Rank a Brand

Hoe duurzaam is Reebok?

Reebok & duurzaam


Reebok
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Adidas AG
Hoofdkantoor: Canton, MA, USA
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Adidas Group, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Reebok?

Reebok Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 June 2015 door Ype
Laatst gecontroleerd: 23 June 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Adidas Group (merk eigenaar van Reebok) neemt verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de tenuitvoerlegging van haar Green Company initiatief waarin bijvoorbeeld uitvoering van hernieuwbare energie, vermindering van de energie en energie-efficiëntie (zie link, beginnend op bladzijde 30). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Adidas groep van totale klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (toepassingsgebied 1 & 2) gedaald van 69,720 ton van CO2eq in 2012 (zie link, pagina 49) tot 63,301 ton van CO2e in 2013 (zie link, volgende vraag, verzoek "Klimaat verandering 2014 Response"). Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 10,2%. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Adidas groep verslagen over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten, maar is niet duidelijk over het aandeel aan haar totale elektriciteitsverbruik gerelateerde, noch over de bronnen van de energievoorziening en de additionaliteit (zie link, volgende vraag, verzoek "Klimaat verandering 2014 Response"). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Adidas groep is niet gepubliceerd een concreet doel of tijdlijn om haar totale bedrag van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 7). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Adidas Groep rapporteert doelstellingen inzake de vermindering van de energie consumptie en broeikasgassen uitstoot bij strategische leveranciers (zie link, vorige vraag). Daarnaast rapporten Adidas groepen over de resultaten van een van haar op lange termijn, strategische leveranciers (zie link, pagina 34). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Adidas Groep rapporteert een 30% gebruik van meer duurzame katoen (BCI) in 2014. Ook worden andere voorkeur materialen, zoals gerecycled polyester, gebruikt voor een aantal van haar producten. Adidas geeft echter geen een duidelijke procentuele aandeel op het totale gebruik van voorkeur materialen (zie link, pagina 23 & 24). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Adidas groep verstrekt geen concrete informatie over de mate waarop de groep vermijdt sourcing van leder uit de ontboste gebieden Amazone gebieden. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Adidas Groep rapporteert dat 99% van de niet-Europese leder is afkomstig van leerlooierijen met ten minste een zilveren certificering volgens de leer Working Group. Echter, Adidas niet verslag uit over de uitvoering van haar leveranciers in Europa, noch waar ze zich bevinden (zie link, bladzijde 28). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? "Adidas fractie heeft ondertekend de Greenpeace nul-kwijting inzet. Bedrijven die dit document ondertekend beloven te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. In deze kwestie, is volgens Greenpeace, Adidas gecategoriseerd als een "leider". Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Adidas Groep rapporteert op schema met betrekking tot het elimineren van PFK's van de productie tegen het einde van 2017. Voor het moment een niveau van 90% is bereikt. Of ten minste een andere chemische groep, zoals ftalaten of APEO, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit haar gehele productie blijft onduidelijk (zie link, pagina 31). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Adidas groep beweert dat bijna alle opmaakprofielen in de wereldwijde assortiment PVC-vrije zijn maar wegens gebrek aan alternatieven in een paar landen, sommige lokale productie van gebied van sportschoeisel producten nog steeds PVC gebruikt. Echter, geen exacte percentage op de huidige status is gemeld. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Adidas Groep rapporteert over een plan om oplosmiddelen gebaseerde chemicaliën te beperken in hun productie van schoenen. Het is een niveau van 17,5 gram VOS-emissies per paar atletische sportschoenen gerealiseerd in 2014. Maar het is niet aangegeven, of deze gemiddelde waarde beslaat Adidas 'hele schoen productie (zie link, pagina 63). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Adidas Group communiceert een verpakking reductie consumentenbeleid. Echter, zijn tastbare geaggregeerde resultaten met betrekking tot de verpakkingsmaterialen footprint niet openbaar gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Adidas Group implementeert een aantal maatregelen om de milieu-impact van zijn geproduceerde afval te minimaliseren en rapporteert een totale verspilling materiaal voetafdruk van 3484 ton (afval en papier) voor 2014. Echter, in vergelijking met 2013 (3.181 ton) betekent dit een stijging van ongeveer 10% (zie link, pagina 65). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Reebok geloodst seizoensgebonden product terugname campagnes in samenwerking met non-profit organisaties. Echter, worden de programma's in landen als Duitsland of Nederland nog niet gecommuniceerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de 'werkplek normen' voor leveranciers (Zie linkpagina 1). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet gevonden 2. Nee, is maximaal week werken 60 uur met uitzondering van buitengewone omstandigheden; overuren niet wordt opgegeven en het is niet duidelijk of overuren is vrijwillig (p. 2). 3. Nee, alleen minimumloon; leefbaar loon is vaag aangestipt maar niet eigenlijk opgegeven (p. 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Recht op vorm en join organisaties van eigen keuze en koopje is collectief vermeld (zie pagina 2), maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Adidas groep vermeldingen heeft uitgevoerd een Code of Conduct in hun hele bedrijf, die in alle regio's en zakelijke gebieden van toepassing geweest sinds 2006, maar niet specifiek maakt duidelijk als het dekt ook de lederproductie of de dierlijke boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Adidas groep publiceerde lijsten van directe en indirecte leveranciers die waarschijnlijk ter dekking van 90% van de totale productie. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Adidas groep is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Ja, de FLA wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). NGO's zijn vertegenwoordigd in de Raad van bestuur. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Adidas Group niet duidelijk genoeg melden of beleidsmaatregelen op het leveren van productie-installaties worden uitgevoerd om betere arbeidsomstandigheden met betrekking tot het product en / of productieproces kwaliteit te bereiken (zie link, pagina's 10-21, 45-61). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Adidas Group meldt dat 1320 de fabriek bezoeken werden uitgevoerd op verschillende niveaus in de supply chain in 2014. Of ten minste 90% van de merken productievolume kan worden beschouwd bewaakt blijft onduidelijk (zie link, pagina's 45-61). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 9: het onduidelijk blijft of ten minste 25% van het productievolume wordt geverifieerd als voldoet aan de normen van in aanmerking komende derden of certificeringsregelingen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Adidas Group rapporteert aan blijven het leefloon begrip te pakken door zijn onderzoek op lange termijn gebruik te maken van in eerlijke lonen en door het toepassen van de "Respect-Protect-bevorderen Framework" chain werknemers leveren. Echter, zijn duidelijke resultaten nog niet gerapporteerd (zie link, pagina 13). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Adidas Group niet publiekelijk duidelijke resultaten van haar beleid maatregelen rapporteren aan de arbeidsomstandigheden bij de stof fabrikanten te verbeteren. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron