Rank a Brand

Hoe duurzaam is Lindex?

Lindex & duurzaam


Logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Stockmann Group
Hoofdkantoor: Helsinki, Finland
Sector: Casual kleding
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Lindex?

Lindex Duurzaamheid Score Rapport

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Lindex duurzaamheidsverslag voor 2018 heeft geen absolute klimaat voetafdruk. In 2017 duurzaamheidsverslag teruggebracht Lindex niet zijn voetafdruk klimaat voor de Scope 1 en 2 uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van het voorgaande jaar. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Lindex communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. "De nodige informatie met betrekking tot energieverbruik kan niet worden verkregen. In plaats daarvan verslag wij uit over initiatieven om het energieverbruik in productie te verminderen. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Lindex publiceert het klimaat footprint van haar supply chain voor 2017, de rapportage van een Scope 3 emissiecijfer van 10 581 ton CO2 (logistiek, reizen en afval). Zoals gekochte goederen en diensten, transport en distributie, en het gebruik van verkochte producten worden niet gerapporteerd. In het 2018 duurzaamheidsrapport wordt de klimaat voetafdruk niet Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Lindex meldt dat de absolute jaarlijkse klimaat footprint van haar supply chain buiten haar eigen activiteiten is toegenomen van 2016 19359 ton CO2e tot 2017 23287 ton CO2e. In hun 2018 duurzaamheidsrapport publiceert Lindex geen klimaat voetafdruk. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Lindex heeft een doel van klimaat neutraliteit in eigen werking door 2023, maar het heeft niet gepubliceerd is het klimaat footprint van 2018. Duidelijke mijlpalen en hulpmiddelen voor het bereiken van het doel ontbreken. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? undefined Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? undefined Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? undefined Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, 49% van de volledige collectie van Lindex is gemaakt van katoen waarvan 64% organische was (met inbegrip van GOTS) en 31% BCI gecertificeerd. In 2017 Lindex gebruikt 4% van Tencel en gebruikt ook gerecycleerde vezels maar communiceert de percentages niet. 46,55% van Lindex de hele collectie is gemaakt van meer duurzame katoen en 4% Tencel = 50,55 milieuvriendelijke voorkeur ruwe mater Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, 49% van de volledige collectie van Lindex is gemaakt van katoen waarvan 64% organische was (met inbegrip van GOTS) en 31% BCI gecertificeerd. In 2017 Lindex gebruikt 4% van Tencel en gebruikt ook gerecycleerde vezels maar communiceert de percentages niet. 46,55% van Lindex de hele collectie is gemaakt van meer duurzame katoen en 4% Tencel = 50,55 milieuvriendelijke voorkeur ruwe stuurman Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, 49% van de volledige collectie van Lindex is gemaakt van katoen waarvan 64% organische was (met inbegrip van GOTS) en 31% BCI gecertificeerd. In 2017 Lindex gebruikt 4% van Tencel en gebruikt ook gerecycleerde vezels maar communiceert de percentages niet. 46,55% van Lindex de hele collectie is gemaakt van meer duurzame katoen en 4% Tencel = 50,55 milieuvriendelijke voorkeur ruwe stuurman Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Lindex implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen en heeft een doel van de productie van 80% van haar kleding met meer duurzame productieprocessen in 2020 (26% 2017, 22% 2016). Lindex publiceert haar RSL maar geen follow-up verslagen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? "Lindex is verboden het gebruik van PVC, ftalaten, PFAS en APEO." " Alle per en polyfluorinated verbindingen in waterafstotende afwerkingen op afgewerkte producten en coatings en laminaten enz zijn verboden. "" Concrete resultaten zijn niet openbaar. https://about.Lindex.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Lindex-Limitations-of-Chemicals-October-20-2016-English.PDF" Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Lindex rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, maar heeft een doel gesteld: "30% van onze producten geleverd moeten worden bedekt met plastic in 2020. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Lindex noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval worden echter niet gespecificeerd. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Lindex biedt een systeem voor het verzamelen van kledingstuk in al haar winkels in Finland, Zweden en Noorwegen, en het doel is het aanbieden van textiel collectie in alle Lindex winkels in 2020. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Lindex een MVO-verslag gepubliceerd, maar met betrekking tot de arbeidsomstandigheden bij leveranciers, wordt hier niet beschreven productieresultaten land spesific of corrigerende maatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Stockmann-groep (eigenaar van Lindex) heeft een klokkenluidersregeling kanaal voor de hele groep maar rapporteert niet op een klacht mechanisme. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Lindex publiceerde een lijst met alle voor Lindex actieve productie fabrieken. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Lindex heeft een lijst gepubliceerd van alle van haar directe leveranciers, effectieve door April 2018, met inbegrip van volledige adressen. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Lindex is lid van BSCI amfori (zie link, pagina 39, 40) die niet wordt beschouwd als een Multi Stakeholder initiatief. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Lindex rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Lindex is enige toezegging aan de benchmark van een leefbaar loon niet gepubliceerd. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Lindex biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 14. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Lindex rapporteert niet op de duur van zakelijke relaties met leveranciers, noch over een strategie om de productie te concentreren op een beperkt aantal leveranciers. Lindex meldt dat ze hun toeleveringsketen hebt geconsolideerd en werken met minder leveranciers in langetermijnpartnerschappen maar er geen concrete informatie over de duur of het aantal leveranciers is. Bron