Rank a Brand

Hoe duurzaam is YouTube?

YouTube & duurzaam


YouTube

Goed op weg Klik hier voor score rapport: 9 uit 13

Samenvatting duurzaamheid

YouTube heeft op onze criteria voor duurzaamheid het B-label behaald. YouTube behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame websitemerken, maar er zijn nog altijd verbeterpunten. YouTube behaalt deze score onder meer doordat het bedrijf gedeeltelijk gebruikmaakt van groene energie, e-waste recyclet en datacentra zo efficiënt mogelijk maakt.

Merkhouder: Google Inc.
Hoofdkantoor: Mountainview, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: YouTube

Weet je meer over duurzaamheid & YouTube?

YouTube Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 30 August 2013 door Ype
Laatst gecontroleerd: 27 August 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

6 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Google, merk eigenaar van YouTube, heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen in haar datacenters genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'voetafdruk' gepubliceerd voor de CO2 uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, inclusief het energieverbuik in de datacenters? Google verslagen openbaar zijn koolstofvoetafdruk op haar website. Google verhoogd zijn voetafdruk van eigen opertions van 1.677,423 ton CO2 in 2011 naar 1.801,838 metrische tonnen CO2 in 2012, wat neerkomt op een stijging van 7% (zie link). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Google eigenlijk steeg vanaf 2011 tot 2012 met ongeveer 7%. Google stelt echter dat het compenseert haar totale koolstofvoetafdruk doordat inkoop en opwekking van hernieuwbare energie. Het bedrijf stelt duidelijk dat het ondersteunt alleen compenseren projecten die extra zijn (zie p.2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Google heeft alredy going koolstof-neutraal zijn doel hebt bereikt, en dit heeft bereikt door compensatieregelingen. Echter, Google heeft geen duidelijk beleid (dus niet compenseren) om de CO2-uitstoot veroorzaakt door eigen activiteiten. Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Google stelt dat het gebruikt zowel wind- en zonne-energie en Staten dat 33% van de totale elektriciteit mix komt kan worden verlengd. Echter, de hernieuwbare energie rechtstreeks gekocht door Google is slechts 13%, de overige 20% zijn al in het raster. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 5. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 5. Bron
8. Is tenminste 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 5. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Google geeft een totale waarde van de PUE van 1,13 en verklaart dat dit voor algemeen gebruik van datacenters geldt (zie link)'. Bron
10. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 9. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Google heeft een beleid voor het milieuvriendelijk hergebruik of recycling van e-afval, zoals het afbreken van componenten van het materiaal dat niet kan worden gereviseerde of voorzien voor verantwoordelijke recycling en noemt respsonsible recycling. Bron
2. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Op haar website geeft Google enkele voorbeelden van het gebruik van duurzame materialen in haar gebouwen en cafetaria. Google noemt om te werken nauw samen met specialisten die integratie van milieu- en gezondheidsoverwegingen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 1
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Google (merk eigenaar) beschrijft een uitgebreide duurzaam voedselbeleid op haar website waarin het stelt dat het zijn lokaal zoveel mogelijk voedsel bronnen. Artikelen die niet zijn geoogst sluiten-door worden zo verantwoord mogelijk, zoals koffie die afkomstig is van Fairtrade bronnen gekocht. Bron