Rank a Brand

Hoe duurzaam is Bergans?

Bergans & duurzaam


Bergans
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Bergans heeft het D-label behaald. Bergans heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Bergans Fritid AS
Hoofdkantoor: Hokksund, Norway
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Bergans?

Bergans Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 26 September 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 26 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Bergans implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bergans wordt niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar op haar website gepubliceerd. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Bergans communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Bergans communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Bergans implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bergans publiceert echter geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt (zie link, IEH-rapport aanvragen, zie pagina 29-30). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2016, waren ongeveer 10% van de Bergans' product stijlen gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen zoals biologisch katoen en gerecycled polyester. Een aandeel hoger is dan 10% van de volledige collectie is niet duidelijk maar opgegeven (zie link, IEH-rapport aanvragen, zie pagina 9 & 34). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Bergans kleding is bluesign® en GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische gebruik. Deze certificering geldt tot op zekere hoogte van haar gehele collectie (zie link, IEH-rapport aanvragen, zie pagina 9 & 34). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bergans meldt op haar maatregelen geleidelijk PFOA & PFOS. Echter, of ten minste één chemische groep, zoals ftalaten of PFK's, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit haar gehele productie blijft onduidelijk. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Bergans is lid van Grønt Punkt, maar communiceert niet alle informatie over haar consument verpakking vermindering van beleid. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bergans rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Bergans biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de reparatieservice. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de leverancier van de Bergans' Code of Conduct. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Nee, het is alleen aanbevolen dat werktijden niet meer dan 48 uur per week, respectievelijk 60 uur als overuren opgenomen is. 3. Ja, lonen altijd voldoende moeten zijn om te voldoen aan de basisbehoeften. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Bergans publiceerde een lijst van directe leveranciers. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Bergans is een lid van de ETI-Noorwegen, een multi stakeholder initiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de supply chain. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI-Noorwegen wordt georganiseerd met vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's die een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief en zijn mede verantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Bergans rapporteert niet duidelijk of de maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd tot betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit (zie link, IEH verslag 2016 aanvragen). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Bergans heeft een openbaar verslag van de afgevaardigde van de ETI-Noorwegen. Bergans rapporteert dat er 8 van 26 kleding fabrikanten werden beoordeeld in 2016. Onduidelijk of zij vertegenwoordigen op 90% van het productievolume van de Bergans' (zie link, IEH-rapport aanvragen, zie pagina 18-22). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Bergans rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, verzoek IEH verslag 2016). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Bergans beoogt leefloon bij alle leveranciers, maar nog niet heeft gedaan een gapanalyse zo goed als niet geïmplementeerde maatregelen ter vermindering van de verschillen tussen werkelijke loonniveaus en het voorgestelde niveau voor een fatsoenlijk loon (zie link, IEH-rapport aanvragen, zie pagina 31-32). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Bergans rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, verzoek IEH verslag 2016). Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Bergans rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, verzoek IEH verslag 2016). Bron