Rank a Brand

Hoe duurzaam is H&M?

H&M & duurzaam


H-m-logo

Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 17 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

H&M heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. H&M is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. H&M is de enige die haar lijst met toeleverananciers bekend heeft gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaar is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt. Wil jij zo duurzaam mogelijk shoppen, zoek dan bij H&M naar de kleding van biologische katoen!

Merkhouder: H & M Hennes & Mauritz AB
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: HM, Hennes, H M, H+M, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & H&M?

H&M Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 19 March 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 19 March 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H & M Group attempts to reduce its carbon emissions by sourcing energy from renewable sources, increasing energy efficiency in stores, and is also trying to raise awareness for climate change beyond its own operations (see link, pages 52-57). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H & M Group de totale klimaat voetafdruk van eigen activiteiten steeg van 555,250 ton van CO2e in 2012 tot 635,286 ton van CO2e in 2013. Dit betekent een stijging van ongeveer 12,7% (zie link, blz.55-57). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? H & M groep rapporteert een doelstelling van vermindering van energiegebruik in haar winkels met 20% tegen 2020 per m², ten opzichte van 2007. In 2013 werd een verlaging van 14% gehandhaafd. Nochtans, is het onduidelijk als dit minder dan 200 kg CO-eq per m² winkelen verdieping is (zie link, p. 55). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In 2013 18% van de elektriciteit die wordt gebruikt in H & Ms eigen operaties kwam uit hernieuwbare energiebronnen, maar het is onduidelijk of deze middelen worden bewezen om te worden extra (zie link, p. 55). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking voor koolstof uitstoot beleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? H & M Group stelt de doel te verminderen koolstof-uitstoot van totale operaties tegen 2015. Echter worden geen concrete streefwaarden gerapporteerd (zie link, p. 55). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? In 2010 H & M Group has started its supplier Energy Efficiency Programme. Until now 147 factories representing 39% of H&Ms purchase volume have been involved. H&M reports that energy efficiency per piece produced yearly increased by 4% on average (see link, pages 51-57). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2013 H&M used more environmentally friendly materials in 11% of its total consumption of raw materials (7.3% organic materials, 0.3% recycled materials, 3.4% other) (see link, page 16). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? In 2011 H & M Group toegewijd aan Greenpeace de nul lozen van gevaarlijke chemische stoffen en zorgt ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en in de supply chain toegepast (zie link, blz. 75). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, H & M heeft met succes geëlimineerd PFK's van de productie van alle kledingstukken, effectief tegen januari 2013 (zie link, p.9). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? H & M rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Volgens H & M groep de lijst van beperkte chemicaliën chroom VI mag geen detecteerbare in haar producten. Dit is echter niet het geval met betrekking tot Chromium III (zie link). 49% van H & M's leer gebruikt is gecertificeerd door lederen Working Group. Maar, het aandeel van een zilver of goud rating is niet opgegeven (zie link, p. 17 voor de vorige vraag). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? H & M groep rapporteert dat volgens haar lijst van beperkte chemicaliën, PVC is verboden in de producten van het bedrijf (zie link, blz. 10). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? H & M group rapporteert beleidsmaatregelen op basis van oplosmiddel polyurethaan (PU) vervangen door alternatieven op basis van water. Echter, H & M maakt niet duidelijk wat de status van de momenteel bereikt is, evenmin als het lager dan 30 gram van de uitstoot van vluchtige organische verbindingen (VOC) per paar schoen is (zie link, blz. 18). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? H & M Group implementeert verschillende beleidsmaatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, zoals ervoor te zorgen dat alle regelmatige shopping tassen zijn gemaakt van gerecycled plastic. Echter, tastbare aggregaat resultaten reg. zijn verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, p.58-60). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? H & M Group implementeert verschillende beleidsmaatregelen om te minimaliseren van afval, zoals het recyclen van afval van de winkel. In 2013, heeft H & M Group ongeveer 35.000 ton afval geproduceerd. Haar doel voor 2013 moest 95% van het recycleren, maar 92% bereikt (zie link, p.64). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? H & M Group biedt een systeem voor het verzamelen van kledingstuk in alle H & M winkels. In 2013, werden 3,047 ton niet langer kledingstukken verzameld (zie link, p.60-62). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? H & M Group is a member of the Fair Labor Organisation (FLA), but has its own Code of Conduct (Version 2 - published 2010), in which all of these standards are mentioned. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Yes, formally registered employment relationship; 2. Maximum working week of 48 hours, voluntary paid overtime of 12 hours maximum; 3. "Living wage" is not mentioned (see link, pages 3-4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Right to freedom of association is required in the CoC (clause 4.1.4), but nothing found about situations in which this right is restricted by law (see link, page 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? H&M's List of Restricted Chemicals bans sandblasting in the production of its apparel (see link, page 10). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H & M Group has published a "Global Supplier List". This list covers more than 90% of H & M Group´s suppliers, effective by 08.04.2014. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? H & M Group is een lid van de eerlijke arbeid Association (FLA), ethische handel-initiatief (ETI), duurzame Apperal coalitie, de betere katoen-initiatief en andere duurzaamheidsinitiatieven van lokale of regionale (zie link, p. 8). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA- en ETI zijn erkend als een multi-stakeholder initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij directe toeleveranciers via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? H & M Group implementeert beleidsmaatregelen voor capaciteitsopbouw op productie-installaties, bijvoorbeeld om overuren resp. productie pieken. Het accent ligt op strategische leveranciers, die in 2013 onderworpen aan een gemiddelde van 3,8 activiteiten waren ter verbetering van de duurzaamheid van haar interne capaciteit (zie link, beginnend op p.26). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van directe toeleveranciers gemonitord voor arbeidsomstandigheden? H & M Group uitgevoerd 3121 audits van fabrieken tot November 2013. Daarmee was elke 1ste tier fabriek 1,3 maal gecontroleerd op gemiddelde. Als een minimum die elke 1ste tier leverancier is gecontroleerd ten minste om de twee jaar, met maximaal audits drie follow-up in tussen. H & M Group publiceert een gedetailleerde audit samenvattend rapport met follow-up-acties (zie link, beginnend op p.22). Bron
10. Is tenminste 25% van het productievolume van directe toeleveranciers goedgekeurd als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? H & M groep rapporteert een totaal eerste tier leverancier fabrieken naleving van 67% (zie link). Het procentuele aandeel van onafhankelijke verificatie door derden is echter blijkbaar nogal klein in 2013 (bijvoorbeeld 3 FLA verificaties) (zie link van vorige vraag, p. 27). Bron
11. Is tenminste 50% van het productievolume van directe toeleveranciers goedgekeurd als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door directe toeleveranciers? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Voor haar strategische leveranciers (momenteel 750 leveranciers / 60% aankoop volume) H & M Group heeft het doel om te betalingsstructuren voor eerlijke leefloon verbeteren door 2018 uiterlijk geformuleerd. Voor 2014 het H & M Group´s doel te voeren zijn reële loon methode in 3 model fabrieken en te evalueren van de resultaten was (zie link, beginnend op p.22). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? H & M Group implementeert beleid maatregelen ter afsluiting Sumangali regelingen in Indiase stof molens, verbiedt het gebruik van Oezbeekse katoen en beslaat momenteel ongeveer 20% van de molens in haar beperkte auditprogramma. However, H & M Group doet niet nog verslag uitvoerig over de resultaten of de resultaten van haar respectieve beleidsmaatregelen (zie link, begint op blz. 28). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden vraag 13. Bron