Rank a Brand

Hoe duurzaam is Verkade?

Verkade & duurzaam


Verkade
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Verkade heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Verkade zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Yıldız Holding
Hoofdkantoor: Zaandam, the Netherlands
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocoladereep
Free Tags: UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & Verkade?

Verkade Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 August 2017 door Eefje
Laatst gecontroleerd: 8 August 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Verkade implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? United Biscuits (UB) (brandowner van Verkade) communiceert dat ze het klimaat emissies met 38%, met een doelstelling van 45% in 2020 verlaagd. Basisjaar is echter niet opgegeven. Ook doet de UB een up niet publiceren naar datum (niet ouder dan 2,5 jaar) jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? UB noch Verkade communiceren duidelijk een beleid met betrekking tot het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Verkade heeft gesteld een doelstelling om 20% van hun klimaat emissies tegen 2020 te verminderen ten opzichte van 2009. Dit komt overeen met ongeveer een 10% korting in de komende 5 jaar. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? UB noch Verkade communiceren een concreet beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gegenereerd op basis van de supply chain. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Verkade aankopen UTZ Certified cacao. Echter, dit niet is opgegeven als hierbij alle cacao (respectievelijk concrete procentuele aandeel, indien van toepassing). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Verkade vermeldt niet het gebruik van ecologisch gecertificeerde vullingen of ingrediënten. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? UB communiceert dat 100% van de olie van de palm die wordt gebruikt in hun producten RSPO gecertificeerd is. Daarmee worden de 96% gescheiden RSPO-gecertificeerd. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? UB communiceert dat 100% van de olie van de palm die wordt gebruikt in hun producten RSPO gecertificeerd is. Daarmee worden de 96% gescheiden RSPO-gecertificeerd. Maar ten aanzien van Verkade blijft het onduidelijk, of al zijn palmolie is gescheiden RSPO-gecertificeerd. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Verkade implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de verpakking materialen voetafdruk, maar wordt niet gepubliceerd de verpakking volumes/gewichten per materiaal type (Zie ook link op de volgende vraag). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? UB heeft sinds 2012 een nul storten van afval doel. Ook Verkade implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het afval van eigen activiteiten, maar publiceert geen haar jaarlijkse afval materiaal voetafdruk. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Verkade beweert te koop cacao uit sociaal gecertificeerde bronnen, namelijk UTZ certified, maar niet een beleid ter verbetering van het inkomen van de landbouwers buiten de certificeringsnorm communiceert. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Verkade aankopen UTZ Certified cacao. Echter, dit niet is opgegeven als hierbij alle cacao (respectievelijk concrete procentuele aandeel, indien van toepassing). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Verkade specificeert niet of de vullingen en/of ingrediënten zijn sociaal gecertificeerd of afkomstig zijn uit laag-risicomateriaal landen, zoals Nederland en Duitsland. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? UB communiceert dat 100% van de olie van de palm die wordt gebruikt in hun producten RSPO gecertificeerd is. Daarmee worden de 96% gescheiden RSPO-gecertificeerd. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Verkade specificeert niet of de suiker verwerkt maatschappelijk is gecertificeerd of afkomstig uit laag-risicomateriaal landen, zoals Nederland en Duitsland. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Verkade beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron