Rank a Brand

Hoe duurzaam is Adidas?

Adidas & duurzaam


Adidas

Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 21

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Adidas AG
Hoofdkantoor: Herzogenaurach, Germany
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Adidas Group, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Adidas?

Adidas Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 1 April 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 1 April 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Adidas groep neemt verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de tenuitvoerlegging van haar Green Company initiatief waarin bijvoorbeeld een relatieve vermindering van 20 procent van het energieverbruik (zie link, bladzijde 32). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Adidas groep totale klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (toepassingsgebied 1 & 2) gedaald van 69,720 ton CO2eq in 2012 (zie link, pagina 49) tot 61,611 ton van CO2e in 2013 (zie link, p.61 van de vorige vraag).Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 11,6%. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Adidas groep is niet gepubliceerd een concreet doel of de tijdlijn te verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 33 & 34). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Adidas Groep rapporteert doelen over de vermindering van de energie consumptie en broeikasgassen uitstoot bij strategische leveranciers. Niettemin, de doelstellingen worden gecontroleerd, maar de resultaten zijn niet opgegeven (zie link, bladzijde 33). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om meer milieuvriendelijke alternatieven voor ruwe materialen zoals leer en synthetisch rubber te gebruiken? Adidas Groep rapporteert een 23% gebruik van meer duurzame katoen (BCI) in 2013. Ook andere voorkeur materialen zoals gerecycled polyester zijn gebruikt voor sommige van haar producten. Adidas groep geeft echter geen een duidelijke procentuele aandeel op het totale gebruik van voorkeur materialen (zie link, pagina 24 & 25). Bron
2. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 25% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor ruwe materialen zoals leer en synthetisch rubber? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 50% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor ruwe materialen zoals leer en synthetisch rubber? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Adidas groep verstrekt geen concrete informatie, in welke mate de groep vermijdt sourcing van leder uit de ontboste gebieden Amazone gebieden. Bron
5. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Adidas Groep rapporteert dat 96% van de niet-Europese leder is afkomstig van leerlooierijen met ten minste een zilveren certificering (87% met een Gouden certificatie) volgens de leer Working Group. Maar, Adidas groep geen verslag over de prestaties van haar leveranciers in Europa, respectievelijk waar ze zich bevinden (zie link, bladzijde 27). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Adidas groep heeft de Greenpeace nul-kwijting verbintenis ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend beloven te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. In deze kwestie, is volgens Greenpeace, Adidas gecategoriseerd als een "leider". Bron
7. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Adidas groep verstrekt geen concrete informatie over de huidige status over de geleidelijke terugdringing van PVC. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Adidas groep rapporten over een plan om oplosmiddel gebaseerd chemische stoffen in hun productie schoen. Het heeft een niveau van 18,8 gram van emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC) per paar van atletische sportschoenen bereikt in 2013 ten opzichte van 20 gram in 2012. Maar dit niet is opgegeven, of deze gemiddelde waarde Adidas gehele schoen productie omvat (zie link, pagina 4). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de 'werkplek normen' voor leveranciers (zie link, pagina 1 & 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet gevonden 2. Nee, is maximaal week werken 60 uur met uitzondering van buitengewone omstandigheden; overuren niet wordt opgegeven en het is niet duidelijk of overuren is vrijwillig (pagina 2). 3. Nee, alleen minimumloon; leefbaar loon is vaag wordt aangestipt maar niet eigenlijk opgegeven (zie link, pagina 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Recht op vorm en join organisaties van eigen keuze en koopje collectief wordt genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Adidas groep werkplek gedragscode is van toepassing voor al haar leveranciers waarin leveranciers van grondstoffen (zie link, bladzijde 1). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Adidas groep publiceerde lijsten van directe en indirecte leveranciers die waarschijnlijk ter dekking van 90% van de totale productie, effectieve door januari 2015. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Adidas groep is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Ja, de FLA wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). NGO's zijn vertegenwoordigd in de Raad van bestuur. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Adidas groep publiceert een duidelijke en redelijke overzicht van hun arbeid voorwaarden beleid en de implementatie ervan (zie link, pagina's 8-20 & 41-58). Bron
9. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? FLA heeft geaccrediteerd Adidas groep het compliance-programma, wat betekent dat de Adidas fractie de vereiste procedures aangenomen voor het met succes het naleven van eerlijke arbeid normen in de toeleveringsketen (zie link, bladzijde 1). Bron