Rank a Brand

Hoe duurzaam is Aveda?

Aveda & duurzaam


Aveda
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 26

Samenvatting duurzaamheid

Aveda heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Aveda zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Estée Lauder Inc.
Hoofdkantoor: New York, NY, United States
Sector: Cosmetica
Categorieën : 
Free Tags: Estée Lauder Inc.

Weet je meer over duurzaamheid & Aveda?

Aveda Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 July 2016 door Marloes
Laatst gecontroleerd: 14 July 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Aveda implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals investeren in schone en hernieuwbare energiebronnen (zie link, bladzijde 35). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Aveda publiceert geen een volledige klimaat voetafdruk. Maar merk eigenaar Estée Lauder bedrijven (ELC) teruggebracht zijn voetafdruk van klimaat (Scope 1 & 2) van 96,510 ton van CO2e in 2011 naar 96,362 metrische ton van CO2e in 2015, waarmee een vermindering van slechts 0,15% (zie link, pagina 11). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Aveda meldt dat de visie net-nul op koolstof en potentieel positief in 2020, maar communiceert niet informatie over vermindering van de totale doelgroep voor de uitstoot van broeikasgassen van de eigen verrichtingen (zie link, pagina 34). Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Aveda beweert dat met behulp van hernieuwbare energie tot 100% (windenergie). Echter verwijst het daardoor naar haar Amerikaanse-activiteiten alleen. Voor haar operaties in andere mondiale regio's wordt het gebruik van hernieuwbare energie voor elektriciteit niet duidelijk gespecificeerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 18
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen uit te sluiten? Aveda doet niet informeren over een algemeen beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen geleidelijk. Bron
2. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van schadelijke chemicaliën welke in de Skin Deep databank van de Environmental Working Group genoteerd staan onder code rood? En als nog steeds gebruikt, geeft het merk (bedrijf) wetenschappelijk gebaseerde verklaringen voor het veilig gebruik ervan? Aveda geeft geen duidelijke verduidelijking over het gebruik van mogelijk schadelijke stoffen zoals aangegeven in de SkinDeep database. Bron
3. Volgt het merk (bedrijf) strikt het voorzorgsbeginsel (uitsluiting) voor alle mogelijke schadelijke stoffen, zoals parabenen, ook wanneer het wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke schade beperkt, onduidelijk of omstreden is? Aveda enige staten die het heeft een voorkeur voor groen ingrediënten, gedefinieerd als plantaardige of minerale (niet-aardolie) wordt afgeleid, gecertificeerd biologische en/of afkomstig uit duurzame of hernieuwbare plantaardige oorsprong zonder schade aan ecosystemen (zie link, pagina 13). Bron
4. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van microplastics in al hun producten? Aveda geeft niet aan of het gebruik van microplastic volledig van alle producten verboden is. Bron
5. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van dierproeven volledig, inclusief het testen op dieren in de toevoerketen? Aveda Staten zich te onthouden van proeven met dieren, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is. Bron
6. Vermijd het bedrijf (merk) het gebruik van dierlijke bestanddelen in hun producten? Aveda communiceert dat een klein aantal producten bijenwas, honing of op basis van wei eiwit kan bevatten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle op aardolie gebaseerde ingrediënten te vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3. Door 2016, Aveda gericht gemiddeld 97% natuurlijk afgeleide ingrediënten voor nieuwe retail productlanceringen. Maar, er is geen duidelijke indicatie van de huidige prestatie-niveau. Het is daarom niet duidelijk hoe groot dit beleid werkelijk is (zie link, pagina 13-16). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) al een algehele verhouding van 50% hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten bereikt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3 & 7. Bron
9. Zijn alle cosmetica producten van het merk vrij van organisch-synthetische verfstoffen, synthetische geurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, synthetische UV-filters, synthetische conserveringsmiddelen, silliconen, parafine en andere van aardolie afgeleide producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3 & 7. Bron
10. Zijn alle cosmetica producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en bestraalde materialen? Aveda specificeert niet of alle cosmetische producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en uitgestraald materialen zijn. Bron
11. Zijn tenminste 50% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'natuurlijk'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3 & 7. Maar, huidige status van natuurlijke gecertificeerde Aveda producten is niet opgegeven. Bron
12. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van biologische of anderszins hernieuwbare ingrediënten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3 & 7. Aveda meldt ook dat 94% van etherische oliën en 92% van kruideningrediënten gewichtspercenten organisch gecertificeerd in 2013 waren. Maar, Aveda rapporteert niet het percentage van alle gebruikte ingrediënten gecertificeerd als biologisch (zie link, beginnend op bladzijde 6). Bron
13. Zijn tenminste 90% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'biologisch'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 12. Bron
14. Informeert het merk (bedrijf) hun klanten aan de hand van hun producten over ecologisch verantwoord gebruik, zoals dosering, watergebruik en/of het weggooien van de verpakking? Aveda heeft een consument bewustzijn gids om beter te begrijpen dat de cosmetische etiketten Aveda toepassingen op hun producten. Maar vanuit milieuoogpunt verantwoord gebruik zijn schijnbaar niet geïnformeerd. Bron
15. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Aveda implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het waterverbruik en de geen kwijting. In 2014, Aveda gebruikt ongeveer 75,034 m3. Daarmee werd ongeveer 11.000 m3 totale water gebruikt in zijn producten (zie link, bladzijde 33-38). Bron
16. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Aveda implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
17. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Aveda implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van afval. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse afvalmaterialen voetafdruk niet zijn opgegeven (zie link, pagina 39-40). Bron
18. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Aveda implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de impact van de verpakking. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse verpakking materialen voetafdruk niet duidelijk zijn opgegeven (zie link, pagina 63-66). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Aveda rapporten die zijn palmolie en palmolie derivaten leveren is RSPO gecertificeerd. Echter voor andere tropische ingrediënten sociale certificering is niet vermeld (zie link, pagina 6 & 23). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Aveda vermeldt niet het onderwerp van sociale risico's of certificering voor haar gedolven ingrediënten uit lage lonenlanden. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron