Rank a Brand

Hoe duurzaam is Chocomel?

Chocomel & duurzaam


Chocomel
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Chocomel heeft het C-label behaald. Merkhouder FrieslandCampina is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Royal FrieslandCampina N.V.
Hoofdkantoor: Amersfoort, Netherlands
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocolademelk
Free Tags: FrieslandCampina, UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & Chocomel?

Chocomel Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 January 2016 door Bianca F.
Laatst gecontroleerd: 12 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? FrieslandCampina (merk eigenaar van Chocomel) implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de klimaat voetafdruk, met inbegrip van investeringen in energie-efficiënte apparaten en met behulp van groene elektriciteit (zie link, pagina 32-36). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? FrieslandCampina daalde de totale klimaat voetafdruk van 17,605 ton van CO2e in 2013 tot 17,259 ton van CO2e in 2014, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 2,0% (zie link, pagina 7). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? In 2014, is 45% van de elektriciteit die wordt gebruikt in de wereldwijde activiteiten van FrieslandCampina gegenereerd door de zonne-energie, wind of biomassa-energie. Echter, geen eisen inzake de totale energieverbruik (inclusief warmte) (zie link, pagina 7 & 32). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? FrieslandCampina verslag niet een concrete doelstelling van vermindering van de totale klimaat voetafdruk met ten minste 20% in de komende 5 jaar (zie link, pagina 12 & 32). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? FrieslandCampina wordt niet doorgegeven op een concreet beleid aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de toeleveringsketen buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? In 2014 FrieslandCampina bereikt zijn doel van de aankoop van 100% UTZ Certified cacao (zie link, pagina 32-33). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? FrieslandCampina noch Chocomel vermelding het gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde vullingen of ingrediënten. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? 2015 wil FrieslandCampina gekocht RSPO gecertificeerde palmolie alleen - volgens de RSPO segregatie model. Echter, een tussentijdse status of dit doel wordt bereikt is niet opgegeven nog (zie link, pagina 32-33). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? FrieslandCampina verpakking volumes/gewichten niet publiceren, maar vermeldt dat het gebruikt 100% duurzame karton, op basis van FSC/PEFC criteria, voor de markt van West-Europa. Het bedrijf wil de aankoop van gecertificeerde karton uitbreiden naar Oost-Europa in 2015 (zie link, pagina 7, 32-34). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? FrieslandCampina is gericht op verbetering van de recycling van afvalstromen uit het productieproces in 2020 met 20% in vergelijking met het jaar 2010 en rapporteert jaarlijks over de voortgang. In 2014, 67% van het afval is gerecycled of hergebruikt (2% meer dan in 2013). Maar, was er een stijging van 11,6% in de totale geproduceerde afval in vergelijking met 2013 (zie link, pagina 7 & 32). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? FrieslandCampina aankopen UTZ certified cacao alleen, maar er is geen melding gemaakt van beleid ter verbetering van het inkomen van de landbouwer die verder dan certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? In 2014 FrieslandCampina bereikt zijn doel van de aankoop van 100% UTZ Certified cacao (zie link, pagina 32-33). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? FrieslandCampina implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame melkveehouderij praktijken, palmolie en suiker. Maar, FrieslandCampina niet opgeven als vullingen en/of ingrediënten voor Chocomel producten afkomstig zijn uit sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Er is geen lijst van directe cacao leveranciers op de Chocomel of FrieslandCampina websites. Bron