Rank a Brand

Hoe duurzaam is Billabong?

Billabong & duurzaam


Billabong

Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Billabong International Ltd.
Hoofdkantoor: Burleigh Heads, Queensland, Australia
Sector: Surf, strand & badmode
Categorie├źn : Male, Female, Kids
Free Tags: Billabong, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Billabong?

Billabong Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 December 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 3 December 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Billabong heeft een jaarlijkse inventarisatie van koolstof (Zie 'Carbon Footprint'). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Billabong heeft haar CO2-uitstoot voor haar wereldwijde activiteiten (Scopes 1 & 2) gepubliceerd. Echter, cijfers tonen een toename van een voetafdruk met 61 procent voor 2010-2011 (Zie 'Vergelijkingen met voorgaande jaar'). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? In 2010 Billabong heeft zich ten doel om de uitstoot van koolstof te verminderen met 15% in 2017 (Zie 'Carbon reduction target'). Het is ongeveer 2% per jaar en veel minder dan het streefcijfer van 20 procent reductie in 5 jaar. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Hoewel Billabong zegt dat het "bouwt voort zijn begrip van het effect ervan op het milieu en is het nastreven van een reeks initiatieven ter vermindering van de totale CO2-voetafdruk", om een 'ja' Billabong moet meer specifiek te zijn (Zie 'Vergelijkingen met voorgaande jaar'). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Hoewel Billabong maakt gebruik van biologisch geteelde katoen en gerecycled polyester, doen ze niet de nummers gebruikt in termen van percentage van het totale volume staat (Zie 'Duurzame producten'). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Sommige informatie gegeven over de chemische stof en water gebruik, maar zeer minimaal (Zie 'Duurzame producten'). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygi├źnische werkplek? Billabong volgt de SA8000-normen (Zie 'Waarom nemen een standaard'). Zie voor de Code of Conduct (CoC) SA8000, bron links naar vragen 2 & 3 hieronder. In deze CoC, al deze normen zijn vermeld (zie pagina 5-7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Niet genoemd; 2. De maximale werkweek van 48 uur, overuren is over het algemeen vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van levende lonen (zie pagina 7). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de wet beperkingen (zie pagina 6/7). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Geen lijst vinden op de website van Billabong, hoewel Billabong maakt melding van sommige landen. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Billabong verwijst naar het certificeringsysteem SA8000, maar niet duidelijk welk percentage van fabrieken / jaarlijks volume is gecertificeerd (Zie 'Waarom een standaard aannemen?'). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Billabong verwijst naar het certificeringsysteem SA8000 die acknowlegded voor deze vraag, maar niet duidelijk welk percentage van fabrieken / jaarlijks volume is gecertificeerd (Zie 'Waarom een standaard aannemen?'). Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Goede beschrijving van het auditproces, corrigerende maatregelen, etc. wordt gegeven. Billabong zou echter meer duidelijk over het aantal en de locatie van fabrieken vallende de uitgevoerde audits. Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Via de 2012-2013 begrotingsjaar 19 fabrieken zijn gecertificeerd SA8000 (uit 344 in totaal, dus slechts 5,5%). Billabong meldt verder dat 277 fabrieken uit 344 hebben gevolgd. Echter, de audits worden verricht door accountants van de bedrijven (Zie 'Auditing van de supply chain'). Bron