Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nosh?

Nosh & duurzaam


NOSH_logo_website_02-3
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Nosh Company Oy
Hoofdkantoor: Hämeenlinna
Sector: Casual kleding
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Nosh?

Nosh Duurzaamheid Score Rapport

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Nosh publiceert geen het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen, van 2018 tot 2017. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Nosh communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Nosh communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Nosh heeft niet bekendgemaakt klimaat voetafdruk van de supply chain vanaf 2016 tot 2018. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Geen informatie wordt gegeven op alle of geen klimaat neutraliteit doelstelling wordt genoemd. Bron

Vragen over Milieubeleid

6 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Nosh de collectie is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur vezels zoals biologisch katoen, gerecycled spandex en gerecycled polyester, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt. Een aandeel van meer dan 5% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Nosh de collectie is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur vezels zoals biologisch katoen, gerecycled spandex en gerecycled polyester, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt. Een aandeel van meer dan 10% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Nosh de collectie is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur vezels zoals biologisch katoen, gerecycled spandex en gerecycled polyester, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt. Een aandeel van meer dan 25% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Nosh de collectie is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur vezels zoals biologisch katoen, gerecycled spandex en gerecycled polyester, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt. Een aandeel van meer dan 50% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Nosh de collectie is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur vezels zoals biologisch katoen, gerecycled spandex en gerecycled polyester, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt. Een hoger dan 75% aandeel kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? De collectie van Nosh is gemaakt van ecologisch geprefereerde vezels zoals biologisch katoen, gerecycleerde spandex en gerecycleerd polyester. Het totale aandeel van de milieuvriendelijke grondstoffen wordt echter niet duidelijk meegedeeld. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Nosh gebruikt Öko-Tex 100 die niet grondig voldoet aan onze criteria aangezien het niet (bijvoorbeeld) betrekking op de afvalwater kwesties van water voor de fasen van de productie hebben. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Nosh rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, noch de vermindering van de jaarlijkse of beste praktijken met betrekking tot de verpakkende materialen. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Nosh communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Nosh stimuleert het hergebruik van kleding door haar klanten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Nosh heeft niet een leverancier Code of Conduct (CoC) gepubliceerd. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Nosh rapporteert niet op een klacht mechanisme. Nosh producten worden gemaakt in Portugal en Oekraïne, maar het is niet duidelijk welk percentage uit welk land komt. Portugal is een laag risico land en Oekraïne een middelgroot risico-land. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Nosh beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Nosh communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Nosh rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Nosh heeft enige toezegging aan de benchmark van een leefbaar loon niet gepubliceerd. Nosh meldt dat haar "partner fabrieken" in Portugal en Oekraïne zijn, maar niet volumes of percentages deelt. Oekraïne wordt beschouwd als een land van de risico's in termen van het leefloon. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Nosh verstrekt geen concrete informatie over uitgevoerde maatregelen om de betaling van het leven lonen bij zijn kledingfabrikanten vast te stellen. Nosh is het produceren in Oekraïne en Portugal, maar communiceert niet hoeveel procenten komen uit welk land. Oekraïne wordt beschouwd als een risico land in termen van het leven lonen. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Nosh rapporteert niet op de duur van zakelijke relaties met leveranciers, noch over een strategie om de productie te concentreren op een beperkt aantal leveranciers. Bron