Rank a Brand

Hoe duurzaam is Name It?

Name It & duurzaam


Name-it-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Name It heeft het D-label behaald. Name It heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Bestseller A/S
Hoofdkantoor: Brande, Denmark
Sector: Baby & kinder kleding
Categorieën : Kids, Baby
Free Tags: Bestseller, Caps, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Name It?

Name It Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 28 March 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 28 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Bestseller publiceert geen haar jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Bestseller communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Bestseller communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van de totale uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Score-unknown   Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Bestseller implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bestseller publiceert echter geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt (zie link, pagina 99). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Bestseller is een lid van betere katoen initiatief (BCI). Tegen 2020 haar Bestseller het doel dat de meerderheid van de katoen vandaan komt meer duurzame bronnen (Better Cotton, organische en gerecycled katoen). Maar het totale aandeel van voorkeur grondstoffen momenteel verwerkt voor naam het kledingstukken is niet gemeld (zie link, pagina's 65-77). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Sommige katoen van Name It's kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische en water gelden gebruiken. Deze certificering geldt voor sommige van de gehele collectie (zie link, pagina 31). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bestseller duidelijk rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals Azo-kleurstoffen, PFK's of ftalaten volledig geëlimineerd van de gehele productie kan worden beschouwd (zie link, pagina 79-85, zie ook op volgende vraag link). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Bestseller implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking, maar geen rapporteert over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 83). Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Bestseller rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Bestseller communiceert dat naam stoppen met hun regeling terug te nemen als gevolg van een afname van de kleding moest, gaf het voor hergebruik. Asides onverkochte monsters te sturen naar ik: CO voor recycling Bestseller rapporteert niet, of andere maatregelen te worden toegepast ter stimulering van de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar naam het klanten (zie link, pagina 77). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle normen worden genoemd in de Bestseller de Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina's 1-3). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? 1. Nee, niet duidelijk is vermeld; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina's 1-3). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 2). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Score-unknown   Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Bestseller heeft gepubliceerd met een overzicht van sourcing van landen (Denemarken, Italië, Turkije, China, India & Bangladesh), maar biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers (zie link, pagina 15). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Score-unknown   Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Bestseller is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? ETI is erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI). Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Bestseller rapporteert niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? In 2015/16 was ongeveer meer dan 90% van het productievolume van de Bestseller onder toezicht op kleding fabrikant niveau. Maar, de Bestseller rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina's 17-23). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Voor 2015/16 Bestseller verslagen, dat 93% van haar leveranciers waren compatibel met de CoC. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume kan worden beschouwd als beantwoordend aan tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij (zie link, pagina 18). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken? Bestseller communiceert ter bevordering van de betaling van 'eerlijke leefloon'. Echter zijn de concrete resultaten van gerealiseerde leefbaar loon betalingen niet zijn opgegeven nog (zie link, pagina's 33-35 & 93). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Bestseller rapporteert niet over duidelijke resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron