Rank a Brand

Hoe duurzaam is Houdini?

Houdini & duurzaam


Houdini
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Houdini heeft het C-label behaald. Dit valt in het middengedeelte van onze ranking. Hun ranking zou verbeterd kunnen worden door meer transparantie over hun klimaatvoetafdruk. Op het gebied van milieubescherming scoort Houdini punten voor zijn collectie, welke deels uit milieuvriendelijke materialen bestaat en / of bluesign®-gecertificeerd is. Een gedragscode voor leveranciers is niet gepubliceerd, noch is er sprake van lidmaatschap van een initiatief om systematisch de arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren. Een deel van de productie wordt echter geproduceerd in lage-risicolanden.

Merkhouder: Houdini
Hoofdkantoor: Nacka, Sweden
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Houdini?

Houdini Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 2 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Houdini meldt een pilot-studie die kwantificeert van CO2-emissies voor de verschillende vezels ze bron, maar geen absolute voetafdruk van hun volledige operaties voor de huidige en vorige rapportage jaar heeft gesteld (zie link, bladzijde 52). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Houdini communiceert niet duidelijk haar hernieuwbare energie-beleid (zie link, bladzijde 42). Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Houdini meldt een pilot-studie die kwantificeert van CO2-emissies voor de verschillende vezels ze bron, maar geen absolute voetafdruk van hun supply chain voor de huidige en vorige rapportage jaar heeft gesteld (zie link, bladzijde 52). Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Houdini heeft een doel te hebben een netto nul milieueffecten in 2030, en geloofwaardige inspanningen daarvoor heeft gemaakt, zoals blijkt uit hun pilot studie ter beoordeling van de milieueffecten van de vezels die ze bron (zie link, pagina 34 & 49). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Houdini verklaart dat 91% van hun lijn is gemaakt van duurzame stoffen (zie link), maar hun meer gedetailleerde verslag niet toegankelijk is. Een aandeel van ten minste 33% vanuit milieuoogpunt de voorkeur grondstoffen zoals gerecycled polyester, is echter bepaalde (zie volgende link, bladzijde 48). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Houdini's kleding is bluesign® gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering dreigt te worden die van toepassing zijn voor de meeste van hun collectie (zie link, bladzijde 29). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Houdini stelt dat Perfluorinated chemicaliën bij de productie van alle zijn klederen, effectief tegen 2018 met succes zijn afgeschaft (zie link, bladzijde 30), maar ze doen niet een productie beperkte stoffen lijst dat betrekking heeft op hun productieketen te publiceren een back-up deze vordering of om aan te tonen van de eliminatie van andere verdachte chemische groepen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Houdini rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 21-22). Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Houdini meldt dat moree dan 65% van hun producten zijn omgezet in een circulaire levenscyclus (zie link), maar ze niet meldt op de jaarlijkse absolute resultaten van hun afvalvermindering beleid (zie eerdere link, pagina 25). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Houdini winkels hebben een collectie punt voor gerecyclede kleding, tweedehands kleding verkopen, bieden een reparatieservice en een lease plan voor 'shell lagen'. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Hoewel veel van de Houdini's kledingstukken worden geproduceerd in laag risico landen, Houdini heeft niet haar leverancier Code of Conduct openbaar gemaakt, noch doen zij een overzicht van GREDRAGSCODE publiceren in hun toeleveringsketen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Houdini rapporteert niet over de aanwezigheid van een grief mechanisme voor hun werknemers van de fabriek (zie link, pagina's 18 en 19, en vorige link). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Houdini heeft een lijst gepubliceerd van haar directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Houdini's leverancier lijst bevat links naar websites van de leveranciers, maar voor meerdere leveranciers dit of andere specifieke informatie ontbreekt. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Houdini heeft een lijst gepubliceerd van haar leveranciers van de stof. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? In totaal wordt 55% Houdini's 2018 fall/winter collectie geproduceerd in Portugal, Estland en Litouwen, die laag risico landen met betrekking tot zwakke arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 19). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Houdini 19% van zijn stoffen uit laag-risicomateriaal landen zoals Duitsland, Zweden en Litouwen bronnen, maar geeft een duidelijk overzicht van arbeid voorwaarden beleid en uitvoering voor stof geen fabrikanten in het buitenland van de productie (zie link, pagina 19, en vorige koppeling). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Houdini heeft een overzicht gegeven van de productie-landen en heeft gecommitteerd aan het exporteren van hun eigen ethische normen naar risicolanden, maar het merk is niet gepubliceerd hoe dit zich vertaalt in een leefbaar loon berekening (linkpagina 19). Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Veel van de Houdini's collectie wordt geproduceerd in laag risico landen, die hoge juridische normen met betrekking tot leefloon hebben, maar voor andere productie-landen is er geen duidelijke verwijzing naar een openbaar collectieve koopje-overeenkomst. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? In totaal 55% van de Houdini's collectie wordt geproduceerd in laag risico landen waar wetten voorzien in een leefbaar loon (zie link, pagina 19). Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 12. Houdini staat ook om met de meeste van hun leveranciers hebben gewerkt voor vele jaren (zie link). Bron