Rank a Brand

Hoe duurzaam is Knowledge Cotton Apparel?

Knowledge Cotton Apparel & duurzaam


Knowledge Cotton Apparel
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Knowledge Cotton Kleding heeft bereikt onze D-label. Knowledge Cotton Kleding gebruik biologisch katoen en een groot deel van de producten zijn GOTS gecertificeerd. Het bedrijf is echter vrij vaag over de arbeidsomstandigheden in Turkije, India en China. Er ontbreekt een beleid om levende loon te betalen. Een alomvattend beleid ter vermindering van de kooldioxide-uitstoot is ook wenselijk.

Merkhouder: Knowledge Cotton Apparel
Hoofdkantoor: Herning, Denmark
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: KCA, Shirts, Jeans, Bags, Jackets

Weet je meer over duurzaamheid & Knowledge Cotton Apparel?

Knowledge Cotton Apparel Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 25 April 2019 door Niels
Laatst gecontroleerd: 17 April 2019 door Niels

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? KCA publiceert geen het klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? KCA communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? KCA is niet gepubliceerd voor een voetafdruk voor de supply chain. Het is dus niet duidelijk hoe de geïmplementeerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? KCA compenseert hun uitstoot door plant bomen in India. Met het ontbreken van ecologische voetafdruk is het echter niet duidelijk in hoeverre dit hielp vermindering van hun netto-emissies. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? KCA communiceert de doelstelling voor 2025 tot 100% CO2-neutraal voor de volledige productie. Het bedrijf heeft ook duidelijke maatregelen genomen. Specifiekere informatie zou echter helpen begrijpen hoe succesvol hun strategie is. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Knowledge Cotton Apparel collectie is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur vezels zoals biologisch katoen of gerecycled PET, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt. Op basis van de artikelen van de webshop, kan een hoger dan 75% aandeel aannemelijk worden beschouwd. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? KCA's kleding is GOTS-gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikt chemisch gebruik en waterbeleid tijdens de productie. Deze certificering is van toepassing op de gehele katoencollectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? KCA rapporten maken gebruik van niet-schadelijk verfstof alleen, dat het gebruik van azokleurstoffen uitsluit. Maar, of andere verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of Perfluorinated chemische stoffen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productieketen is niet opgegeven. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? KCA communiceert niet alle informatie over haar consumentenbeleid voor de vermindering van de verpakking. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? KCA communiceert niet alle informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? KCA communiceert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Knowlegde Cotton Apparel (KCA) producten worden gemaakt in Turkije, India en China. Het bedrijf noemt een lijst van certificaten, maar het is niet duidelijk welk deel van de productie die van toepassing zijn. Het bedrijf verwijst ook naar zijn eigen gedragscode, maar dit document is niet bekendgemaakt. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? KCA vermeldt niet dat een klacht mechanisme actief is. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? KCA toont de productie landen per product, maar toont niet de namen en plaatsen van de fabrieken. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? KCA werkt met GOTS certificering voor een groot deel van zijn productie. Deze certificering komt in aanmerking voor deze vraag. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? GOTS certificering vereist een duidelijke prestatieniveau van de sociale normen. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? GOTS is het verificatieprotocol voor audits niet gepubliceerd. Het is daarom niet duidelijk of de verificatie van de sociale normen sterk genoeg is. Zie ook het antwoord op vraag 1 van de arbeidsomstandigheden. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Een groot deel van de productieketen van KCA is GOTS gecertificeerd, wat betekent dat ook de sociale normen gelden. Deze certificering is voldoende op deze vraag. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? KCA suggereert dat eerlijke lonen worden betaald en naar de verschillende certificeringen verwijst. Echter, deze certificaten dienen niet als bewijs dat leefloon worden betaald. KCA vermeldt niet een verplichting tot betaling van leefloon. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron