Rank a Brand

Hoe duurzaam is Oxbow?

Oxbow & duurzaam


Oxbow-surf-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: The Lafuma Group
Hoofdkantoor: Anneyron, France
Sector: Surf, strand & badmode
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Oxbow, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Oxbow?

Oxbow Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 17 May 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? The Lafuma Group (merk eigenaar van Oxbow) heeft verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals de installatie van een zonne-systemen op haar hoofdkwartier, efficiënter transportmethodes en permeatie van eco-ontwerpen voor haar producten (zie pagina's, 19 en 20 van het jaarverslag van 2011) genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? The Lafuma-Group heeft een carbon footprint van 210.000 teq CO2 gepubliceerd op het einde van 2008. Er is geen recentere gegevens en hoewel Lafuma groepen streeft naar een vermindering van de uitstoot geen tastbare resultaten ter kennis wordt gebracht (Zie bladzijde 19 van jaarlijkse verslag 2011). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Lafuma Group streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot binnen de supply chain, buiten haar eigen activiteiten. Lafuma groep doet echter, niet een duidelijk beleid of resultaten leveren over de vermindering van haar gehele CO2 uitstoot effect (zie pagina 19 voor jaarlijkse verslag 2011). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Oxbow is een 'Pure Leaf' en ' natuurlijk begaan Grade ©' label die schalen gebruikt voor het meten van de ecologische vriendelijkheid gebaseerd op o.a. recycleerbaarheid en het gebruik van grondstoffen. Echter, Oxbow vermeldt niet elke concrete informatie op dit label, noch meldt het enige concrete percentages (Zie Oxbow natuurlijk gepleegd). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Lafuma Group heeft regels over de behandeling van afvalwater. Bovendien, Lafuma groep verslagen over maatregelen en resultaten van verwante waterefficiëntie in de productieketen. Echter, deze resultaten dateren uit 2010. Geen up to date informatie openbaar zijn gemaakt (zie pagina's 25, 47). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Lafuma van ethiek en naleving Handvest (Zie bladzijde 46). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Niet genoemd; 2. Nee, maximale werkweek is 48 uur plus 12 uur overwerk, overuren kan worden verplicht; 3. Nee, vermelding van minimumloon, niet leefbaar loon (Zie bladzijde 46). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten wordt genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (Zie bladzijde 46). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Lafuma biedt een belangrijke lijst van directe leveranciers geen op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Lafuma Regatta communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectieve initiatief of de aankoop van een erkende leverancier, op zijn website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie opmerking voor arbeid voorwaarden beleid vraag 5. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Lafuma Group rapporteert over audit maatregelen in de supply chain. Echter, de laatste gedetailleerde rapportering dateert uit 2010. Resultaten zijn dus ouder dan 2,5 jaar (zie pagina 28-30). Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie opmerking voor arbeid voorwaarden beleid vraag 7. Bron