Rank a Brand

Hoe duurzaam is Facebook?

Facebook & duurzaam


Facebook

Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 13

Samenvatting duurzaamheid

Facebook heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Facebook heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals samenwerken met Greenpeace om datacentra efficiënter te maken en meer groene energie te gebruiken. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Facebook
Hoofdkantoor: Palo Alto, California U.S.A.
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: Facebook

Weet je meer over duurzaamheid & Facebook?

Facebook Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 30 August 2013 door Ype
Laatst gecontroleerd: 27 August 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Facebook heeft genomen verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals het maken van de gegevens meer efficiënte en gebruik hernieuwbare energie centra. Facebook doet dit is samenwerking met Greenpeace. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'voetafdruk' gepubliceerd voor de CO2 uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, inclusief het energieverbuik in de datacenters? Facebook publiceert zowel de jaarlijkse CO2-voetafdruk van zijn 'eigen bewerkingen' en de energie die wordt gebruikt in de datacenters, zakenreizen, enzovoort. Voor 2012 Facebook gegenereerd een totaal van 384K MT van CO2e en had een totale elektriciteitsverbruik van 704 M kwh. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Facebook verhoogd zijn voetafdruk van 275 ton CO2 in 2011 naar 384 ton CO2 in 2012, wat neerkomt op een stijging van 39,6%. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Facebook vermeldt verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van energieverbruik, maar geeft niet een streefpercentage en een streefjaar om de ecologische voetafdruk van haar eigen opertions. Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Facebook noemt voor het gebruik van groene energie tot 19%, maar maakt niet uit wat voor soort resource, of doet geen krimp geven geen details. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
8. Is tenminste 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Facebook rapporteert een gemiddelde waarde van de PUE van 1,09. Bron
10. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 9. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Facebook niet alle informatie over een beleid voor een veilige verwijdering van e-waste communiceren via haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
2. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Facebook heeft ontvangen van de 'groener aankoop Award' in december 2011. Echter, geen gedetailleerde informatie over deze toewijzing worden gemeld. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 1
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Facebook communiceert niet alle informatie over een beleid om te zoeken naar leveranciers die hun op een sociaal verantwoorde manier zaken. Bron