Rank a Brand

Hoe duurzaam is Converse?

Converse & duurzaam


Converse-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Converse heeft op basis van onze duurzaamheidscriteria het D-label gekregen en is daarmee redelijk op weg, maar kan beter. Converse gebruikt veelal canvas in plaats van leer. Milieu-onvriendelijke stoffen zoals PVC komen niet in de producten voor. Merk eigenaar Nike Inc. heeft een helder redelijk voor de arbeidsomstandigheden in de productielanden. De eerste mijlpalen zijn dus gezet, maar het moet beter!

Merkhouder: Nike Inc.
Hoofdkantoor: North Andover, MA, USA
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: NikeInc, Shoes, Sneaker

Weet je meer over duurzaamheid & Converse?

Converse Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 June 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 23 June 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Converse is aangesloten bij Nike, Inc. Nike, Inc heeft genomen verschillende beleidsmaatregelen om de koolstofuitstoot te verminderen, zoals het streven om alle nieuwe gebouwen te ontwerpen die LEED normen of het uitbreiden van het gebruik van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Nike Inc heeft haar carbon footprint (die alle 3 Scopes omvat) in 2013, waarbij een reductie van circa 2,8% vertegenwoordigt verlaagd van 1.720.844 ton CO2 in 2011 tot 1.671.939 ton CO2. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Nike Inc. rapporteert niet of hernieuwbare energie voor haar merk Converse afkomstig is. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Nike, Inc. streeft naar een reductie van 20% CO2-uitstoot per eenheid te bereiken in 2015. Maar dit alleen is goed voor schoeisel. Nike heeft geen doelen te publiceren om zijn overall CO2-reductie. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? In 2008 lanceerde Nike, Inc. 'de Nike Energie en Carbon programma' met contract schoeisel fabrikanten te helpen deze uitstoot te verminderen, en breidde dit programma om kleding en apparatenbouw en selecteer materiaal leveranciers bevatten. Tussen 2011 en 2013 per eenheid emissiereductie van 17% in zijn schoenen productie werd gerealiseerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Converse schoenen zijn bekend voor het gebruik van doek in plaats van leer voor het grootste deel van de collecties van schoeisel. Het is echter niet duidelijk of er is ook een beleid voor Converse synthetische rubber vervangen door milieuvriendelijker materialen. Ook geven Nike Inc. noch Converse een duidelijk deel over het totale gebruik van voorkeur gebruikte materialen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Nike Inc. vermeldt dat in 2009 een Amazon Lederen beleid, waarin het verplicht niet te gebruiken voor lederen opgesteld geproduceerd van runderen aan de orde gesteld in de Amazone. Geen resultaten of status heeft openbaar gemaakt sinds 31 mei 2011. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Nike Inc. vermeldt dat chroom die VI wordt beperkt in al haar producten. Maar, geen informatie is te vinden over het verbod van chroom III. Alle actieve Nike merk lederen leveranciers voor schoenen bereikt een LWG rating. Aldus, zijn 58% van haar leveranciers goud gewaardeerd. Echter, concrete informatie over Converse zijn niet gemeld. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Nike Inc. is begonnen een strategisch partnerschap met bluesign en de Detox verbintenis heeft ondertekend. Echter, volgens Greenpeace Nike Inc. heeft niet nog maatregelen voldoende om te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van de producten van bedrijf. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Nike Inc. toegezegd te geleidelijk Perfluorinated chemicaliën (PFK's) tegen 2015. Het is niet gemeld, of dit doel kan worden beschouwd als bereikt. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Volgens haar beperkte stoffen lijst, Nike Inc. is gepleegd op de volledige eliminatie van PVC uit de supply chain sinds 2011 (zie link, beginnend op p.5). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Nike, Inc. levert geen informatie met betrekking tot de uitstoot van de Vos van Converse. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Nike Inc. implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van afval door zich te concentreren op wat er in haar producten en verpakkingen. Tastbare aggregaat resulteert echter reg. zijn verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Nike Inc. implementeert verschillende maatregelen ter beperking van de verspilling van eigen operaties alsmede gerelateerd aan de producten zelf. Echter, alleen haar afval cijfers van Nike Inc. hoofdkantoor openbaar worden gerapporteerd. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Voor de Amerikaanse en Europese markten Nike Inc. uitgevoerd zijn hergebruik-A-Shoe-programma voor de merken Nike en Converse. Klanten kunnen opnieuw versleten schoenen draaien op de meeste van Nike en Converse winkels. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Converse Code of Conduct. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, Converse zegt dat werk wordt uitgevoerd op basis van een erkende arbeidsverhouding opgericht door land wetgeving en praktijk. 2.no, maximale wekelijkse arbeidstijd is 60 uur, maar overuren niet wordt opgegeven en overuren kan worden verplicht. 3. Nee, vermelding van minimum en industrie loon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Converse´s Code of Conduct bevat alleen het recht op formulier en join de vakbonden en koopje collectief als dit is toegestaan door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Converse vermeldt dat dit beleid voor goede arbeidsomstandigheden bindt haar contract fabrieken om de genoemde normen te volgen, maar maakt niet duidelijk of het heeft ook betrekking op de productie van leder of van de dieren in de veehouderij. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Nike, Inc. merk eigenaar van Converse publiceerde een lijst die al zijn actieve leveranciers dekt. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Nike, Inc. merk eigenaar van Converse, is lid van de FLA, wat betekent dat vakbonden en / of zakelijke-onafhankelijke NGO's hebben een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief en bent medeverantwoordelijk voor de integriteit en geloofwaardigheid. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Met zijn Manufacturing Revolution programma Nike Inc. implementeert maatregelen om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Echter, als resultaat van een dergelijk programma concrete informatie over betere arbeidsvoorwaarden, zoals verminderde ziekteverzuim of verhoging van de gemiddelde lonen, worden niet gemeld. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Nike Inc biedt een gedetailleerde rapportage over de resultaten van de audit en rapporten, die in FY13, 94% van haar fabrieken ging door een volledige evaluatie van de arbeid, gezondheid, veiligheid en naleving van de milieuwetgeving. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? IN FY13, werden 39% van de controles uitgevoerd door derden, zoals de FLA. Maar, zijn FLA's arbeidsnormen niet beschouwd als volledig toereikend, bijvoorbeeld met betrekking tot betalingen of werktijden voeren. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Nike Inc. geeft geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van levende lonen vast te stellen op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Nike Inc. niet rapporteren over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden voor de stof productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron