Rank a Brand

Hoe duurzaam is Fjällräven?

Fjällräven & duurzaam


Fjällräven-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Fjällräven heeft het D-label behaald. Daarmee heeft het de eerste stappen gezet om zijn rugzakken, tassen, truien, jassen etc. duurzamer te maken, maar er valt nog veel te doen. Zo zou het merk zijn klimaatvoetafdruk kunnen reduceren. Evenzo kan meer informatie worden verstrekt over de omgang met chemicaliën. Als lid van de Fair Labor Association is merkeigenaar Fenix Outdoor actief betrokken bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de eigen bevoorradingsketen, maar de rapportage hierover kan nog concreter. Wel is een lijst met leveranciers gepubliceerd.

Merkhouder: Fenix Outdoor AB
Hoofdkantoor: Örnsköldsvik, Sweden
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Fenix Outdoor, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Fjällräven?

Fjällräven Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 3 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Fenix outdoor, merkeigenaar van Fjällräven, publiceerde de klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten (met uitzondering van aannemers), van 2016 tot 2017, echter, fenix meldt een toename van de absolute klimaat footprint van 10368 ton CO2e tot 11493 ton CO2e (zie link , pagina 13). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Fenix outdoor Reports voor 2017 dat uit de 16893 (sic) MWh van het totale elektriciteitsverbruik, 1313611 (sic) MWh elektriciteit wordt aangeschaft of verkregen uit hernieuwbare bronnen, maar het is niet voldoende duidelijk over de bronnen, het type en de additionaliteit van het aanbod ( Zie link, pagina 37). Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Fenix outdoor publiceert de klimaat voetafdruk van haar supply chain voor 2017 (i.e., exclusief zakelijk reizen en werknemers pendelen), en rapporteert een emissiecijfer van 9356 ton CO2 (zie link, pagina 27). Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Fenix outdoor publiceert het klimaat footprint gegevens ingediend bij de Carbon disClosure project (CDP), maar de gegevens voor het verslagjaar 2016 ontbreken zowel op haar website en op de CDP-website. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Fjällräven heeft een doel gesteld om zijn CO2-uitstoot met 25% te verminderen in 2020 en heeft tot doel om volledig koolstofneutraal te worden door 2025. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Fjällräven maakt gebruik van milieuvriendelijke ' Preferred ' vezels, zoals biologisch katoen, biologische hennep, en gerecycleerde wol, maar noch Fjällräven noch haar merkeigenaar fenix outdoor communiceren het exacte aandeel van de milieuvriendelijke grondstoffen. Een aandeel hoger dan 10% kan worden beschouwd als bepaalde, echter (Zie de huidige link, en d Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Fjällräven publiceert zijn lijst met beperkte stoffen en implementeert maatregelen om het gebruik van gevaarlijke chemicaliën te beperken. Een deel van de collectie is bluesign gecertificeerd, wat betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen worden gehandhaafd voor chemische en watergebruik (zie link, met inbegrip van pagina 67). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Fjällräven maakt geen gebruik van Pfk's te impregneren zijn eco-shell kernmateriaal, maar het is nog steeds bezig met de geleidelijke afschaffing van Pfk's volledig, en het is onduidelijk of een andere doelgroep chemische groepen volledig worden geëlimineerd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Fenix outdoor breekt al haar verpakkingsmateriaal door of ze nu verlengbaar zijn, maar het rapporteert een jaarlijkse toename van verpakkingsmaterialen, noch enige beste praktijken met betrekking tot verpakkingsmaterialen (zie link, pagina 20). Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Fenix outdoor meldt het jaarlijkse afval per type en gewicht, maar de gegevens zijn niet volledig en de wijze van verwijdering is niet voldoende duidelijk gemeld (zie link, pagina 20). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Fjällräven biedt haar klanten een beperkte reparatiediensten en geeft hen instructies over hoe de levensduur van haar producten te verhogen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Fjällräven omvat al deze standaarden in haar gedrags code voor leveranciers op de werkplek (Zie de huidige link, pagina's 2-6). In samenwerking met de Fair Labour Association (FLA) heeft Fjällräven's merkeigenaar fenix outdoor een 2017 rapport gepubliceerd over maatschappelijke compliance in de toeleveringsketen inclusief arbeidsvoorwaarden bij leveranciers ( Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Fenix Outdoor is lid van de Fair Labor Association (FLA) die een klachten mechanisme nodig heeft om actief te zijn binnen de fabrieken. Het is echter niet duidelijk of het systeem voorziet in klachten-handlers buiten de fabriek en of een in aanmerking komende derde partij de bewustwording van de werknemers van klachtenprocedures controleert (zie link, pagina' Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Fenix outdoor heeft een lijst van haar directe leveranciers gepubliceerd. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Fenix outdoor heeft een lijst van directe leveranciers gepubliceerd, maar geeft niet de volledige adressen en rapporteert niet welke producten per fabriek worden gemaakt. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Fenix outdoor publiceert geen lijst van indirecte leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Fenix Outdoor is lid van de Fair Labour Association. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? FLA kan de deelname van bedrijven beëindigen die na plaatsing onder speciale beoordeling nog steeds niet voldoen aan de FLA-normen (zie link, pagina 29). Het is echter niet duidelijk op welke criteria de verplichtingen worden geëvalueerd en dus hoe streng de eisen van het lidmaatschap werkelijk zijn. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Fenix outdoor gecontroleerd al haar eigen productievestigingen in 2017 en FLA gecontroleerd haar hoofdkwartier, maar het is onduidelijk welk percentage van de totale productievolume wordt gecontroleerd door in aanmerking komende derden, zoals FWF of SA8000 (zie link, pagina's 4, 6, 29 en 32 , en de vorige link). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Fjällräven openbaart geen duidelijke resultaten van zijn uitgevoerde maatregelen om arbeidsvoorwaarden bij zijn stoffen fabrikanten te verbeteren. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Fenix outdoor stelt dat het het concept van een levend loon ondersteunt, maar heeft zich niet gecommitteerd aan een specifieke levens loon benchmark voor alle productielanden (zie link, pagina 6). Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Fenix outdoor stelt dat het in het algemeen ongeveer tweemaal het minimumloon als een instap loon in Azië betaalt, maar of de eerste levende loonbetalingen worden gerealiseerd is nog niet gespecificeerd (zie link, pagina 35). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 14. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? In 2016 bestond 73% van de zakelijke relaties van fenix outdoor al minstens 5 jaar (zie link, pagina 28). In 2017 verklaarde het bedrijf in de meeste gevallen op lange termijn directe relaties met alle partners in hun toeleveringsketen (zie vorige link, pagina 27). Daarom is een 5-jarige relatie met minstens 40% van de fabrieken gegarandeerd. Bron