Rank a Brand

Hoe duurzaam is Teva?

Teva & duurzaam


Teva

Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 21

Samenvatting duurzaamheid

Teva heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Teva heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals de aanvang van een beleid voor CO2-uitstoot en het gebruik van een Code of Conduct voor toeleveranciers. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Deckers Outdoor Corporation
Hoofdkantoor: Goleta, CA, USA
Sector: Schoenen
Categorieën : 
Free Tags: Teva, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Teva?

Teva Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 November 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 12 November 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Deckers (merk eigenaar van Teva) heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals het meten van de milieueffecten van het gebruik van energie voor haar winkels, distributiecentra, kantoren, transport en logistiek. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Deckers (merk eigenaar van Teva) laatste gedetailleerde gepubliceerde CO2-voetafdruk was effectief tegen 2010. Gedurende deze tijd is de BKG-uitstoot met 8% tussen 2009 en 2010 (p. 12) gestegen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Deckers (merk eigenaar van Teva) noemt er is een doel om hun uitstoot van broeikasgassen, maar Deckers geeft niet een streefpercentage of streefjaar. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Deckers (merk eigenaar van Teva) heeft vermeld in haar MVO-update vanaf 2011 die "In 2012, zal Deckers inventaris [de BKG-uitstoot van] Sommige van haar fabrieken in lijst 1" (p.12). Deckers heeft ook vermeld dat ontwerpers Eco Design strategie gebruiken om de milieueffecten van de levenscyclus (16). Echter worden geen resultaten gerapporteerd door Deckers tot nu toe. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om meer milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber te gebruiken? Deckers (merk eigenaar van Teva) heeft vermeld in haar MVO-update vanaf 2011 dat ontwerpers Eco Design strategie gebruiken om de milieueffecten van de levenscyclus. Het is niet duidelijk of dit tot een beleid leidde ter vervanging van leer en rubber door meer eco-vriendelijke materialen (16). Bron
2. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 25% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 50% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Deckers (merk eigenaar van Teva) maakt niet duidelijk waar het leer afkomstig is uit. Bron
5. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Deckers rapporten dat 74% van alle afkomstig leer uit Toulouse komt gecontroleerd fabrieken. Deckers maakt niet duidelijk of deze zijn goud en / of zilver gecertificeerde fabrieken. Ook, communiceert Deckers openlijk niet een beleid om chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leer looiprocédé hebben ondergaan te beperken. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Deckers verslagen over chemische redelijkheid en een beperkte lijst van stoffen openbaar heeft gemaakt. Deckers rapporteert echter niet over de voortgang van haar beleidsmaatregelen. Bron
7. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? PVC is op de lijst van beperkte stoffen (RSL) van Deckers, de merk eigenaar van Teva, en niet wordt gebruikt (zie link, bladzijde 23). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? De lijst van beperkte stoffen (RSL) van Deckers restrics vele soorten VOC's, buiten wetgevingen, maar het is niet duidelijk welk niveau van emissie van VOS per paar schoenen geproduceerd hebben bereikt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Deckers ethische Supply Chain richtsnoeren (zie link). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Niet genoemd; 2. Nee, maximaal week werken is 60 uur, maar overuren niet wordt opgegeven en overuren kan worden verplicht; 3. Nee, vermelding van minimumloon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, maar in situaties waar deze rechten krachtens de wet zijn beperkt, parallelle middelen voor de vertegenwoordiging van werknemers zijn alleen aangemoedigd (geen verplichting om parallelle middelen). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Deckers (merk eigenaar van Teva) maakt niet duidelijk als de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsomstandigheden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel, zoals lederen looien of vee boerderijen, maar alleen vermeldingen "business partners". Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Deckers heeft een lijst van alle leveranciers en fabrieken gepubliceerd. Deze lijst omvat ongeveer 90% van alle directe leveranciers en is effectief tegen oktober 2011. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Deckers en Teva communiceren niet over een lidmaatschap van een Multi Stakeholder initiatief op hun websites. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Hoewel Deckers verslagen over de controle van de fabrieken, wordt geen gedetailleerde informatie verstrekt over hoe een fabriek scoort op elk aspect van haar gedragscode bijvoorbeeld arbeid voorwaarden (8-9). Bron
9. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie de opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron