Rank a Brand

Hoe duurzaam is ECCO?

ECCO & duurzaam


Ecco-logo

Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 21

Samenvatting duurzaamheid

ECCO heeft op onze criteria voor duurzaamheid een D-label gekregen. ECCO heeft eigen fabrieken en leerlooierijen in Europa, maar ook in Azie, zoals in Indonesie. Je zou verwachten dat arbeidsomstandigheden, milieu en de CO2-uitstoot onder controle zijn. ECCO laat dit echter nog matig zien, zo ontbreken onafhankelijke keurmerken, certificering en een heldere CO2-voetafdruk. Hierdoor is het niet goed aan te tonen wat de duurzame prestaties van ECCO werkelijk zijn. Dus nu nog een D-label en hopelijk gaat die score omhoog.

Merkhouder: ECCO Sko A/S
Hoofdkantoor: Bredebro, Denmark
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Ecco, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & ECCO?

ECCO Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 August 2014 door Inès
Laatst gecontroleerd: 12 August 2014 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? ECCO groep heeft een beleid ter verbetering van de energie-efficiëntie en de CO2-uitstoot te verminderen. In 2013 bijvoorbeeld, hebben ze opgewaardeerd hun leerlooierij in Indonesië die werd 15% meer energie-efficiënter dan de oorspronkelijke. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? ECCO heeft niet de jaarlijkse CO2-voetafdruk van afgelopen jaar op haar website publiceren. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen verminderen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot. Het energie-verbruik daalde maar het is niet duidelijk welk percentage van vermindering van de CO2-uitstoot in de afgelopen 5 jaar heeft bereikt (zie link, p.35). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? ECCO communiceert niet alle informatie over vermindering van de doelen voor de CO2-uitstoot op haar website. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? ECCO bezit en exploiteert de productie van leder, de productie van schoenen en retail winkels wereldwijd (87% van schoen eisen in 2013). ECCO heeft verschillende klimaat efficiëntiemaatregelen en verslagen over de energie-voetafdruk van de productielocaties en verslagen over energie reductie per schoen productie gerealiseerd (zie link, p.18, 32 & 35). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om meer milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber te gebruiken? ECCO vermeld in 2010 een onderzoek en ontwikkeling centrum dat meer milieuvriendelijke productiemethoden onderzoekt en ontwikkelt nieuwe en innovatieve soorten leder. Het is echter niet duidelijk of onderzoek op substainable alternatieven voor leer en synthetische rubber worden nog steeds vervoerd op en als deze alternatieven daadwerkelijk zijn toegepast. Bron
2. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 25% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber? Zie opmerking op 'Milieu' vraag 2. Bron
3. Bestaat bij het merk (bedrijf) tenminste 50% van het totale materiaalgebruik uit milieuvriendelijke alternatieven voor leer en synthetisch rubber? Zie opmerking op 'Milieu' vraag 2. Bron
4. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? ECCO invoer rawhide van over de hele wereld. ECCO vermeldt niet een beleid met betrekking tot Brazilië vee boerderijen die kunnen hebben bijgedragen tot ontbossing. Bron
5. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? De ECCO groep past de 'ECCO Criteria voor beperkingen onderworpen chemische stoffen in ECCO producten'. Echter, niets is gerapporteerd over het gebruik van ecologische alternatieven voor Chromium III van Ecco´s shoewear. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? ECCO beweert te vervangen 'door chemische stoffen met producten of systemen met minder milieueffecten zoveel mogelijk'. Het is niet duidelijk als ECCO een beleid heeft te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van schoeisel productie. Bron
7. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Kinderverzorgingsartikelen (stof toegevoegd aan PVC) zijn op de lijst van beperkingen onderworpen chemische stoffen van de ECCO. Echter, het gebruik ervan is beperkt, maar niet verboden. ECCO rapporteert daarom niet over het hebben van het plan voor geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? ECCO communiceert niet over het gebruik van oplosmiddelen op basis chemicaliën en emissie van VOS op de 'chemische' pagina's op de website, dus het is niet duidelijk welke ECCO van beleid is over deze kwestie. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het ECCO de Code of Conduct (zie link, p.2-4). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon?  1. niet genoemd; 2. geen, juridisch-set werktijden in het land van vraag worden vermeld; 3. Nee, minimale resp. industrie loon- en niet leefbaar loon wordt betaald (zie link, p.3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In het CoC van ECCO de vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, p.3). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Het CoC van ECCO stelt dat er absoluut voor dat de gedragscode een integraal onderdeel van de gehele waardeketen is ECCO. Zoals ECCO eigenaar is van de productiefaciliteiten en leerlooierijen ook, is ook de leer prodution gedekt door deze gedragscode. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? In haar jaarlijkse verslag 2013, heeft ECCO een overzicht van haar dochtermaatschappij bedrijven gepubliceerd. Echter, het is niet duidelijk of dit overzicht bestrijkt ten minste 90% van Ecco´s leveranciers (zie link, 16-18). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? ECCO communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectieve initiatief of aankoop van een erkende leverancier, op zijn website. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Opmerking Zie op ' arbeid voorwaarden / mensenrechten vraag 6. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? ECCO beschrijft hun 'Global Audit Programme' voor eigen operaties en leveranciers. De resultaten van de audit-programma's worden echter niet gepubliceerd. Bron
9. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie de opmerking op ' arbeid voorwaarden / mensenrechten vraag 8. Bron