Rank a Brand

Hoe duurzaam is Flickr?

Flickr & duurzaam


Flickr logo

Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 13

Samenvatting duurzaamheid

Flickr heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Flickr zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Yahoo! Inc.
Hoofdkantoor: Sunnyvale, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: Flickr

Weet je meer over duurzaamheid & Flickr?

Flickr Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 30 August 2013 door Ype
Laatst gecontroleerd: 27 August 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Yahoo! (moederbedrijf van Flickr) heeft verschillende beleidsmaatregelen om koolstofuitstoot zoals meer energie effectieve datacenters en streven naar vermindering van de vraag naar energie te verminderen genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'voetafdruk' gepubliceerd voor de CO2 uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, inclusief het energieverbuik in de datacenters? Yahoo! communiceert niet de jaarlijkse CO2-voetafdruk op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 2. Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Yahoo! communiceert niet een hernieuwbare energiebeleid via haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 5. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 5. Bron
8. Is tenminste 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 5. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Yahoo! Communiceert niet de gemiddelde Power Usage efficiëntie (PUE) van de gegevens centra op haar website. Bron
10. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 7. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Yahoo! (moederbedrijf van Flickr) communiceert niet alle informatie over een beleid voor een veilige verwijdering van e-waste. Bron
2. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Yahoo! communiceert niet alle informatie over een milieubeleid op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 1
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Yahoo! (moederbedrijf van Flickr) communiceert niet alle informatie over een arbeid voorwaarden en rechten van de mens op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken.   Bron