Rank a Brand

Hoe duurzaam is H&M?

H&M & duurzaam


H-m-logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

H&M heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. H&M is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. H&M heeft haar lijst met toeleverananciers bekend gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaar is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt. Wil jij zo duurzaam mogelijk shoppen, zoek dan bij H&M naar de kleding van biologische katoen!

Merkhouder: H&M Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: H&M Group, HM, Hennes, H M, H+M, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & H&M?

H&M Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 April 2015 door Lien
Laatst gecontroleerd: 21 April 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H & M Group proberen om CO2-uitstoot te verminderen door alleen hernieuwbare elektriciteit (wanneer beschikbaar en haalbaar) te gebruiken, meer energie-efficiëntie in de winkels, en ook proberen te sensibiliseren voor klimaatverandering naast haar eigen activiteiten (zie link, pagina's 68-76). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H & M Group de totale klimaat voetafdruk van eigen activiteiten daalde van 356,374 ton van CO2e in 2013 tot 341,675 ton van CO2e in 2014. Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 4% (zie link, p. 73). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? H & M groep rapporteert een doelstelling van vermindering van energiegebruik in haar winkels met 20% tegen 2020 per m², ten opzichte van 2007. In 2014 werd een reductie van 12 procent gehandhaafd. Nochtans, is het onduidelijk als dit minder dan 200 kg CO-eq per m² winkeloppervlakte is (zie link, pagina 74). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In 2014 27% van de elektriciteit die wordt gebruikt in H & Ms operaties kwam uit hernieuwbare energiebronnen. Aan het einde van 2015 plant H & M Group om ongeveer 80% van hun elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Nochtans, is het onduidelijk of deze middelen als additioneel worden bewezen (zie link, pagina 73). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? H & M Group verminderde hun totale emissies met 4% ten opzichte van 2013 en werkt om de emissies verder te verminderen. Echter worden geen concrete streefwaarden gerapporteerd (zie link, pagina 73). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? In 2010 is H & M Group haar Leverancier Energie-efficiëntie Programma begonnen. H & M Group verstrekt geen tastbare resultaten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de productieketen voor 2013, maar zegt een methode te ontwikkelen om verslag uit te brengen over vermindering van de BKG-waardeketen (zie link, p. 70 & 75). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2014 gebruikte H & M meer milieuvriendelijke materialen in 14% van haar totale verbruik van ruwe grondstoffen (8,8% organische materialen, 0,2% gerecycleerde materialen, 5% andere) (zie link, pagina 14 & 17). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Sinds 2011 volgt H & M Group de Zero Discharge of Hazardous Chemicals van Greenpeace. Ze zorgen ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en toegepast in de productieketen. Wat dit betreft, is volgens Greenpeace, H & M Group gecategoriseerd als een "leider". Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, H & M heeft met succes geëlimineerd PFC's van de productie van alle kledingstukken, effectief tegen januari 2013 (zie link, pagina 9). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? H & M rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Volgens de H & M Group's Manufacturing Restricted Substances List is er een verbod op gebruik voor zware metalen, waaronder chroom (zie link, p.11). 46% van H&M's leer is gecertificeerd door lederen Working Group. Maar, het aandeel van zilver of goud gewaardeerd leerlooierijen is niet opgegeven (zie link, blz. 37 van milieubeleid vraag 6). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? H & M groep rapporteert dat volgens haar Manufacturing Restricted Substances List, PVC verboden is in de producten van het bedrijf (zie link, pagina 11). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? H&M groep heeft beleidsmaatregelen om polyurethaan (PU) te vervangen door betere alternatieven. In 2014, 24,6% van schoenen werden gemaakt met voornamelijk op water gebaseerde lijm. Maar, H& M Group maakt niet duidelijk, of de gemiddelde waarde van de emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC) lager dan 30 gram per paar schoenen is (zie link, p. 18) Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? H & M Group implementeert verschillende beleidsmaatregelen om de milieu-impact van de consument verpakkingen te minimaliseren, zoals ervoor te zorgen dat alle normale shopping tassen zijn gemaakt van gerecycled plastic. Echter, tastbare resultaten m.b.t. de voetafdruk van zijn verpakkingsmaterialen worden niet openbaar worden (zie link). