Rank a Brand

Hoe duurzaam is Studio JUX?

Studio JUX & duurzaam


Studio JUX
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 21 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Studio JUX heeft het B-label behaald. Studio JUX behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere modemerken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: Studio Jux
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Studio JUX?

Studio JUX Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 April 2017 door Shilpa
Laatst gecontroleerd: 4 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Studio Jux neemt verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare elektriciteit op haar hoofdkantoor en uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen ter vermindering van het energieverbruik in hun fabriek in Nepal. Geen bedrijfsauto's worden gebruikt. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Studio Jux publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Studio Jux communiceert dat 100% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wordt gegenereerd. Haar fabriek draait op Nepali waterkracht, haar kantoor en winkel draaien op groene stroom uit wind en water in Nederland gegenereerd. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Studio Jux communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering voor ist broeikasgasemissies van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Studio Jux communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, ongeveer 75% van de Studio Jux collectie is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur materialen, namelijk gerecycleerd polyester, organische hennep, organisch katoen uit China en Fairtrade katoen uit Nepal. De overige 15% zijn Japanse vegan zijde vervanging en verschillende soorten wol die zijn gebreid in een GOTS gecertificeerde fabriek. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Studio Jux van kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering is van toepassing op bepaalde producten van de gehele collectie.  Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Studio Jux communiceert dat het maakt geen gebruik van een van de chemische stoffen vermeld op de lijst van REACH in zijn productie, wat betekent dat chemische groepen zoals azo-kleurstoffen, ftalaten of PFK's kunnen worden beschouwd als uitgesloten. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Studio Jux implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, zoals tags vervaardigd uit gerecycleerde materialen alleen produceren. Echter zijn concrete statistische resultaten van zijn verpakking materialen voetafdruk niet publiekelijk gemeld nog.  Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten?  Studio Jux noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval worden echter niet gespecificeerd. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Studio Jux rapporteert niet of of niet het heeft in plaats van enige vorm van concept ter bevordering van het hergebruik of terugkeer van kleding door haar klanten. Studio Jux beveelt aan klanten te verkopen, ruilen of laat ze in een container van de kleding voor hergebruik alleen maar om het even wat niet schijnbaar doet vergemakkelijken. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Studio Jux heeft twee verschillende Code van voert (CoC). Één voor haar eigen fabriek in Nepal, en één voor haar leveranciers. In beide CoCs deze normen worden genoemd (Zie ook bron bij de volgende vraag). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is over het algemeen vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Studio Jux loopt haar eigen fabriek 'Studio Nepal' genoemd. 70% van de studio JUX collectie is er gemaakt. 25% is breigoed gemaakt door de GOTS gecertificeerd leverancier Yeti modevormgeving &. De resterende 5% is juwelen gemaakt in vrouwen empowerment projecten. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? In voorgaande jaren was Studio Jux verbonden aan Fair Wear Foundation (FWF). Dit lidmaatschap lijkt echter worden beëindigd. Maar 25% van de collectie wordt gemaakt door de GOTS gecertificeerd leverancier Yeti modevormgeving &. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Studio Jux implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, namelijk de sociale zekerheid en de vaardigheid die verbetering van de opleiding. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? 25% van de Studio Jux collectie wordt gemaakt door de GOTS gecertificeerd leverancier Yeti modevormgeving &. Echter rapporteert Studio Jux publiekelijk niet duidelijke resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar eigen fabriek in Nepal. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Studio Jux maatregelen ter verwezenlijking van leefbaar loon betalingen op haar kleding fabrikanten in Nepal implementeert en communiceert dat in 2017 de lonen betaald voor haar werknemers variëren van 13.000 NPR, plus diverse extra's tot 38.000 NPR, plus diverse extra's (minimumloon in Nepal: 8,200 NPR). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Studio Jux communiceert dat in 2017, worden de hele structuur fabricageprocédés te Fairtrade en GOTS (87%) door WFTO (7%) gecertificeerd. De resterende 6% naar SA8000 gecertificeerd verwachting. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron