Rank a Brand

Hoe duurzaam is The Body Shop?

The Body Shop & duurzaam


The Body Shop
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 26

Samenvatting duurzaamheid

The Body Shop heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre The Body Shop zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Natura Cosméticos S.A.
Hoofdkantoor: West Sussex, United Kingdom
Sector: Cosmetica
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & The Body Shop?

The Body Shop Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 28 November 2017 door Eefje
Laatst gecontroleerd: 28 November 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? The Body Shop implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare of koolstof evenwichtige energie in haar winkels, evenals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? The Body Shop noch merk eigenaar Natura Brasil publiceren de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Natura Brasil meldt dat het een programma dat, meer dan 5 jaar, de CO2-uitstoot met 33% zijn verminderd, maar geeft niet aan een concrete doelstelling voor de komende jaren ten uitvoer heeft gelegd. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? The Body Shop verslagen voor het jaar 2016 te hebben gebruikt hernieuwbare energie voor 24% van de winkels, maar is ook niet duidelijk over het totale procentuele aandeel, noch over de bevoorradingsbronnen. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 18
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen uit te sluiten? De doelstellingen van The Body Shop te verhogen van het gebruik van natuurlijke ingrediënten en 100% natuurlijke ingrediënten zijn traceerbaar en duurzaam geproduceerde. Maar het doet niet informeren over een algemeen beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen geleidelijk. Bron
2. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van schadelijke chemicaliën welke in de Skin Deep databank van de Environmental Working Group genoteerd staan onder code rood? En als nog steeds gebruikt, geeft het merk (bedrijf) wetenschappelijk gebaseerde verklaringen voor het veilig gebruik ervan? The Body Shop is genoteerd op de SkinDeep-database met behulp van een overvloed aan chemicaliën gecodeerd als 'rood' en geeft geen een verduidelijking op het volledige spectrum van mogelijk gevaarlijke stoffen gebruikt. Bron
3. Volgt het merk (bedrijf) strikt het voorzorgsbeginsel (uitsluiting) voor alle mogelijke schadelijke stoffen, zoals parabenen, ook wanneer het wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke schade beperkt, onduidelijk of omstreden is? The Body Shop werkt aan "groene chemie" te verminderen van de generatie van chemische stoffen die gevaarlijk voor het milieu, maar geeft niet aan dat het strikt het voorzorgsbeginsel van toepassing is (= te verbieden) op alle mogelijk schadelijke stoffen. Bron
4. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van microplastics in al hun producten? The Body Shop beweert dat hun producten vrij van polyethyleen microbeads zijn. Maar volgens de BUND (effectief tegen juli 2017), microplastic wordt nog steeds gebruikt in The Body Shop-producten (zie link, beginnend op pagina 4). Bron
5. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van dierproeven volledig, inclusief het testen op dieren in de toevoerketen? The Body Shop communiceert dat het gebruik van dierproeven volledig van alle producten is verboden. Bron
6. Vermijd het bedrijf (merk) het gebruik van dierlijke bestanddelen in hun producten? The Body Shop staat dat alle producten 100% vegetarisch sinds 2007 zijn. Echter haar producten kunnen niet worden beschouwd als vegan. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle op aardolie gebaseerde ingrediënten te vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten? The Body Shop vermeldt een beleid om het gebruik van hernieuwbare ingrediënten, maar er is er is geen duidelijke aanwijzing van de huidige prestatie-niveau, dus het is niet duidelijk hoe groot dit beleid werkelijk is. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) al een algehele verhouding van 50% hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten bereikt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Zijn alle cosmetica producten van het merk vrij van organisch-synthetische verfstoffen, synthetische geurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, synthetische UV-filters, synthetische conserveringsmiddelen, silliconen, parafine en andere van aardolie afgeleide producten? The Body Shop gebruikt verscheidene van petroleum afgeleide ingrediënten. Bron
10. Zijn alle cosmetica producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en bestraalde materialen? The Body Shop noch Natura Brasil opgeven of alle The Body Shop-producten zijn vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en uitgestraald materialen. Bron
11. Zijn tenminste 50% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'natuurlijk'? The Body Shop gericht op het verhogen van de hoeveelheid van de ingrediënten van natuurlijke oorsprong, maar specificeert niet welke deel van haar producten is gecertificeerd 'natuurlijke'. Bron
12. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van biologische of anderszins hernieuwbare ingrediënten? The Body Shop noch Natura Brasil communiceren het percentage van biologische of hernieuwbare ingrediënten. Bron
13. Zijn tenminste 90% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'biologisch'? The Body Shop noch Natura Brasil opgeven welke delen van de producten van The Body Shop is gecertificeerd 'biologisch'. Bron
14. Informeert het merk (bedrijf) hun klanten aan de hand van hun producten over ecologisch verantwoord gebruik, zoals dosering, watergebruik en/of het weggooien van de verpakking? The Body Shop geeft niet aan of vanuit milieuoogpunt verantwoord gebruik informatie worden verstrekt voor haar klanten via alle merkproducten. Bron
15. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? The Body Shop streeft ernaar om ervoor te zorgen om een laag water voetafdruk waarde en lage eco-toxiciteit, maar geeft niet aan een totale jaarlijkse resultaat. Bron
16. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? The Body Shop gericht op het verminderen van de materiële voetafdrukken in 2020, maar rapporteert niet alle details over de jaarlijkse materiaalgebruik of materiële voetafdrukken. Bron
17. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? The Body Shop geeft geen jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
18. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? The Body Shop verbindt aan zijn materiële voetafdruk van verpakking tegen 2020 te verminderen. Maar concrete statistische resultaten met betrekking tot haar verpakkingsmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? The Body Shop heeft in 2005 van het ETI base code als de leverancier Code of Conduct. Ook The Body Shop is een van de oprichters van de RSPO en bronnen verschillende, sociaal gecertificeerde ingrediënten. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Maar, The Body Shop specificeert niet welke delen van de tropische ingrediënten gekocht maatschappelijk is gecertificeerd. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Natura Brasil noch The Body Shop communiceert over de oorsprong van hun gedolven grondstoffen. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. L'Oréal noch The Body Shop opgeeft, welke delen van de mineralen afkomstig maatschappelijk is gecertificeerd. Bron