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? H & M Group implementeert verschillende beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren, zoals het recyclen van afval van de winkel. In 2014, heeft H & M Group ongeveer 32.000 ton afval geproduceerd. Haar doel voor 2014 moest 95% van het recycleren, maar bereikt 91% (zie link, pagina 86). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? H & M Group biedt een systeem voor het verzamelen van kledingstuk in alle H & M winkels. In 2013, werden 3,047 ton niet langer kledingstukken verzameld, In 2014, dat nummer meer dan verdubbeld tot 7,684 ton (zie link, pagina 83). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? H & M Group is een lid van de eerlijke arbeid organisatie (FLA), maar heeft haar eigen Code of Conduct (versie 2 - gepubliceerde 2010), waarin alle van deze normen worden genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, formeel geregistreerd dienstbetrekking; 2. maximale wekelijkse arbeidstijd van 48 uur, vrijwillige betaalde overuren van maximaal 12 uur; 3. "leefbaar loon" wordt niet genoemd (zie link, 3-4 pagina's). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Recht op vrijheid van vereniging is verplicht in het CoC (clausule 4.1.4), maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? H & M's lijst van beperkte stoffen verbiedt zandstralen in de productie van haar kleding (zie link, pagina 11). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H & M Group heeft een "Global leverancier List", die goed is voor ongeveer 98,5% van alle commerciële stukken geproduceerd voor de groep H & M gepubliceerd. Deze lijst is effectief vanaf 02.03.2015. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? H & M Group is een lid van de Fair Labour Association (FLA) en Ethical Trading Initiative (ETI), naast nog andere initiatieven (zie link, pagina 10 & 12). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA- en ETI zijn erkend als een multi-stakeholder initiatief (zie link, pagina 12). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Naast de controle H & M Group ondersteunt haar leveranciers te bouwen beheer kennis en capaciteiten en om hen te beoordelen van hun eigen prestaties te helpen. In combinatie met haar eerlijke lonen methode H & M Group verslagen over de eerste resultaten bereikt (bijvoorbeeld dalen van overuren door 43%, behoren tot stijging van de productiviteit) (zie link, bladzijde 44). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? H&M Group voerde 3623 audits uit van fabrieken in 2014. Elke 1ste tier fabriek was gemiddeld 1,5 maal gecontroleerd. Elke 1ste tier leverancier wordt ten minste gecontroleerd om de twee jaar, met maximaal audits drie follow-up tussenin. H & M Group publiceert een gedetailleerde audit samenvattend rapport met follow-up-acties (zie link, vanaf p. 29). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? H & M groep rapporteert een totaal eerste tier leverancier fabrieken naleving van 67% (zie link). Het procentuele aandeel van onafhankelijke verificatie door derden is echter blijkbaar nogal klein in 2014 (bv 15 FLA verificaties) (zie link van vorige vraag, bladzijde 33). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? H & M Group wil voor haar strategische leveranciers, loonstructuur voor eerlijke leefloon verbeteren door 2018 uiterlijk. In 2014 begonnen H & M Group met de uitvoering van zijn reële loon methode in 3 model fabrieken. In een fabriek volgde deze implementatie. Maar resultaten zijn niet concreet genoeg. Voor 2015, het doel is het gebruik van dit systeem in 60 fabrieken (zie link p. 39-48). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? In 2014, waren 35% van H & M van groep stoffen afkomstig van gecontroleerde stof/garen molens. H & M groep opgericht die het doel te verhogen dit tot 50% in 2015. Maar, H & M Group biedt geen uitgebreide concrete informatie en resultaten van haar beleid inzake arbeidsvoorwaarden voor het weefsel productie fasen (zie link, bladzijde 36). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Terwijl controle van weefsel fabrikanten wordt gedaan, is het onduidelijk of ten minste 50% van de hele structuur productie voldoet aan de normen van bijvoorbeeld SA8000 (zie link, bladzijde 36). Bron