Rank a Brand

Hoe duurzaam is People Tree?

People Tree & duurzaam


People Tree
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

People Tree heeft ons C-label behaald. Het bedrijf scoort goede punten over het gebruik van verantwoordelijk materialen zoals biologisch katoen. People Tree publiceerde ook een lijst van haar leveranciers. Het bedrijf gebruikt certificeringen zoals Fairtrade en GOTS, maar het is niet duidelijk welk deel van de productie wordt gedekt door elke certificering. People Tree scoort geen enkel punt op onze klimaat verandering criteria, en moet meer transparant zijn over de betaling van leefbare lonen aan de textielarbeiders.

Merkhouder: People Tree Ltd.
Hoofdkantoor: London, UK
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & People Tree?

People Tree Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 April 2019 door Niels
Laatst gecontroleerd: 21 April 2019 door Niels

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? People Tree publiceert geen haar jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? People Tree communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? People Tree publiceert niet haar jaarlijkse klimaat voetafdruk voor de supply chain. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? People Tree verwijst ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? People Tree maakt geen melding van een dergelijke doelstelling. Bron

Vragen over Milieubeleid

6 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? People Tree communiceert dat meer dan 80% van haar gehele collectie werd gemaakt met 100% Fairtrade biologisch katoen, gecertificeerd door de Soil Association. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Een groot deel van People Tree kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering geldt voor bijna de hele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? People Tree meldt dat azokleurstoffen niet zijn gebruikt in de productie van GOTS gecertificeerde producten. Het is echter niet duidelijk of dit voor alle producten van People Tree geldt. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? People Tree rapporteert niet of ten minste drie chemische groepen verdachte, zoals ftalaten of Alkylphenol kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? People Tree rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? People Tree communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? People Tree rapporteert niet of de terugkeer, hergebruik en / of reparatie van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? People Tree producten zijn WFTO, GOTS en Fairtrade gecertificeerde. Het moet echter duidelijk gemaakt welk deel van de totale productie elke certificering geldig is. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Voor de Fairtrade gecertificeerde productie is dit geldig, maar het is niet duidelijk welk percentage van People Tree van producten zijn Fairtrade gecertificeerde. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? People Tree geeft een overzicht van alle producenten, zie de link. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? People Tree geeft namen, plaatsen en de types van producten die zijn gemaakt bij elke leverancier. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? People Tree geeft niet een duidelijk overzicht van fabrieken die bijvoorbeeld het spinnen en breien doen. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? People Tree maakt gebruik van GOTS, WTFO en Fairtrade certificeringen voor het merendeel van haar producten. Deze certificeringen zijn eligibe op deze vraag. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? De certificeringen vereisen duidelijk prestatieniveaus voor goede arbeidsomstandigheden. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Voor deze vraag de Fairtrade certificering zou in aanmerking. WFTO en GOTS komen niet in aanmerking tot nader order. Het is niet duidelijk welk deel van de productie van People Tree is Fairtrade gecertificeerd, maar op basis van de webshop we mogen redelijkerwijs aannemen dat het percentage is meer dan 50%. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Voor deze vraag zijn GOTS en Fairtrade certificeringen die in aanmerking komen. Beide vertegenwoordigen een groot deel van de productie van People Tree. Het zou worden gewaardeerd als People Tree een overzicht van het gebruik van elke certificering geeft. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Met het gebruik van de Fairtrade-certificering verbindt People Tree automatisch aan het leefloon betalen aan werknemers in de textielsector binnen 6 jaar. Het bedrijf echter rapporteren niet over de voortgang. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? People Tree toont lange termijn relaties met haar leveranciers. Bron