Rank a Brand

Hoe duurzaam is Biodermal?

Biodermal & duurzaam


Biodermal
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 26

Samenvatting duurzaamheid

Biodermal heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Biodermal zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Perrigo Company plc
Hoofdkantoor: Dublin, Ireland
Sector: Cosmetica
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Biodermal?

Biodermal Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 July 2016 door Berber
Laatst gecontroleerd: 14 July 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Perrigo (merk eigenaar van Biodermal) implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals verbetering van de energie-efficiëntie in de bedrijfsgebouwen en opslagplaatsen (zie link, pagina 3). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Perrigo zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) is toegenomen van 206,160 van CO2e in FY13 tot 218,781 ton van CO2e in FY14, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 6,1% (zie link, pagina 3 & 4). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Perrigo communiceert niet up-to-date doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Perrigo communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 18
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen uit te sluiten? Merk eigenaar Perrigo noch Biodermal informeren over een algemeen beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen geleidelijk. Bron
2. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van schadelijke chemicaliën welke in de Skin Deep databank van de Environmental Working Group genoteerd staan onder code rood? En als nog steeds gebruikt, geeft het merk (bedrijf) wetenschappelijk gebaseerde verklaringen voor het veilig gebruik ervan? Biodermal wordt niet vermeld in de SkinDeep Database. Er is echter ook geen duidelijke verduidelijking over het gebruik van mogelijk schadelijke stoffen zoals aangegeven in de SkinDeep database. Bron
3. Volgt het merk (bedrijf) strikt het voorzorgsbeginsel (uitsluiting) voor alle mogelijke schadelijke stoffen, zoals parabenen, ook wanneer het wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke schade beperkt, onduidelijk of omstreden is? Perrigo noch Biodermal opgeven dat het strikt het voorzorgsbeginsel van toepassing is (= te verbieden) op alle mogelijk schadelijke stoffen. Alleen, Biodermal vermeldt de veiligheid van parabenen, maar maakt geen melding van om het even wat over het verbod op hen. Bron
4. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van microplastics in al hun producten? Perrigo noch Biodermal duidelijk opgeven of het gebruik van microplastic is volledig verbannen uit alle Biodermal producten. Bron
5. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van dierproeven volledig, inclusief het testen op dieren in de toevoerketen? Biodermal volledig afziet van dierproeven, en doet niet deze taak aan anderen overdragen. Bron
6. Vermijd het bedrijf (merk) het gebruik van dierlijke bestanddelen in hun producten? Perrigo zowel Biodermal geef niet te onthouden met behulp van dierlijk afgeleide ingrediënten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle op aardolie gebaseerde ingrediënten te vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten? Perrigo zowel Biodermal geef niet ter vervanging van aardolie gebaseerde ingrediënten met duurzame, biologisch afbreekbare ingrediënten. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) al een algehele verhouding van 50% hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten bereikt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Zijn alle cosmetica producten van het merk vrij van organisch-synthetische verfstoffen, synthetische geurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, synthetische UV-filters, synthetische conserveringsmiddelen, silliconen, parafine en andere van aardolie afgeleide producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Zijn alle cosmetica producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en bestraalde materialen? Biodermal communiceert die een aantal producten (zonnescherm) bevatten nanomaterialen. Bron
11. Zijn tenminste 50% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'natuurlijk'? Perrigo noch Biodermal opgeven welke delen van de producten van Biodermal is gecertificeerd 'natuurlijke'. Bron
12. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van biologische of anderszins hernieuwbare ingrediënten? Perrigo noch Biodermal communiceren als u wilt gebruiken om het even welk milieu gecertificeerd ingrediënten. Bron
13. Zijn tenminste 90% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'biologisch'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 12. Bron
14. Informeert het merk (bedrijf) hun klanten aan de hand van hun producten over ecologisch verantwoord gebruik, zoals dosering, watergebruik en/of het weggooien van de verpakking? Perrigo noch Biodermal opgeven of ecologisch verantwoord gebruik informatie worden verstrekt voor haar klanten via alle Biodermal merkproducten. Bron
15. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Perrigo implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het waterverbruik. In FY14 gebruikt Perrigo 343,202 Gallons in 000's. Dat is rond 4,5% lager dan in FY13 (zie link, "pagina 5). Bron
16. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Perrigo implementeert maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
17. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Perrigo implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van afval. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse afvalmaterialen voetafdruk niet zijn opgegeven (zie link, pagina 6). Bron
18. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Perrigo implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de verpakking. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse verpakking materialen voetafdruk niet zijn opgegeven (zie link, pagina 8). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Perrigo noch Biodermal verwijzen naar geen sociale certificering voor haar tropische ingrediënten afkomstig. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Perrigo noch Biodermal noemen het onderwerp van sociale risico's of certificering voor haar gedolven ingrediënten uit lage lonenlanden. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron