Rank a Brand

Hoe duurzaam is H&M?

H&M & duurzaam


H-m-logo

Goed op weg Klik hier voor score rapport: 12 uit 20

Samenvatting duurzaamheid

H&M heeft op onze criteria voor duurzaamheid het B-label gekregen en is daarmee 'goed op weg', vergeleken met de andere bekende modeketens. H&M is de enige die haar lijst met toeleverananciers bekend heeft gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaar is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt. We blijven H&M kritisch volgen. Wil jij zo duurzaam mogelijk shoppen, zoek dan bij H&M naar de kleding van biologische katoen!

Merkhouder: H & M Hennes & Mauritz AB
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: HM, Hennes, H M, H+M, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & H&M?

H&M Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 4 November 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 27 November 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H & M Group geprobeerd te verminderen van de CO2-uitstoot met inkoop van energie uit hernieuwbare bronnen, meer energie-efficiëntie in de winkels, en tracht ook te sensibiliseren voor klimaatverandering na haar eigen activiteiten (zie pagina 57-64 van de 2012 maatschappelijk verslag voor meer informatie over verschillende activiteiten). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H & M Group publiceert haar CO2-voetafdruk. Echter, de 2012 voetafdruk van eigen bewerkingen (344,912 ton COeq) vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 38% ten opzichte van 2009 (250,152 ton COeq) Zie link, pagina 60). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar, of wordt voor de winkels minimaal 25% groene stroom gebruikt? H & M groep rapporteert een doelstelling van vermindering van energieverbruik in haar winkels met 20% tegen 2020 per vierkante meter, ten opzichte van 2007. In 2012 een vermindering van 15% werd bereikt (zie link, pagina 61). Het is echter onduidelijk of dit minder dan 400 kg CO-eq per vierkante meter winkelen verdieping is. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? H & M Group stelt de doel te verminderen koolstof-uitstoot van totale operaties tegen 2015. Echter worden geen concrete streefwaarden gerapporteerd (zie link, pagina 58 -60 's). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Sinds 2010 is H & M Group begonnen met een leverancier van energie-efficiëntie programma. In 2012 154 fabrieken bezig met dit programma (zie link, pagina 64). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2012 H & M groep verhoogd, bijvoorbeeld het gebruik van duurzame katoen tot 11,4%. Op dat biologische katoen vertegenwoordigt 7,8% van het gehele katoen gebruik (zie link, pagina 19). H & M biedt echter geen percentages van het totale gebruik van milieuvriendelijke materialen aan alle grondstoffen gerelateerde. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? In 2011 H & M groep inzetten voor Greenpeace de nul lozen van gevaarlijke chemische stoffen en zorgt ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en in de supply chain toegepast (zie link, pagina 78). Bron
5. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? H & M groep rapporteert dat volgens haar lijst van beperkte stoffen, chroom is beperkt in de producten van het bedrijf (zie link van volgende vraag, bladzijde 1). Bovendien, in 2012 27% van H & M Group' lederen schoenen werden gemaakt met leer van Leer werken groep (Toulouse) gecertificeerd leerlooierijen (zie link, pagina 21). Bron
6. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? H & M groep rapporteert dat volgens haar lijst van beperkte stoffen, PVC is beperkt in de producten van het bedrijf (zie link, bladzijde 1). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? H & M is een lid van de eerlijke arbeid organisatie (FLA), maar heeft een eigen gedragscode, waarin alle van deze normen worden genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1.Yes, officieel geregistreerde dienstbetrekking; 2. Maximale werkweek van 48 uur, vrijwillige betaalde overuren van maximaal 12 uur; 3. "Leefbaar loon" niet genoemd (zie link, 3-4 pagina's). Echter, in 2011 H & M lid van het Fair Wage Network, die zal onafhankelijk loonstructuur van rond de 200 H & M fabrieken (zie p. 15 van het duurzaamheidsverslag 2011). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? H & M beweert dat het bedrijf sinds 2010, een verbod op het gebruik introduceerde van zandstralen in de supply chain (zie link, bladzijde 42). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H & M Group heeft een "mondiale SupplierList" gepubliceerd. Deze lijst beslaat ongeveer 95% van H & M Group´s leverancier als bij 01.02.2013. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? H & M Group is een lid van de eerlijke arbeid Association (FLA), duurzame Apperal coalitie, de betere katoen-initiatief en andere duurzaamheidsinitiatieven van lokale of regionale (zie link, pagina 14). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA wordt erkend als een Multi-Stakeholder initiatief. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? H & M Group uitgevoerd 2,646 controle van actieve fabrieken in 2012. De resultaten worden gepubliceerd (zie link, pagina's 32-46). Bron
9. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? In 2012 dirigeerde H & M Group 2,646 audits. Echter, het percentage delen van onafhankelijke derde-partij audits / verificaties is onduidelijk. Alleen H & M Group´s compliance-programma in China is bijvoorbeeld FLA geaccrediteerd. Bron