Rank a Brand

Hoe duurzaam is Guinness?

Guinness & duurzaam


Guinness
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Guinness heeft het D-label behaald. Merkhouder Diageo heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals het nemen van maatregelen om te besparen op energie- en afval. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Diageo plc
Hoofdkantoor: Dublin, Ireland
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Dunkel, Lager

Weet je meer over duurzaamheid & Guinness?

Guinness Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 June 2018 door Mario
Laatst gecontroleerd: 2 June 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Diageo (merk eigenaar van Guinness) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals verhoging van de energie-efficiëntie of ter bevordering van elektriciteit uit koolstofarme en hernieuwbare energiebronnen (zie link, bladzijde 47). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Diageo daalde haar klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 841,866 ton van CO2e in FY16, tot 809,077 ton van CO2e in FY17, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 3,9% (zie link, bladzijde 49). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Diageo is gericht op het verminderen van absolute broeikasgasemissies uit directe transacties met 50% in 2020, maar vergeleken met het basisjaar 2007 echter (zie link, bladzijde 48). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Diageo meldt een verhouding van de brutosteunintensiteit van 191g CO2e per liter verpakt product in FY17. Dit is 19,1 kg CO2e per hectoliter van productie (zie link, bladzijde 49). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Diageo rapporteert een gebruik van de hernieuwbare energiebronnen voor het directe energieverbruik van ongeveer 23,2%. Echter wordt geen gebruik van de hernieuwbare energiebronnen voor het indirecte energieverbruik gerapporteerd (zie link, pagina 47-49). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Diageo geeft informatie over vervoer uitstoot van broeikasgassen (bijvoorbeeld weg-of spoorwegvervoer gebruikt ongeveer 5,6 miljoen GigaJoule per jaar), maar is niet specifiek over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten en de respectieve klimaat voetafdruk (zie link, bladzijde 44). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Diageo communiceert niet alle informatie over het gebruik van milieuvriendelijke of biologische gecertificeerde grondstoffen in haar Guinness bierproducten. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Diageo publiceert de water voetafdruk van haar eigen activiteiten. Totaal watergebruik in FY16 was 21.277.804 m³ (zie link, pagina 31). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? In FY16, Diageo 5,11 hl waterverbruik per hectoliter van productie heeft bereikt (zie link, bladzijde 47). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Diageo meldt de doelstellingen om de totale verpakking met 15%, terwijl steeds meer gerecycleerde inhoud tot 45% en het maken van 100% van de verpakking van recyclebaar 2020 (basisjaar 2015) (zie link, bladzijde 48). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Diageo verslagen over duidelijke Key Performance indexen (KPI's) die betrekking op totalen van verpakkende materialen/gewicht per eenheid hebben (zie link, pagina 47-50). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Diageo rapporteert de doelstelling om tegen 2020 geen afval meer te storten. Diageo meldt dat het 6.778 ton afval naar stortplaats in FY17, van de 717.492 ton in totaal (zie link, pagina 53). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Diageo meldt dat 710.714 ton van het totale afval wordt gebruikt of gerecycleerd, op 717.492 ton van het totale afval. Dit maakt in totaal 99,05% afval gebruikt of gerecycleerd (zie link, pagina 53). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie