Rank a Brand

Hoe duurzaam is Skunkfunk?

Skunkfunk & duurzaam


Skunkfunk
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Skunkfunk heeft het D-label behaald. Skunkfunk heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Bizz-Hectic S.L.
Hoofdkantoor: Lezama, Spain
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Skunkfunk?

Skunkfunk Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 June 2018 door Kamala
Laatst gecontroleerd: 16 June 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Skunkfunk teruggebracht zijn voetafdruk (Scope 1-3) van de klimaat van eigen bewerkingen van 365,20 ton van CO2e in 2015 naar 334,88 ton van CO2e in 2016. Dit is een daling van ongeveer 8,3% (zie link, pagina 4). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Skunkfunk meldt dat 72% van de energie die wordt gebruikt bij Skunkfunk voorzieningen uit hernieuwbare bronnen komt. Maar, bronnen, types en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 7). Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Skunkfunk stelt een doel om 30% van de uitstoot van broeikasgassen (Scope 1-3) tegen 2020 in vergelijking met het referentiejaar 2015 (zie link, pagina 14). Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Skunkfunk implementeert maatregelen ter compensatie van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Daarnaast eigen Skunfunk verslagen over de uitstoot van broeikasgassen die werden veroorzaakt in de logistiek die buiten bewerkingen (zie link, pagina 8-9). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Score-unknown   Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Voor 2017 meldt Skunkfunk dat 65% van zijn grondstoffen milieuvriendelijke. Maar voor dat het gaat om conventionele linnen en hennep ook, die niet volgens onze criteria als subsidiabel wordt beschouwd. Een aandeel van meer dan 50% kan worden beschouwd als bepaalde echter (zie link, pagina 8). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Skunkfunk is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische en water gelden gebruiken. Deze certificering geldt voor de meeste van haar gehele collectie (zie link, bladzijde 32). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Skunkfunk geeft aan dat de productie van de kleding is deels GOTS gecertificeerd, wat betekent dat het gebruik van de relevante chemische groepen is verboden, maar het is niet duidelijk of deze chemicaliën worden gebruikt in het resterende deel van de productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Skunkfunk implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals met behulp van 100% biologisch afbreekbare tassen en kringlooppapier. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 28-29). Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Skunkfunk implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals zero-waste modevormgeving. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot haar jaarlijkse voetafdruk van de afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 13). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Skunkfunk biedt in-store recycling om te hergebruiken of recyclen van kleren, intern reparatie service en wisselen van evenementen (zie link, bladzijde 29-30). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? De Skunkfunk collectie is deels Fairtrade en GOTS gecertificeerd, maar communiceert niet alle informatie over een leverancier Code of Conduct (CoC) die van toepassing zijn voor alle zijn directe gegevensverstrekkende productiefaciliteiten (zie link, pagina 6 & 32). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Score-unknown   Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Score-unknown   Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Skunkfunk verwijst naar enkele van haar voorziening ketting partners, maar voorziet niet in een grote lijst van directe leveranciers (zie link, pagina 8). Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Skunkfunk verwijst naar het certificeringsysteem GOTS, maar het is niet duidelijk welk percentage van het productievolume is gecertificeerd. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Skunkfunk communiceren niet of er een beleid voor capaciteitsopbouw aan betere praktijken gerelateerde. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Skunkfunk verslag geen over de resultaten van haar beleid inzake arbeidsomstandigheden. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Skunkfunk verslag niet publiekelijk uit over de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Skunkfunk biedt geen concrete informatie of leefbaar loon betalingen zijn gerealiseerd op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Skunkfunk rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Echter is een deel van de hele collectie van Skunkfunk gecertificeerd volgens de GOTS en Fairtrade. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron