Rank a Brand

Hoe duurzaam is Scarlet?

Scarlet & duurzaam


Scarlet

Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Scarlet heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Scarlet zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Belgacom
Hoofdkantoor: Brussels, Belgium
Sector: Telecom
Categorieën : Televisie, kabel, Internet , Telefonie
Free Tags: mobile internet, landline, simonly, ADSL, broadband, VOIP

Weet je meer over duurzaamheid & Scarlet?

Scarlet Duurzaamheid Score Rapport

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Belgacom, eigenaar van Scarlet, lijkt alleen verslag over Belgische MVO-beleid. Scarlet, noch de Nederland worden in Belgacom verslag genoemd. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
5. Komt tenminste 50% van de elektriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt voor zijn eigen bedrijfsvoering van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
6. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt voor eigen bedrijfsvoering hernieuwbaar? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
7. Komt tenminste 25% van de elektriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering van hernieuwbare bronnen die bewezen additioneel zijn? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
8. Komt tenminste 50% van de elektriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering van hernieuwbare bronnen die 'additioneel' zijn? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
9. Komt tenminste 75% van de elektriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering van hernieuwbare bronnen die additioneel zijn? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
10. Komt alle elektriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering van hernieuwbare bronnen die bewezen additioneel zijn? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
11. Wekt het merk (bedrijf) zelf hernieuwbare energie op door bv. zonnepanelen of windmolens? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
12. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra van het merk (bedrijf) kleiner dan 1,5? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron
13. Voldoen alle verkochte en gedistribueerde adaptors en apparaten aan de laatste Energy Star eisen? Zie de opmerking voor klimaat verandering vraag 1. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verlangt het merk (bedrijf) van zijn hardwareleveranciers om uiterlijk in 2013 BFRs en PVC uit alle producten te bannen? Belgacom, eigenaar van Scarlet, lijkt alleen verslag over Belgische MVO-beleid. Scarlet, noch de Nederland worden in Belgacom verslag genoemd. Bron
2. Rapporteert het merk (bedrijf) de return rate (zowel het jaarlijkse aantal verkochte als het aantal ingezamelde hardware apparaten), zoals mobiele telefoons en modems? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
3. Biedt het merk (bedrijf) lease contracten aan voor de apparaten, zoals smartphones? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
4. Biedt het merk (bedrijf) apparaten (zoals mobiele telefoons) alleen aan met lease contracten, of heeft het merk een 'return rate' van minimaal 40%? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
5. Informeert het merk (bedrijf) haar klanten over de duurzaamheidsprestaties van de aangeboden producten? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Belgacoms MVO-component. Bron
2. Bevat de Code of Conduct minimaal twee van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? 1. Niet genoemd; 2. Nee, enige vermelding van nationale voorschriften op uur werk; 3. Nee, alleen vermelding van minimumlonen gegarandeerd door de wet; 4. Nee, vrijheid van vereniging genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet. Bron
3. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband waar meer merken proberen om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het alleen van merken die lid zijn van een dergelijk samenwerkingsverband? Belgacom vermeldt om een lid van GeSi, JAC en e-Tasc, maar deze organisaties niet transparante informatie over arbeid normen verschaffen of controleren van methoden en onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in deze organisaties. Bron
4. Rapporteert het bedrijf jaarlijks over de resultaten van het beleid voor goede arbeidsomstandigheden? Belgacom vermeldt dat JAC voert haar audits, maar dat de resultaten van deze audits worden niet gepubliceerd, omdat ze strikt vertrouwelijk zijn. Deze manier, het is onduidelijk of de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen van Belgacom zijn van aanvaardbare normen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om smelters van conlifct mineralen uit te sluiten, en is het tenminste begonnen met het achterhalen van de herkomst van de mineralen? Belgacom communiceert niet een beleid dat smelterijen van conflict mineralen op haar website uitsluit. Bron