Rank a Brand

Hoe duurzaam is Timberland?

Timberland & duurzaam


Timberland_logo

Goed op weg Klik hier voor score rapport: 13 uit 21

Samenvatting duurzaamheid

Timberland heeft op onze criteria voor duurzaamheid het B-label behaald. Timberland behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame merken in de schoenen sector. Timberland heeft de CO2-voetafdruk sterk gereduceerd. Ook heeft het bedrijf een degelijk milieubeleid, zo gebruik Timberland 72.8% gerecycleerde of organische materialen voor de productie van schoenen. Op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn er nog wel verbeterpunten. Timberland is op dit moment een van de meest duurzame keuzes in de schoenen sector.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Greensboro, NC, USA
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: VFC, Bags, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Timberland?

Timberland Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 January 2015 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 13 January 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Timberland heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals vermindering van hun vraag naar energie van werknemer reizen, investeren in hernieuwbare energie en aanpassing voorzieningen met energie-efficiëntie upgrades genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Timberland heeft haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen van 18.267 ton CO2-uitstoot in 2010 tot 14.691 ton CO2 verminderd in 2013. Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 20% (zie link, p.83-84). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zijn Timberlands doel te verminderen koolstof-uitstoot tegen 2015 met 50% over een 2006 basislijn voor Timberland is eigendom van en geëxploiteerd faciliteiten, evenals de reis van de lucht van de werknemer. Dat maakt gemiddeld een reductiedoelstelling van 5% per jaar. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Timberland heeft koolstof-efficiëntiemaatregelen volgens de mondiale sociale Compliance programma (GSCP) koolstof module op zijn toeleverende fabrieken en verslagen ten uitvoer gelegd op resultaten. Timberland heeft ook een "groene Index" dat een raming voorziet de klimaateffecten die zijn gekoppeld aan materialen en fabricage buiten Timberland eigen operaties uitgevoerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om meer milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber te gebruiken? Timberland verslagen het totale gebruik van ongeveer 78,3% van hernieuwbare, organische of gerecycleerde materialen in haar schoenen en ongeveer 36,7% in haar kleding voor het jaar 2013. Bron
2. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 25% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 50% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Timberland heeft een verklaring dat alle Braziliaanse leder leveranciers het moratorium op eventuele verdere uitbreiding van vee in de Amazone moeten steunen. Er is echter geen verslag van de voortgang of resultaten van dit beleid. Bron
5. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Timberland meldt dat 92% van leer van zilver komt of goud gewaardeerd leerlooierijen, volgens de leer Working Group (LWG) systeem. Dit omvat het actieve gebruik van de behandeling van afvalwater op chroom en andere schadelijke stoffen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? VFC geïmplementeerd zijn Chem-IQ programma op select fabrieken in 2013 scherm meer dan 1.000 chemicaliën uit 102 fabrieken te verwijderen met succes 68 tonnen chemicaliën niet mijn voorkeur van VFC de toeleveringsketen. Er is echter niet een beleid dat geeft aan dat alle gevaarlijke chemcials volledig zal worden geëlimineerd uit de hele levenscyclus van producten. Bron
7. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Timberland rapport dat voor meer dan 91,1% van het schoeisel PVC wordt afgeschaft. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? TTimberland heeft een lichte daling van de uitstoot van de Vos van 59.40 gram in 2012 te 56.60 gram in 2013 bereikt. Timberland communiceert de streefwaarde van 42 gram in 2015. Aan het begin van 2014 meldt Timberland dat het nieuwe voor ons VOC-programma door middel van 2020 doelstellingen zou. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Timberland Code of Conduct werd vervangen door VF's termen van betrokkenheid en Global Compliance beginselen. Alle normen worden genoemd in de VF Corporation Global Compliance beginselen (zie pagina 1 & 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Niet genoemd; 2. Nee, maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren vrijwillig is; 3. Nee, vermelding van juridische minimumloon, niet leefbaar loon (zie pagina 1 & 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Timberland resp. VF´s beleid ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden geldt ook voor lederen productiefasen zoals leerlooierijen. De lijst van de fabriek van Timberland omvat ook de leveranciers van deze leer. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? De link toont een lijst van alle actieve fabrieken, vanaf 30 juni 2014 Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Timberland deelneemt aan een aantal van de MSI, zoals BSR en SA8000. Timberland communiceert niet welk percentage van de collectie komt uit SA8000 gecertificeerde fabrieken. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Timberland verstrekt gedetailleerde informatie over de resultaten van haar evaluatie. Bron
9. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Timberland afkomstig uit een totaal van 367 leveranciers in 2013. 297 controles werden uitgevoerd op 267 leveranciers in 2013. Aldus, 27.6% werden aanvaard, 66,7% waren ATBU en 5,7% verworpen. Echter, het is niet duidelijk welk deel van de productie is gecertificeerd (bijvoorbeeld SA8000) of anders onafhankelijk geverifieerd. Bron