebruikt milieuvriendelijke vezels, zoals organisch of recycled katoen, gerecycleerd polyester en gerecycleerd nylon, maar het is niet duidelijk welk percentage van het totale jaarlijkse volume dit vertegenwoordigt. Een aandeel hoger dan 25% kan worden overwogen nochtans. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Norrøna van kleding is bluesign® gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor een deel van de gehele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Norrøna communiceert het wil geleidelijk PFK's 2020 (zie link aanwezig). Echter, of ten minste één chemische groep, zoals ftalaten of azokleurstoffen, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit haar gehele productie blijft onduidelijk. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Norrøna geen verslag van het percentage van gerecycleerde of hernieuwbare materialen die worden gebruikt voor de consument verpakking, noch enige jaarlijkse verlagingen of best practices met betrekking tot de verpakkingsmaterialen. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Norrøna meldt dat 58% van het afval van haar HQ werd gerecycleerd in 2017 (up van 51% in 2016), maar het biedt geen absolute afvalstoffen footprint. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Norrøna biedt haar klanten de mogelijkheid gebruik te maken van de reparatie service. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle normen worden vermeld in Norrøna's gedrags code (zie link, pagina's 2-4). Norrøna audits ook leveranciers om de naleving te waarborgen (zie links arbeidsvoorwaarde vragen 2 en 9), maar rapporteert niet ten minste bi-jaarlijks over de productielanden, percentages van de certificering, resultaten en problemen gevonden, en corrigerende maatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Norrøna staat niet of er klachtenmechanismen zijn en in welke mate de arbeiders over hun rechten betreffende deze worden geïnformeerd. De ethische Trading initiatief, waarmee Norrøna is aangesloten, is ook onduidelijk over een klacht systeem dat voorziet in klachten handlers buiten de fabriek. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Norrøna heeft een lijst van alle actieve directe leveranciers gepubliceerd. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Norrøna publiceert alleen de namen van hun directe leveranciers, geen adressen of producten voor elke fabriek. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Norrøna verstrekt geen lijst van leveranciers verder onderaan de leveringsketen. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Norrøna is lid van ETI-Noorwegen, wat betekent dat vakbonden en/of business-onafhankelijke NGO'S een formele en co-beslissende stem hebben binnen het initiatief en zijn mede verantwoordelijk voor de integriteit en geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Het ETI wordt beëindigd door het lidmaatschap van bedrijven die niet nakomen van hun verplichtingen van het lidmaatschap of maak niet voldoende vooruitgang heeft geboekt. Het is echter niet duidelijk volgens welke criteria de verplichtingen worden geëvalueerd en de eisen van het lidmaatschap van de hoe streng zijn dus echt. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Norrøna publiceert een aantal algemene resultaten op het gebied van leveranciers conformiteit tegen Norrøna's arbeidsnormen (Zie de huidige link en link volgende vraag), maar het blijft onduidelijk of ten minste 25% van zijn productievolume wordt geverifieerd door in aanmerking komende, onafhankelijke derde partijen of certificeringsregelingen, zoals FWF of S Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Norrøna openbaart geen duidelijke resultaten van zijn uitgevoerde maatregelen om arbeidsvoorwaarden bij zijn stoffen fabrikanten te verbeteren. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Norrøna verslagen, gebaseerd op een levend loon project op drie van haar fabrieken, dat de lonen waren "over het algemeen bevredigend" ten opzichte van, onder andere, de Aziatische Floor loon, maar heeft zich niet verbonden tot een specifieke levens loon benchmark voor alle relevante productieregio's en Landen. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Norrøna lanceerde de Living loon project om een levend loon door heel zijn supply chain veilig. Er is echter geen duidelijke doelstelling vastgesteld en er worden geen tastbare resultaten gerapporteerd (zie huidige link en link vorige vraag). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Norrøna heeft geen concrete cijfers gepubliceerd over de betaling van de levens lonen. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Norrøna rapporteert niet over de duur van de zakelijke relaties met leveranciers, noch over een strategie om de productie te concentreren op een beperkt aantal leveranciers. Norrøna verder vermeldt niet om eigen fabrieken te hebben. Bron