Rank a Brand

Hoe duurzaam is Lindt?

Lindt & duurzaam


Lindt
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Lindt heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Lindt zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Lindt & Sprüngli GmbH
Hoofdkantoor: Kilchberg, Switzerland
Sector: Chocolademerken
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Lindt?

Lindt Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 January 2016 door Heinz
Laatst gecontroleerd: 13 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Lindt & Sprüngli (merk eigenaar van Lindt), implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen fas, zoals het verbeteren van energie-efficiëntie, vermindering van afval en verpakking en houden van voedsel mijl lage (zie link, pagina's 21-23). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Lindt & Sprüngli meldt dat de relatieve klimaat voetafdruk met 16% is teruggebracht (CO2 per ton van chocolade geproduceerd) van 2008 tot 2014. Echter is geen absolute klimaat voetafdruk van eigen werkzaamheden gepubliceerd (zie link, pagina 22). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Lindt & Sprüngli rapporteert aan het gebruiken van een steeds groter aandeel van hernieuwbare energie, maar niet alle inlichtingen over het percentage van de totale hernieuwbare energie die wordt gebruikt (zie link, pagina 21). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Lindt & Sprüngli meldt dat bijzondere aandacht wordt besteed aan een constante vermindering van uitstoot van broeikasgassen, maar niet het streefpercentage of het streefjaar opgeven (zie link, pagina 21-22). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Lindt & Sprüngli vermeldt het doel om de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die is buiten haar eigen activiteiten, maar geen concrete informatie verstrekken over beleidsmaatregelen ten uitvoer gelegd en resultaten (zie link, pagina 8). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Lindt & Sprüngli implementeert biologische landbouw maatregelen binnen haar "Lindt & Sprüngli landbouw programma". Echter zijn niet duidelijke resultaten evenals overeenstemming met in aanmerking komende milieucertificering regelingen opgegeven. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Lindt & Sprüngli maakt geen melding van het gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde vullingen of ingrediënten. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Lindt & Sprüngli is de aankoop van 100% gecertificeerde duurzame palm olie volgens de RSPO segregatie model, effectief tegen het einde van 2015. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Lindt & Sprüngli communiceert dat het vermindert het gewicht van de verpakkende materialen en recycling vergemakkelijkt. Statistische resultaten van zijn verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 9, 19-23). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Lindt & Sprüngli communiceert een afvalvermindering beleid, maar niet verslag de algehele prestaties en de jaarlijkse afvalmaterialen voetafdruk (zie link, pagina 9). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Lindt & Sprüngli implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van de boeren werken en leefomstandigheden, zoals de "Lindt & Sprüngli landbouw Program", maar maakt geen melding van als betalingen voor kleine boeren en plantage werknemers worden gerealiseerd die verder gaan dan sociale certificeringsystemen op een rij (zie link, pagina 11-20). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Lindt & Sprüngli communiceert over traceerbaarheid en controle processen die verwijzen naar het bedrijf de normen ("Lindt & Sprüngli landbouw Program"). Echter, volgens de in aanmerking komende sociale certificeringsystemen op een rij is niet opgegeven (Zie koppeling maken, pagina's 1-5). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Lindt & Sprüngli verslag niet of een van de vullingen en/of ingrediënten worden ingekocht bij sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Lindt & Sprüngli meldt dat de suiker is afkomstig van boeren gelegen in de VS en Europa (Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk) alleen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Lindt & Sprüngli voorziet niet in een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron