Rank a Brand

Hoe duurzaam is Bio Plus?

Bio Plus & duurzaam


Bio Plus
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 16 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Bio+ heeft het B-label behaald. Bio+ behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere chocolademerken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: Bio+
Hoofdkantoor: Nijkerk, the Netherlands
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocoladereep
Free Tags: bioplus, bio plus, bio+

Weet je meer over duurzaamheid & Bio Plus?

Bio Plus Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 January 2016 door Eline van D.
Laatst gecontroleerd: 12 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Bio + implementeert maatregelen in verband met de bescherming van het klimaat, dergelijke biologische landbouw als een kwestie van principe. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bio + publiceren niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Bio + communiceren niet geen informatie over het percentage van de energie die uit hernieuwbare bronnen is verkregen. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Bio + communiceren niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Bio + communiceren niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

9 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Bio + al maakt gebruik van 100% cacao dat afkomstig is van duurzame hulpbronnen. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Bio + chocolade product vullingen zoals vanille is biologisch gecertificeerd. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Bio + chocolade product ingrediënten zoals suiker of poeder van melk is biologisch gecertificeerd. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Bio + gebruikt niet palmolie voor zijn chocolade. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Bio + heeft opgericht een test om te beslissen hoe duurzaam de verpakking is en zal beginnen werken aan de verbetering van de duurzaamheid van de verpakking. Het is echter onduidelijk of Bio + al verbeterd de duurzaamheid van de verpakking. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bio + staten verschillende maatregelen ter vermindering van afval materiaal, zoals de analyse van hoe de duurzaamheid van de huidige verpakking kan worden verbeterd. Concrete statistische resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Bio + beweert te koop cacao uit sociaal gecertificeerde bronnen, namelijk Faitrade, maar niet communiceren beleid ter verbetering van het inkomen van de landbouwers buiten de certificeringsnorm. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Bio + chocolade producten zijn 100% Max Havelaar Fairtrade verklaarde. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Bio + opgeven niet of de vullingen en/of ingrediënten zijn sociaal gecertificeerd of afkomstig zijn uit laag-risicomateriaal landen, zoals Nederland of Duitsland. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Bio + bevat een lijst van boeren in Nederland, maar specificeert niet waar de cacao vandaan komt. Bron