Rank a Brand

Hoe duurzaam is de Ruijter?

De Ruijter & duurzaam


de Ruijter
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 15 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

de Ruijter heeft het C-label behaald. Merkhouder Heinz Company is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: H.J. Heinz Company
Hoofdkantoor: Pittsburgh, PA, USA
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocoladepasta
Free Tags: Heinz Company, UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & de Ruijter?

De Ruijter Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 January 2016 door Anna M.
Laatst gecontroleerd: 12 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Heinz (merk eigenaar van de Ruijter) implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 4-9). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Heinz noch Heinz Nederland leveren openbaar de details van de totale eigen operaties klimaat voetafdruk (of waar ze te vinden). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Heinz rapporten zijn doel voor 2015 (15% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen, gegenereerd door windmolens, zonnepanelen en biobrandstoffen). Maar, Heinz rapporteert aan worden onder doelstelling en is niet duidelijk over het percentage van het energiegebruik van de hele (met inbegrip van warmte) (zie link, pagina 9). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Heinz niet up-to-date doelstellingen voor vermindering voor haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (maar alleen tegen 2015) communiceren (zie link, pagina 6). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Heinz vermeldt een doel om groene huis-uitstoot in de supply chain, maar biedt geen concrete resultaten gerealiseerd (zie link, pagina 6). Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Heinz (merk eigenaar van De Ruijter) meldt dat alle cacao gekapt voor de Ruijter UTZ Certified, effectief tegen januari 2013 is (zie link, pagina 67). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Heinz noch Heinz Nederland noemen het gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde vullingen of ingrediënten. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Heinz rapporteert aan bron RSPO duurzame palmolie alleen gecertificeerd. Het blijft echter onduidelijk, of alle palmolie is reeds gecertificeerd volgens de RSPO segregatie model. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Heinz implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, en brengt verslag uit over de jaarlijkse resultaten en verpakking materiële voetafdruk (zie link, pagina 60-63). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Heinz implementeert maatregelen ter vermindering van de voetafdruk van afvalstoffen, en respectieve jaarlijkse resultaten (zie link, pagina 10-11) gepubliceerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Heinz verstrekt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren en de levensomstandigheden, die verder dan certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Heinz (merk eigenaar van De Ruijter) meldt dat alle cacao gekapt voor de Ruijter UTZ Certified, effectief tegen januari 2013 is (zie link, pagina 67). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Heinz opgeeft niet of de vulling en/of aanvullende producten afkomstig zijn uit sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Heinz doorgegeven niet of zijn suiker is gekocht van sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Heinz noch Heinz Nederland bieden een belangrijke lijst van directe leverancier. Bron