Rank a Brand

Hoe duurzaam is Dole?

Dole & duurzaam


Dole
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 22

Samenvatting duurzaamheid

Dole heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Dole zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Dole Food Company, Inc
Hoofdkantoor: Westlake Village, California, USA
Sector: Bananen & Ananas
Categorie├źn : Bananen, Ananas
Free Tags: USDA organic

Weet je meer over duurzaamheid & Dole?

Dole Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 January 2016 door Eefje
Laatst gecontroleerd: 23 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Dole implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-effici├źntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Dole publiceren niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Dole communiceren niet haar hernieuwbare energie-beleid, als het merk een heeft. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Dole inlichtingen niet op totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Dole vermeldt het doel om de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, maar niet bieden concrete informatie op respectieve maatregelen ten uitvoer gelegd, en behaalde resultaten. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 5% van zijn totale productie? Dole verslagen te volgen alle eisen die de Rainforest Alliance standaard, maar niet aangeven welke delen van zijn bananen en ananassen als ecologisch gecertificeerd kan worden beschouwd. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Dole volgt een beleid van "Hergebruiken of recyclen" waar mogelijk en introduceert meer milieuvriendelijke middelen, zoals die biologisch afbreekbaar, zijn zodra ze beschikbaar komen. Echter verslag niet Dole over de jaarlijkse resultaten van haar product verpakkingsbeleid. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Dole verslag niet over de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval - met inbegrip van jaarlijkse afval volumes/gewichten per materiaalsoort. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Dole verstrekt geen concrete informatie over ge├»mplementeerde maatregelen ter verbetering van de boeren werken en levensomstandigheden, die verder dan certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Dole verslagen te volgen alle eisen die de Rainforest Alliance standaard, maar niet aangeven welke delen van zijn bananen en ananassen als sociaal gecertificeerd kan worden beschouwd. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor 100% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van bananen en ananas producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume bananen en ananas vertegenwoordigen? Dole voorziet niet in een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron