Rank a Brand

Hoe duurzaam is Zara?

Zara & duurzaam


Zara
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Zara heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label gekregen en is daarmee 'goed op weg', vergeleken met de andere bekende modeketens. Zara is helder over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers in lage lonen landen, en is hiervoor aangesloten bij het Ethical Trading Initiative (ETI). Ook heeft Inditex (merk eigenaar) aangekondigd alle schadelijke chemicalien voor 2020 uit het productieproces te bannen. Op het klimaat- en milieubeleid laat Zara nog wel veel punten liggen.

Merkhouder: Inditex S.A.
Hoofdkantoor: A Coruña, Spain
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Inditex, Bags, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Zara?

Zara Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 31 January 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 31 January 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Inditex (merk eigenaar van Zara) implementeert verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies, zoals energie-efficiëntiemaatregelen of het gebruik van groene energie (zie link, beginnend bij p.79-81 & 142-147). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Inditex de totale klimaat voetafdruk van eigen activiteiten steeg van 747,411 ton van CO2e in 2012 tot 802,440 ton van CO2e in 2013. Dit betekent een stijging van ongeveer 7,3% (zie link, p.146). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Zara implementeert maatregelen om te maken haar winkels eco-efficiënte en heeft tot doel, dat tegen 2020 alle winkels zullen 100% eco-efficiënte. Voor 2013 de uitstoot van broeikasgassen op ongeveer 96,7 CO2-eq per vierkante werden meter winkelen vloer (zie link, p.81, 145, 146 & 221). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Inditex rapporten over het gebruik van groene energie voor zijn eigen activiteiten, maar is ook niet duidelijk over het totale procentuele aandeel noch over de bronnen van levering (zie link, p.144). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking voor koolstof uitstoot beleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Inditex biedt een duidelijk doel van snijden (2005 als referentiejaar) BKG-uitstoot met 20% in 2020. Dit is minder dan 20% binnen de komende 5 jaar (zie link, p.161). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? "Inditex is gericht op bevordering van een rationeel en efficiënt gebruik van energie in de waardeketen door vermindering van de BKG-emissies en te helpen om hun effecten te verminderen. Nochtans, Inditex niet nog verstrekt tastbare resultaten op het terugdringen van BKG-emissies in de supply chain buiten de eigen verrichtingen (zie link, beginnend op p.79). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2013 gecertificeerd Inditex geplaatst van meer dan 3,5 miljoen 100% ecologische katoen kleding op de markt. Inditex communiceert echter niet tastbare informatie met betrekking tot het totale gebruik van voorkeur grondstoffen zoals biologisch katoen of gerecycled polyester (Zie koppeling, p.86 & 87). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Zara heeft de Greenpeace nul-kwijting verbintenis ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend beloven te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Vanaf 2014 heeft Zara verboden het gebruik van PFC (perfluorkoolstof) bij de vervaardiging van de producten (zie link,p.76). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zara rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Zara verslagen een beleid ter beperking van het gebruik van chroom III / VI in haar RSL, maar niet tastbare informatie verstrekken over de uitvoering om te voorkomen dat milieuvervuiling van chroom en andere schadelijke stoffen uit leder looiprocédé hebben ondergaan. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Zara rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Zara communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun kleding productie. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Inditex implementeert verschillende beleidsmaatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking ervan, zoals die vereisen dat alle papieren zakken en gebruikte etiketten de PEFC of FSC certificering hebben. Bovendien meldt Inditex statistische resultaten reg. die de verpakkende materialen worden afval geproduceerd in gewichten (zie link, p.148-151). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Inditex implementeert maatregelen in verband met de afvalproductie, zoals het recyclen van (markeringen van de veiligheid, de papier), compostering / verwerking (hout, kunststof) of het op een milieuvriendelijke manier beheren. Bovendien, Inditex rapporten statistische resultaten reg. haar afval geproduceerd in gewichten (met uitzondering van afval in de winkels) (zie link, p.148-151). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Inditex rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd (zie link, p.87). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in 'Inditex code of conduct voor externe fabrikanten en leveranciers'. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren is vrijwillig; 3. Ja, "lonen altijd moeten ten minste voldoen aan de basisbehoeften van de werknemers (...)". Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van het recht (Zie ' eerbiediging van de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Inditex heeft aangekondigd een verbod op het zandstralen (zie link, p.56). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Zara noch Inditex communiceert een lijst van een aantal fabrieken op haar website. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Inditex is een lid van de ethische handel initiatief (ETI) sinds 2005. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Inditex is een volwaardig lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Inditex neemt deel aan het gezamenlijke programma van Turkije, een programma dat streeft naar verbetering van de productiviteit en het beheer systemen door werknemers en hun vertegenwoordigers te betrekken. Echter, tastbare resultaten van betere arbeidsomstandigheden als gevolg van betere praktijken zijn niet gemeld nog (zie link, beginnend op p.53). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2013, heeft Inditex 4367 controles op 1592 leveranciers dirigeerde. Inditex stelt dat elke leverancier in de supply chain onder voorbehoud van periodieke sociale audits is en een gedetailleerde audit samenvattend rapport met follow-up-acties publiceert (Zie koppeling, p.50-65 & 152-156). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? In 2013, 44% van alle leveranciers bereikt Inditex de hoogste classificatie "A": een laag risico. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume is geverifieerd als compatibele tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij (zie link, p.57). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Inditex implementeert verschillende beleidsmaatregelen ter bevordering van leefloon, zoals samenwerking met de IndustyALL Global Unie of uitvoering van programma's ter bevordering van de vrijheid van vereniging en het mogelijk resp. afspraken te maken. Echter, concrete informatie over eerste leefbaar loon betalingen gerealiseerd worden niet gerapporteerd (zie link, p.57). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Inditex partners met NGO's resp. initiatieven zoals ETI of BCI te pakken zwakke arbeidsomstandigheden op 2e leveranciers van de laag, zoals de tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen ter afsluiting Sumangali regelingen in Indiase stof molens. Echter Inditex doet niet nog verslag uitvoerig over de resultaten of de resultaten van haar respectieve beleidsmaatregelen (zie link, p.64). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron