Rank a Brand

Hoe duurzaam is Bros?

Bros & duurzaam


Bros
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Bros heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Merkhouder Nestlé heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Nestlé S.A.
Hoofdkantoor: Vevey, Switzerland
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocoladereep
Free Tags: Nestlé, Fairtrade, UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & Bros?

Bros Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 10 January 2016 door Angela
Laatst gecontroleerd: 10 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nestlé (merk eigenaar van Bros) implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals gebruik van hernieuwbare energie, uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen en commodity-gedreven ontbossing verwijderen uit alle toeleveringsketens (zie link, pagina 184-189). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Nestlé daalde de totale klimaat voetafdruk van 7,8 miljoen ton van CO2e in 2013 tot 7,6 miljoen ton van CO2e in 2014, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 2,6% (zie link, pagina 186). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Nestlé verslagen een totale on-site energieverbruik uit hernieuwbare bronnen van 14,7% voor 2014 (zie link, pagina 186-189). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Nestlé up-to-date doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen operaties niet communiceren (alleen tot 2015) (zie link, pagina 185). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Nestlé implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain (Zie de koppeling vorige vraag, pagina 184-189) en geeft een volledig inzicht in hun Scope 3-emissies van 2013 buiten de eigen verrichtingen (zie link, pagina's 123-135). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? 23% van Nestlé cacao is gekocht volgens het Nestlé cacao Plan. 88% van Nestlé cacao Plan cacao is UTZ of Fairtrade verklaarde. Dus komt ten minste ongeveer 20% van Nestle cacao uit milieuvriendelijker gecertificeerde bronnen (zie link, pagina 104). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Nestlé implementeert maatregelen voor de aankoop van sommige van haar vullingen van duurzame hulpbronnen, namelijk hazelnoten en vanille. 20% van de hazelnoten en 40% van vanille worden beoordeeld tegen Nestlé sourcing richtsnoer eisen. Maar, volledige milieucertificering voor ten minste één soort vullen nog niet is gerapporteerd (zie link, pagina 88-120). Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Nestlé implementeert maatregelen om de aankoop van enkele van de ingrediënten van duurzame hulpbronnen, namelijk suiker, melk en shea. 50% van de suiker en 35% van de melk (resp. zuivel) worden beoordeeld tegen Nestlé sourcing richtsnoer eisen. Maar, volledige milieucertificering voor ten minste één soort ingrediënt is niet nog gemeld (zie link, pagina 88-120). Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Nestlé is een lid van de rondetafel van duurzame Palm Oil (RSPO) en bronnen RSPO gecertificeerde palmolie. Echter, in 2014, haar palmolie was "gescheiden" gecertificeerd tot 16% alleen. De resterende palmolie was "Boek & Claim" gecertificeerd (zie link, pagina 112 & 113). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Nestlé communiceert concrete informatie over gebruik van materialen van "duurzaam beheerde hernieuwbare hulpbronnen" en gerecycleerde materialen (26,8% in 2014) voor de verpakking, plus jaarlijkse resultaten. Nestlé doet ook LCA (Life Cycle analyses) voor al hun belangrijkste producten door middel van de "EcodEX inzake ecologisch ontwerp tool" (zie link, pagina 158, 165-171). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Nestlé implementeert verschillende maatregelen om de afvalstoffen voetafdruk, en gepubliceerde jaarresultaten van de respectieve voetafdruk te verminderen. In 2014 Nestlé hersteld 87.9% van de materialen die uit productie voortvloeien (zie link, pagina 179-181). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Nestlé implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van de boeren werken en levensomstandigheden, die verder gaat dan certificering. Echter duidelijk resultaten nog niet worden gerapporteerd (zie link, pagina 13, 79-86, 216-229). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? 23% van Nestlé cacao is gekocht volgens het Nestlé cacao Plan. 88% van Nestlé cacao Plan cacao is UTZ of Fairtrade verklaarde. Dus komt ten minste ongeveer 20% van Nestle cacao uit sociaal gecertificeerde bronnen (zie link, pagina 104). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Nestlé implementeert maatregelen voor de aankoop van sommige van haar vullingen van duurzame hulpbronnen, namelijk hazelnoten en vanille. Echter, slechts 20% van de hazelnoten en 40% van vanille tegen Nestlé sourcing richtsnoer eisen worden beoordeeld (zie link, 88-120 pagina). Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? In 2014, Nestlé palmolie was "gescheiden" gecertificeerd tot 16% alleen. De resterende palmolie was "Boek & Claim" gecertificeerd. Ook, slechts 35% van de melk (resp. zuivel) wordt beoordeeld tegen Nestlé sourcing richtsnoer eisen (zie link, 88-120 pagina). Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Nestlé implementeert maatregelen voor de aankoop van suiker uit duurzame bronnen. Echter, slechts 27% van de suiker werd beoordeeld tegen Nestlé sourcing richtsnoer eisen (zie link, 88-120 pagina). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Nestlé voorziet niet in een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron