Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hershey's?

Hershey's & duurzaam


Hershey's
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Hershey's heeft het D-label behaald. Merkhouder The Hershey Company heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: The Hershey Company
Hoofdkantoor: Hershey, PA, USA
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocolademelk, Chocoladereep, Chocoladepasta
Free Tags: Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance

Weet je meer over duurzaamheid & Hershey's?

Hershey's Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 January 2016 door Bianca F.
Laatst gecontroleerd: 12 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Hershey (merk eigenaar van Hershey's) implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 32-33). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Hershey daalde de totale klimaat voetafdruk (toepassingsgebied 1 & 2) van 373,485 ton van CO2e in 2012 tot 320,520 ton van CO2e in 2014, die neerkomt op een verlaging van circa 14,2% (zie link, pagina 11). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Hershey inlichtingen niet alle over het percentage van energie uit hernieuwbare bronnen is verkregen. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Hershey stelt een doel om 15% van de BKG-uitstoot tegen 2017 (referentiejaar 2013). Per jaar dat slechts ongeveer 3,75 maken zou % gemiddeld (zie link, bladzijde 32). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Hershey communiceren niet met een concreet beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? In 2014, werd 30% van HersheyCompany de wereldwijd geproduceerde cacao gecertificeerd door middel van UTZ Certified, Fair Trade VS en Rainforest Alliance. Hershey wil bron van ten minste 50% cacao gecertificeerd door het einde van 2015 en 100% tegen 2020 (zie link, pagina 13 & 21). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Hershey maakt geen melding van het gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde vullingen of ingrediënten. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Hershey bronnen RSPO gecertificeerde palmolie voor 100% van haar producten sinds 2014. Echter, dit is "massabalans" gecertificeerde palmolie alleen (zie link, pagina 24). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Hershey publiceert duidelijke doelstellingen, initiatieven en resultaten ter vermindering van het milieueffect van de verpakking. Echter, haar jaarlijkse verpakking materialen voetafdruk is niet gerapporteerd (zie link, bladzijde 35). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Hershey publiceert duidelijke doelstellingen, initiatieven en resultaten ter vermindering van de milieu-impact van het afval, en jaarlijkse resultaten gepubliceerd van de respectieve afvalmaterialen voetafdruk (zie link, pagina 11, 31-35). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Hershey is een stichtend lid van CocoaAction, een industrie-brede samenwerking die is gericht op het verbeteren van het levensonderhoud van de landbouwers en ondersteunen van 300.000 cacao boerengemeenschappen in Ivoorkust en Ghana. Het programma heeft aangetoond te verbeteren van landbouwers opbrengsten, maar informatie op het inkomen van de landbouwers is niet verstrekt (zie link, pagina 20-24). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? In 2014, werd 30% van HersheyCompany de wereldwijd geproduceerde cacao gecertificeerd door middel van UTZ Certified, Fair Trade VS en Rainforest Alliance. Hershey wil bron van ten minste 50% cacao gecertificeerd door het einde van 2015 en 100% tegen 2020 (zie link, pagina 13 & 21). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Hershey stelt dat het werkt in de richting partnerschappen en strategieën die kunnen helpen bewegen in de supply chain voor de belangrijkste ingrediënten (cacao, melk, noten en suiker) richting grotere duurzaamheid. Echter, andere dan cacao, het niet mee te delen of deze ingrediënten / vullingen zijn sociaal gecertificeerd (zie link, pagina 25). Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Hershey lijsten van haar partners, maar heeft een lijst van haar cacao leveranciers niet gepubliceerd. Bron