Rank a Brand

Hoe duurzaam is Meindl?

Meindl & duurzaam


Meindl_logo_klein

Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 21

Samenvatting duurzaamheid

Meindl heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Het merk heeft alleen een punt gescoord vanwege enkele maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Meindl zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Lukas Meindl GmbH & Co.KG
Hoofdkantoor: Kirchanschöring , Germany
Sector: Schoenen
Categorieën : 
Free Tags: Meindl, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Meindl?

Meindl Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 November 2013 door Ype
Laatst gecontroleerd: 12 September 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Meindl heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals koolstof neutrale leerlooierij op ist partner productiefaciliteit of korte transportroutes genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Meindl heeft niet bekendgemaakt de koolstofvoetafdruk van afgelopen jaar, dus het is niet duidelijk als de jaarlijkse CO2-uitstoot daadwerkelijk is afgenomen Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Meindl is niet gepubliceerd een concreet doel of de tijdlijn te verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Meindl communiceert niet informatie over een koolstof uitstoot beleid voor de supply chain buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om meer milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber te gebruiken? Meindl communiceert niet een beleid voor vervanging van leer en synthetische rubber met milieuvriendelijker alternatieven. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
2. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 25% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 50% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Voor ist"identiteit" modellen Meindl gebruikt leder van regionale biologische productie. Met betrekking tot haar andere producten blijft dit echter onduidelijk. Bron
5. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Voor de "Identiteit" productlijn gebruikt Meindl leder uit een leerlooierij die is gecertificeerd voor het minimaliseren van water vervuilingen door behandeling van afvalwater. Meindl geldt bovendien, plantaardige looien voor een aantal van de inlegzolen. Echter, geen fundamentele beleidsmaatregelen met betrekking tot alle leder looiprocédé hebben ondergaan is meegedeeld. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Meindl is niet gepubliceerd verbintenissen aan te gaan om te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van producten. Bron
7. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Meindl rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Meindl communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun productie schoen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Meindl accenten haar productie basis in Kirchanschöring, Duitsland. Echter, in de 1970´s Meindl uitgebreid haar productie ook naar het buitenland (bijvoorbeeld Italië en Oostenrijk). Het blijft onzeker of dit de enige locaties voor de productie, die in aanmerking komen voor een 'ja' zou zijn. Ook, heeft geen enkele leverancier Code of Conduct openbaar is gemaakt. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Meindl maakt niet duidelijk hoe de supply chain is georganiseerd en als er een beleid van arbeidsomstandigheden voor etappes verder in de productieketen. Maar voor een deel van de productie, de modellen van de identiteit, de supply chain kan worden opgespoord op een speciale website. Volgens Meindl komt het leer voor de identiteit schoenen uit Duitsland en Oostenrijk. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Meindl wordt niet een lijst van leveranciers op haar website gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie opmerking arbeid voorwaarden vraag 6. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Meindl rapporteert niet publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers. Bron
9. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie opmerking arbeid voorwaarden vraag 8. Bron