Rank a Brand

Hoe duurzaam is De Tuinen?

De Tuinen & duurzaam


De Tuinen
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 26

Samenvatting duurzaamheid

De Tuinen heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre De Tuinen zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Holland & Barrett Retail Limited
Hoofdkantoor: Nuneaton, U.K.
Sector: Cosmetica
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & De Tuinen?

De Tuinen Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 July 2016 door Tara
Laatst gecontroleerd: 14 July 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Merk eigenaar Holland en Barrett, implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Holland en Barrett noch De Tuinen publiceren de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Holland en Barrett noemt er een doel om de uitstoot van broeikasgassen, maar het geeft niet het streefpercentage van het streefjaar. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Holland en Barrett verslagen te hebben gebruikt 100% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen, maar het is niet duidelijk over de bevoorradingsbronnen en voor welk jaar dit is goed. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 18
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen uit te sluiten? Merk eigenaar Holland en Barrett onthult een beleid op de geleidelijke terugdringing van parabenen en sodium lauryl sulfaat (voor zeep en shampoo), en zet zich in om producten vrij van gevaarlijke chemische stoffen te verkopen, maar doet niet informeren over een algemeen beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen geleidelijk. Bron
2. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van schadelijke chemicaliën welke in de Skin Deep databank van de Environmental Working Group genoteerd staan onder code rood? En als nog steeds gebruikt, geeft het merk (bedrijf) wetenschappelijk gebaseerde verklaringen voor het veilig gebruik ervan? Holland en Barrett noch De Tuinen staan in de SkinDeep Database. Er is echter ook geen duidelijke verduidelijking over het gebruik van mogelijk schadelijke stoffen zoals aangegeven in de SkinDeep database. Bron
3. Volgt het merk (bedrijf) strikt het voorzorgsbeginsel (uitsluiting) voor alle mogelijke schadelijke stoffen, zoals parabenen, ook wanneer het wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke schade beperkt, onduidelijk of omstreden is? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Maar, Holland en Barrett noch De Tuinen duidelijk opgeven dat het voorzorgsbeginsel strikt toe te passen (= verbod op) voor alle mogelijke schadelijke stoffen. Bron
4. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van microplastics in al hun producten? Holland en Barrett noch De Tuinen duidelijk opgeven of het gebruik van microplastic is volledig verbannen uit alle producten van De Tuinen. Bron
5. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van dierproeven volledig, inclusief het testen op dieren in de toevoerketen? Zowel Holland en Barrett en De Tuinen doen niet informeren over het gebruik van dierproeven voor producten van De Tuinen. Bron
6. Vermijd het bedrijf (merk) het gebruik van dierlijke bestanddelen in hun producten? Zowel Holland en Barrett en De Tuinen geef niet te onthouden met behulp van dierlijk afgeleide ingrediënten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle op aardolie gebaseerde ingrediënten te vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten? Zowel Holland en Barrett en De Tuinen geef niet ter vervanging van aardolie gebaseerde ingrediënten met duurzame, biologisch afbreekbare ingrediënten. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) al een algehele verhouding van 50% hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten bereikt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Zijn alle cosmetica producten van het merk vrij van organisch-synthetische verfstoffen, synthetische geurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, synthetische UV-filters, synthetische conserveringsmiddelen, silliconen, parafine en andere van aardolie afgeleide producten? De Tuinen staat dat het gebruik van natuurlijke ingrediënten een prioriteit is, maar het definieert natuurlijke noch verwijst naar een niveau van 'natuurlijke' cosmetica. Bron
10. Zijn alle cosmetica producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en bestraalde materialen? Holland en Barrett communiceert om aan te dringen dat alle producten vrij van genetisch gemodificeerde organismen zijn en niet-bestraalde. Maar, geen specificatie voor nanomaterialen, alsmede geen enkele verwijzing naar een niveau van 'natuurlijke' cosmetica. Bron
11. Zijn tenminste 50% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'natuurlijk'? Holland en Barrett noch De Tuinen opgeven welke delen van de producten van De Tuinen is gecertificeerd 'natuurlijke'. Bron
12. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van biologische of anderszins hernieuwbare ingrediënten? Holland en Barrett noch De Tuinen communiceren als u wilt gebruiken om het even welk milieu gecertificeerd ingrediënten. Bron
13. Zijn tenminste 90% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'biologisch'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 12. Bron
14. Informeert het merk (bedrijf) hun klanten aan de hand van hun producten over ecologisch verantwoord gebruik, zoals dosering, watergebruik en/of het weggooien van de verpakking? De Tuinen geeft niet aan of vanuit milieuoogpunt verantwoord gebruik informatie worden verstrekt voor haar klanten via alle producten. Bron
15. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Holland en Barrett noch De Tuinen publiceren informatie op haar jaarlijkse water voetafdruk. Bron
16. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Staten van Holland en Barrett, dat 90% van eigen label producten recycleerbaar zijn, maar ze niet meldt op een precieze jaarlijkse materiaalgebruik voetafdruk sinds het jaar 2012. Bron
17. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Holland en Barrett Staten dat het verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals het recyclen van 70% van zijn afval heeft uitgevoerd. Echter worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar gemaakt. Bron
18. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? De Tuinen staat voor het gebruik van FSC gecertificeerd papier en jute voor haar draagtassen. Echter, noch De Tuinen noch Holland en Barrett verslag uit over de jaarcijfers van het consumentenbeleid van de verpakking. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Holland en Barrett noch De Tuinen verwijzen naar geen sociale certificering voor haar tropische ingrediënten afkomstig. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Holland en Barrett noch De Tuinen noemen het onderwerp van sociale risico's of certificering voor haar gedolven ingrediënten uit lage lonenlanden. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron